[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2005

Resort ČÚZK

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Geoportál Zeměměřického úřadu
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Katastr nemovitostí

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Geodézie

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Kartografie

 • Autorská práva k mapám
 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  GIS

 • Autorská práva k mapám
 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Správce GIS města Hradec Králové
 • Geoinformatika On-line
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Výzva k podání nabídky na vypracování Návrhu řešení registru územní identifikace a adres

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič

  Různé

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Školství

 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Geoinformatika On-line
 • Jak na ZČU vnímáme pojem GEOMATIKA?

  Internet

 • Geoinformatika On-line

  Historie

 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice

  Z domova

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Ze zahraničí

 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

  ČSGK

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Autorská práva k mapám
 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 11. ročníku - 2004

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Střední Polabí na starých mapách

  Střední Polabí na starých mapách je název pozoruhodné výstavy, kterou ve dnech 16.12.2004 - 28.2.2005 pořádá Polabské muzeum - Vlastivědné muzeum Nymburk spolu s tamějším gymnáziem. Autor expozice, gymnaziální profesor Mgr. Zdeněk Kučera, sestavil z domácích a zahraničních (dokonce zámořských) soukromých sbírek přitažlivou, reprezentativní kolekci starých map a atlasů. Snahou bylo představit i zajímavá, v publikacích a na výstavách méně frekventovaná kartografická díla. Ve třech sálcích regionálního muzea, jimž dominuje nástěnná rozměrná Müllerova mapa Čech (1720), je asi nejstarším exponátem známá Ptolemaiova mapa světa (2. st.) ve verzi Hartmanna Schedela z 15. století, nejmladším Vojenský atlas světa VKÚ v Harmanci z roku 1999.

  Vystavené mapy malých měřítek lze rozdělit - poněkud v rozporu s názvem expozice - do tří okruhů a to na mapy světa, Evropy a Čech, s těžištěm v evropské kartografické produkci 16.-18. století. Představena (i v doprovodných textech) jsou ku příkladu díla A. Ortelia, J. Hondia, H. Hondia, R. a G. Mercatora, W. J. Blaeu, J. Blaeu, J. B. Homanna, G. Delisle (kartografa Ludvíka XV.), H. Scherera, A. Zatty, J. Speeda, J. Bartholomea, dále z našeho území např. M. Klaudyána, J. Crigingera, P. Aretina nebo J. J. M. Vogta. Méně početné atlasy, pocházející většinou z 19.-20. století, jsou zastoupeny tisky např. německými, sovětskými, britskými, norskými, australskými i českými, mezi nimiž nalezneme vedle prestižních též školní vydání. Návštěvník muzeum najde v Tyršově ulici 174, doslova několik kroků od hlavního Přemyslovského náměstí (proti Hálkovu divadlu). Pozor: otevřeno je mimo sobotu a pondělí od 9,00 do 16,00 hodin. Cena vstupenky 10 Kč je téměř neuvěřitelná, pracovníci muzea ochotně pro studium detailů zapůjčí lupu. Katalog je k dispozici v pokladně muzea. Sousedící trvalá expozice, věnovaná spisovateli Bohumilu Hrabalovi, také nepostrádá půvab, stejně jako procházka pod historickými hradbami na nedalekém labském břehu.

  Závěrem: zdařilou výstavu lze jen doporučit všem zájemcům, autorům je třeba upřímně poděkovat.

  Na základě informací Mgr. Z. Kučery připojuji i přehled připravovaných výstav, které jistě také zaujmou řadu příznivců historické kartografie:

  1. Muzeum Český Těšín: "Abraham Ortelius. Figurální mapy", 1.3.2005 - 31.5.2005 - bude vystaveno zhruba 120 originálních mapových tisků z produkce Orteliovy a asi 30 figurálních map různých, převážně holandských autorů 17. století (Blaeu, Visscher, Janssonius, Danckerts, Hooge, Speed a další).

  2. Muzeum Chomutov: "Nový svět na starých mapách", 4.6.2005 – 28.8.2005 - bude vystaveno zhruba 140 originálních mapových tisků, zobrazujících Ameriku od roku 1570 do roku 1800 od různých autorů (Blaeu, Mercator, de Jode, Zatta, Homann, Delisle, Schrambl, Scherer, Danckerts, Seutter, Visscher, de Wit, Ortelius a další).

  3. Muzeum Jičín: "Jičínsko a Český ráj na starých mapách", v první polovině roku 2006. Všechny exponáty pocházejí ze sbírek soukromých, převážně zahraničních sběratelů.

  (Há)

  vyvěšeno: 27.01.2005
  ID článku: 1541              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů