[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2005

Resort ČÚZK

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Geoportál Zeměměřického úřadu
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Katastr nemovitostí

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Geodézie

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Kartografie

 • Autorská práva k mapám
 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  GIS

 • Autorská práva k mapám
 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Správce GIS města Hradec Králové
 • Geoinformatika On-line
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Výzva k podání nabídky na vypracování Návrhu řešení registru územní identifikace a adres

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič

  Různé

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Školství

 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Geoinformatika On-line
 • Jak na ZČU vnímáme pojem GEOMATIKA?

  Internet

 • Geoinformatika On-line

  Historie

 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice

  Z domova

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Ze zahraničí

 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

  ČSGK

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Autorská práva k mapám
 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 11. ročníku - 2004

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Správce GIS města Hradec Králové

  Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

  SPRÁVCE GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA (GIS) (pro oddělení informatiky)

  Charakteristika pozice:
  * Komplexní zajišťování všech činností souvisejících se zpracováním a vyhodnocováním geografických dat pro potřebu automatizovaného zpracování (vstup dat do GIS, výstupy z GIS, konverze, zálohování aj.)
  * Analytické práce v oblasti využití GIS
  * Zabezpečení provozu software ESRI, ERDAS a uživatelských aplikací na této platformě
  * Implementace dodaných a tvorba vlastních projektů GIS
  * Poskytování odborné pomoci zaměstnancům města s technickým i programovým vybavením v oblasti GIS
  * Koordinace společných projektů GIS HK v městských organizacích
  * Zajišťování provozu periferních zařízení pro potřeby GIS (plottery, scannery)
  * Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. v platném znění

  Požadavky na uchazeče:
  * VŠ nebo SŠ vzdělání zaměřené na geoinformatiku, informatiku nebo geografii
  * Alespoň základní znalost produkt ESRI nezbytná
  * Koncepční myšlení, schopnost analýz
  * Samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení
  * Komunikační schopnosti, pečlivost, odpovědnost

  Informace: Jiří Kouba, vedoucí oddělení informatiky, tel. 495 707 300, jiri.kouba@mmhk.cz

  Místo výkonu práce: Magistrát m sta Hradec Králové

  Přihláška musí obsahovat:

  * Jméno, příjmení a titul zájemce
  * Datum a místo narození
  * Státní příslušnost a místo trvalého pobytu
  * Datum a podpis zájemce
  * Strukturovaný životopis
  * Výpis z rejstříku trest ne starší ne 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)

  Pokud si přejete vrátit některé z Vámi zaslaných materiál , uveďte to výslovně v textu přihlášky do výběrového řízení. Nevyžádané materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochran osobních údajů.

  Přihlášky podávejte na podatelnu magistrátu (Československé armády 408, přízemí vlevo, dveře číslo 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

  Přihlášky lze podávat do 3. 2. 2005

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 27.01.2005
  ID článku: 1542              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS