[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2005

Resort ČÚZK

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Otázky pro předsedu ČÚZK
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy

  Katastr nemovitostí

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Části obce a katastrální území v KN
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Kartografie

 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Česko/Czechia na mapách a v zeměpisných publikacích
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Český komerční kartografický trh

  Pozemkové úpravy

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  GIS

 • Konference ISSS 2005 v Hradci Králové

  GPS

  DPZ

 • Kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bezplatná nabídka Bentley PowerDraft pro školy a studenty

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Školství

 • K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

  Internet

  Historie

 • Český komerční kartografický trh

  Přečtěte si

 • Nemovitosti všem na očích

  Zajímavosti

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Největší Čech asistoval při zrodu JTSK
 • Allroad show s teréňáky
 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Z domova

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • VÚGTK významným partnerem ČSGK
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Allroad show s teréňáky
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Zeměměřič v Ženských domovech

  Katalog

  Vševědna

 • Otázky pro předsedu ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí

  K dotazu a připomínkám ohledně změny ve vylepování kolkových známek při přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí, kterou spojujete s vydáním vnitroresortních Pokynů č. 33, sdělujeme:

  Rozdíl mezi dřívější právní úpravou podle zákona č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a novou právní úpravou podle nového zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, která nabyla účinnosti dnem 16. ledna 2005, spočívá v tom, že nově není zpoplatňováno potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí, ale je zpoplatňováno přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu musí katastrální pracoviště postupovat podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách, které zní:

  „(1) Jestliže je poplatek splatný bez vyměření při předložení podání, nalepí se oba díly kolkové známky na podání."

  Dostačujícím daňovým dokladem by zde měl být doklad prokazující nákup kolkové známky. Pokud přesto ověřovatel nebo jím zmocněná fyzická osoba (§ 72 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) trvají na dalším dokladu, je možno k daňovému dokladu o nákupu kolkové známky připojit druhopis podání (žádosti), na němž katastrální pracoviště potvrdí přijetí kolkové známky. Obdobná praxe je na katastrálních pracovištích obvyklá při podání návrhu na vklad.

  Ing.Bohumil Janeček, ředitel odboru řízení územních orgánů

  vyvěšeno: 07.02.2005
  ID článku: 1552              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1539
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1540


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí