[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2004

Resort ČÚZK

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Katastr nemovitostí

 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela katastrálního zákona
 • Zeměměřiči a právo (9. část)
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  Geodézie

 • Informace nejenom pro členy Českého svazu geodetů a kartografů
 • Zeměměřiči a právo (9. část)

  Kartografie

  Pozemkové úpravy

 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině

  GIS

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Výměnný formát ISKN v textovém tvaru

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě

  Různé

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
 • Novela zákona o zápisech
 • Novela občanského soudního řádu
 • Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
 • Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Novela katastrálního zákona
 • Novela devizového zákona
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Požehnané svátky a zdar v novém roce
 • Stěhování redakce
 • Ples zeměměřičů
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Školství

 • BRDY 2004
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

  Internet

  Historie

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 4.) – Pardubický kraj
 • Zeměměřiči na YouTube - metes & bounds

  Z domova

 • BRDY 2004
 • Neomezené využití SW pro GIS firmy ESRI na Karlově univerzitě
 • Geodetický GEOS lídrem kultury v Litoměřicích
 • Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
 • Třebíčský seminář opět na výbornou
 • VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
 • Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.
 • Ples zeměměřičů

  Ze zahraničí

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK

  ČSGK

 • Oznam o odbornej edičnej činnosti SSGK
 • Ples zeměměřičů

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Třebíčský seminář opět na výbornou

  TŘEBÍČ (2.12.2004) - Podobně jako tradiční jarní třebíčské semináře o pozemkových úpravách, tak i jejich podzimní dvojče – seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi – úspěšně završil první desítku svých dějství. Na straně organizátorů z brněnského Spolku zeměměřičů vládla před vypuknutím akce trošičku větší nervozita, než v uplynulých letech: bohužel poprvé v maratónu třebíčských seminářů chyběl jejich zakladatel, neúnavný organizátor a duchovní otec – v létě zesnulý Ing. Jaroslav Kolman. Jeho památku ve svém úvodním proslovu připomněl ředitel ZKI Brno Ing. Bohumil Volný a všichni účastníci ji uctili minutou ticha.

  Ač \"pouze\" čtyři lektoři, co osobnost, to pojem a magnet pro širokou odbornou veřejnost: docent Josef Fiala z Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno široce rozvinul svůj příspěvek o věcných břemenech; posluchači museli hodně rozkmitat svoje tužky, aby stihli poznamenávat jeho odkazy na konkrétní právní předpisy či judikáty. Další ikona katastru, inženýr Adolf Vjačka z opavského pracoviště, nadchl zejména \"zeměměřickou část\" posluchačstva: deset Vjačkových tezí o problematice geometrických plánů a otázek souvisejících především s jejich aplikací do digitálních map bylo velice originálně zkoncipováno a rozvedeno.
  Další dva lektoři měli v Třebíči svoji premiéru, které se zhostili více než úspěšně. Pražský soudce doktor Muzikář přednesl nejen svůj příspěvek na téma Odvolání proti rozhodnutí katastrálních úřadů, ale posluchače podrobně uvedl i do související problematiky rozhodování civilních i správních soudů v záležitostech katastru. Odborný asistent Ústavu geodézie brněnského VUT Ing. Stanislav Kutálek, CSc. se věnoval tématu soudního znalectví v oblasti katastru nemovitostí a na konkrétních příkladech doplněných ukázkami rozličných druhů katastrálních map uvedl i historický exkurs až k počátkům stabilního katastru. Oba bloky přednášek a závěrečnou diskusi zkušeně moderovali a svými postřehy doplňovali osvědčení matadoři třebíčských seminářů: emeritní ředitel brněnského ZKI Ing. František Wágner a bývalý vedoucí pracovník KÚ Třebíč Michael Frýbort.
  Pořadatelé ze Spolku zeměměřičů Brno za aktivní organizační podpory Katastrálního úřadu pro Vysočinu opět odvedli dobrou práci a pro téměř 250 posluchačů dokázali připravit jak zajímavá témata, tak i tradičně solidní zabezpečení a organizaci akce. Z akce bude taktéž vydáno dokumentační CD s audiozáznamy a fotogalerií. Odborná veřejnost se může těšit na příští rok, kdy již hned na jaře může zavítat do Třebíče znovu: na 11. ročník semináře Pozemkové úpravy.

  Ivo Krčmář

  Fotografie Iva Krčmáře z třebíčského semináře si můžete prohlédnout na webu, který umožňuje uveřejňovat fotografie
  http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=106

  Děkujeme organizátorům, že v třebíčských odborných akcích nadále pokračují a tím uctívají památku zesnulého člena Rady ČSGK Jaroslava Kolmana, který tyto akce zakládal.

  Rada Českého svazu geodetů a kartografů

  vyvěšeno: 08.12.2004
  ID článku: 1519              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=106...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů