[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2005

Resort ČÚZK

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Geoportál Zeměměřického úřadu
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Katastr nemovitostí

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Geodézie

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Kartografie

 • Autorská práva k mapám
 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  GIS

 • Autorská práva k mapám
 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Správce GIS města Hradec Králové
 • Geoinformatika On-line
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Výzva k podání nabídky na vypracování Návrhu řešení registru územní identifikace a adres

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič

  Různé

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Školství

 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Geoinformatika On-line
 • Jak na ZČU vnímáme pojem GEOMATIKA?

  Internet

 • Geoinformatika On-line

  Historie

 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice

  Z domova

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Ze zahraničí

 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

  ČSGK

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Autorská práva k mapám
 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 11. ročníku - 2004

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém

  Dnem 16.1.2005 nabyl účinnosti nový Pokyn č.33 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 13. ledna 2005 č.j. 69/2005-22, o postupu katastrálních pracovišť katastrálních úřadů při vybírání správních poplatků. Pro podnikatele vyhotovující geometrické plány dochází k významné změně, jejíž důsledkem může být postih ze strany finančního úřadu.
  Znění dle zrušeného pokynu č.12: čl.3 odst.4 :
  Jednotlivé díly kolkových známek se vylepují na veřejné listiny následujícím způsobem: písm. B. : Potvrzení geometrického plánu (Řízení PGP)
  a. spodní díl kolkové známky na záznam podrobného měření změn do horního pravého rohu nad údaj "Rok",
  b. horní díl kolkové známky na jeden prvopis geometrického plánu, který je předán jeho vyhotoviteli a který si ponechá vyhotovitel pro vlastní evidenci i jako doklad o provedené úhradě správního poplatku.


  Nové znění: čl.3 odst.4 písm.B) :
  v případě žádosti dle položky 119 písm. d) a e) sazebníku (Řízení PGP v APV ISKN) se celá kolková známka vylepí na tiskopis ČÚZK č. 6.85-1998 „Žádost o potvrzení geometrického plánu“. Žádný z dílů kolkové známky se nelepí ani na záznam podrobného měření změn (ZPMZ), ani na geometrický plán. Pokud katastrální pracoviště zjistí v geometrickém plánu závažné vady a plán nepotvrdí, vrátí jej žadateli se všemi přílohami. V řízení PGP se zaznamená operace „Nepotvrzení GP“. Další žádost o potvrzení GP se považuje za novou žádost a žadatel musí přiložit novou kolkovou známku.
  Kolková známka musí být v každém z uvedených případů znehodnocena podle zvláštního předpisu.


  Dle nového předpisu je tedy na libovůli pracovníků katastrálních úřadů, zda vám vystaví potvrzení o provedené úhradě správního poplatku. Zatím jsme se setkali s odmítavým postojem na třech katastrálních pracovištích - je to práce navíc a nikdo to nenařídil.
  Názor finančního úřadu je celkem jednoznačný – důkazní řízení je na vás. Nemáte-li čím doložit použití kolku, může to končit až postihem podnikatele a také dle §10 Zákona o správních poplatcích (č.634/2004 Sb.) kontrolou nakládání s kolky na všech katastrálních pracovištích, kde dotyčná firma působí – tedy nepříjemnosti pro obě zúčastněné strany.
  Rádi bychom věděli, jak tento nový problém řešíte vy.

  Petr Pištora - Geo Most, s.r.o.

  vyvěšeno: 27.01.2005
  poslední aktualizace: 07.02.2005
  ID článku: 1539              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1540
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1552
  webold.fsv.cvut.cz/lists/katastr/2005/


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Vševědna