[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2005

Resort ČÚZK

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Geoportál Zeměměřického úřadu
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Katastr nemovitostí

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Geodézie

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Kartografie

 • Autorská práva k mapám
 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  GIS

 • Autorská práva k mapám
 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Správce GIS města Hradec Králové
 • Geoinformatika On-line
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Výzva k podání nabídky na vypracování Návrhu řešení registru územní identifikace a adres

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič

  Různé

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Školství

 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Geoinformatika On-line
 • Jak na ZČU vnímáme pojem GEOMATIKA?

  Internet

 • Geoinformatika On-line

  Historie

 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice

  Z domova

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Ze zahraničí

 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

  ČSGK

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Autorská práva k mapám
 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 11. ročníku - 2004

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič

  Po úspěšném loňském CD-ROMu, který obsahoval 10 ročníků časopisů našeho vydavatelství, jsme přistoupili k sestavení cédéčka GEOMATIKA 2004. Tento datový CD-ROM obdrželi všichni předplatitelé časopisu Zeměměřič s číslem 12/04 a byl společně i s kalendářem na rok 2005 přiložen i k číslu 04/04 časopisu GEOinformace. Ostatní zájemci si toto CD mohou objednat za 210 Kč na www.zememeric.cz/objednavka/


  Pár vysvětlujících pojmů

  Geomatika je souhrn činností, které integrují veškeré prostředky a postupy používané k získání a vedení prostorových dat pro vědecké, administrativní, právní a technické operace. Zahrnuje široký okruh oborů, které jsou použity k vytvoření detailního modelu světa. Jedná se především o tyto obory:

  – zeměměřictví (geodézie a kartografie)

  – dálkový průzkum Země (včetně fotogrammetrie)

  – geografické informační systémy (GIS)

  – určování globální polohy (GPS).


  Geomatika

  Téměř v každém příspěvku na konferenci GIS Ostrava, GIS Seč aj. se objevují termíny geoinformatika a geomatika (angl. geoinformatics a geomatics). Na první pohled se zdá, že geomatika vznikla zkrácením slova geoinformatika. Porovnání dostupných definic z českých i zahraničních pramenů však tomu nenasvědčuje. Podle většiny českých pramenů je geomatika vědecká a technická disciplína zabývající se prostorovými daty a soustřeďující se na jejich sběr, ukládání, zpracování a poskytování (nejčastěji ve formě geografických dat - geodat) a jejich transformaci na geografické informace - geoinformace. Jde přitom o interdisciplinární obor, což potvrzují definice vytvořené v zahraničí, které do ní zahrnují geodézii, mapování zemského povrchu a moří, kartografii, katastrální měření, pozemkové úpravy, fotogrammetrii a dálkový průzkum Země. Činnost v těchto vědeckých a technických disciplínách vyúsťuje do naplňování a vedení různých geografických informačních systémů.


  Geoinformatika

  Naproti tomu je konsens v definici geoinformatiky jako specifické části informatiky zabývající se geografickými informačními systémy a jejich prostřednictvím zkoumáním a řízením přírodních a socioekonomických geosystémů pomocí modelování. Vnímejme tedy určitý posun geoinformatiky do oblasti informačních technologií a aplikací geografických informačních systémů.


  Zeměměřictví

  Zeměměřictví je definováno v zákoně č. 200/1994 Sb. ČR jako souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v KN. Tyto činnosti jsou již dvě předešlá desetiletí stále více ovlivňovány komputerizací a elektronizací, a tím se zákonitě musí rozšiřovat jak odbornost zeměměřiče, tak i náplň a způsoby jeho práce. Prostředky globálního určování polohy na zemském povrchu pomocí navigačních družic (GPS), metody hromadného sběru dat fotogrammetrickými metodami a metodami dálkového průzkumu Země zásadním způsobem ovlivňují způsoby sběru prostorových geoinformací. Metody počítačové kartografie a především aplikace geografických informačních systémů (GIS) ovlivňují zpracování a interpretaci těchto geodat (*) a vedle klasických analogových výstupů je stále častěji vyžadováno digitální zpracování. Pro ukládání digitálních geodat, jejich aktualizaci, analýzu a integraci s dalšími daty jsou využívány grafické funkce relačních databází.

  Je zřejmé, že úzké vymezení zeměměřických činností dle výše uvedené definice nereflektuje současné potřeby odběratelů zeměměřických činností. Profese geodeta a kartografa musí postihnout tyto trendy a musí se stát integrovanou profesí, kterou označujeme jako geomatika nebo také geoinformační inženýrství.

  Některé vysoké školy vnímá Geomatiku jako studium interdisciplinárního oboru, který se zabývá nejen sběrem, ukládáním a analýzou, ale i interpretací a distribucí těchto dat. Absolventi by měli být manažery těchto dat a vědět o nich vše potřebné. Právě geodet má nejlepší šanci přetransformovat se v geomatika.

  Další informace k těmto pojmům naleznete na:

  http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=756

  http://www.zememeric.cz/02-03/slang.html

  http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1144

  http://www.geoinformace.cz/index.php?id=969

  http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=763


  Co naleznete na CD-ROMu GEOMATIKA 2004?

  Je toho mnoho. Kromě letošních obsahů časopisů GEOinformace i Zeměměřič, zde naleznete prezentace firem a společenských organizací. Společnost Bentley ke své nabídce produktů a akcí přiložilo i speciální nabídku - instalace produktu Bentley Redline včetně testovací licence. Intergraph připravil pro toto cédé případové studie a přehledy řešení. Vaší pozornosti by neměla uniknout ani prezentace nasazení DMT Atlas. Své komplexní služby v oboru geodézie a fotogrammetrie, včetně nabídky měřící techniky, představuje společnost Gefos. Brněnský Geodis se prezentuje především svým firemním časopisem, kde naleznete všechny aktivity společnosti. GEUS pro vás připravil demoverze svých programů. Že SW může mít lidský rozměr se snaží dokázat ing. Sedláček a hned přikládá demoverze svých programů.


  Naše redakce podporuje také společenské organizace. Prezentace České asociace pro geoinformaci – CAGI je zastoupena videoprojekcí vystoupení ministra informatiky na konferenci GIS Seč 2004 – GIS ve statní správě, kterou CAGI každoročně organizuje. Další ročník bude 8.-10. června 2005.

  Český svaz geodetů a kartografů – ČSGK svůj zpravodaj Zeměměřický věstník otiskuje jako součást časopisu Zeměměřič. ČSGK nabízí také digitální záznamy ze svých vzdělávacích akcí (geodetické dny, konference a semináře o katastru, inženýrské geodézii, pozemkových úpravách), které si můžete objednat v naší redakci na www.zememeric.cz/objednávky.

  V neposlední řadě bych rád upozornil na občanské sdružení Viva Geodesia, které náš obor kultivuje především kulturními a společenskými záležitostmi, z nichž nejznámější je Geodesia rallye ČR, která se 8. října 2005 pojede již po jednačtyřicáté.

  Děkuji všem firmám a organizacím za spolupráci na redakci tohoto CD-ROMu a našim čtenářům přeji mnoho inspirace nad obsahem cédéčka GEOMATIKA 2004. Letos jsme přinesli SW, demoverze, power poitové prezentace, PDF, představení firem a v neposlední řadě i video vystoupení ministra informatiky. Tento CD-ROM získali jako bonus především předplatitelé časopisu GEoinformace a časopisu Zeměměřič a dále také účastníci některých odborných akcí. Nad stránkami našich časopisů a dalším CD-ROMem příští rok se na shledání těší

  Ing. Radek PETR, vydavatel

  vyvěšeno: 03.02.2005
  ID článku: 1547              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/objednavka/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Software

  Různé