[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2005

Resort ČÚZK

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Otázky pro předsedu ČÚZK
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy

  Katastr nemovitostí

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Části obce a katastrální území v KN
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Kartografie

 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Česko/Czechia na mapách a v zeměpisných publikacích
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Český komerční kartografický trh

  Pozemkové úpravy

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  GIS

 • Konference ISSS 2005 v Hradci Králové

  GPS

  DPZ

 • Kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bezplatná nabídka Bentley PowerDraft pro školy a studenty

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Školství

 • K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

  Internet

  Historie

 • Český komerční kartografický trh

  Přečtěte si

 • Nemovitosti všem na očích

  Zajímavosti

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Největší Čech asistoval při zrodu JTSK
 • Allroad show s teréňáky
 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Z domova

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • VÚGTK významným partnerem ČSGK
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Allroad show s teréňáky
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Zeměměřič v Ženských domovech

  Katalog

  Vševědna

 • Otázky pro předsedu ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zeměměřické právo. Zeměměřictví a katastr v technicko-právních souvislostech
  Autor: Ing. Jan Bumba * Nakladatelství: Linde Praha * Měsíc a rok vydání: prosinec 2004 Vydání: 1. * Formát: A5, brožovaný * Počet stran: 208 * Cena: 290 Kč

  Jan Bumba není žádným autorským nováčkem. Při podrobném hledání jeho prací si budete prohlížet odborné časopisy jako jsou Právní rádce, Geodetický a kartografický obzor a také první ročníky Zeměměřiče, kde autor začínal psát své první pojednání o katastru nemovitostí a příslušných paragrafem dokonce na pokračování. Od konce roku 2004 jeho dřívější titul Geometrický plán vydaný v nakladatelství Linde nezůstal u tohoto nakladatelského domu osamocený. Jan Bumba si pro další titul zvolil vskutku rozsáhlé téma – Zeměměřické právo.

  Bumbova publikace začíná od Adama vlastně od primitivních počátků evidenčních instrumentů – katastrů i veřejných knih a čtenáře vede historií až k současnému katastru nemovitostí. Z textu se dozvíte o právních principech, které fungovaly celá staletí a jsou podkladem i současného katastru nemovitostí. Na vývoj evidenčních instrumentů od prvních soupisů půdy až k současném katastru navazuje vývoj evidování věcných práv k nemovitostem. V jednotlivých kapitolách si tu přečtete o zemských deskách, horních, pozemkových a železničních knihách, aby jste se dále seznámili podrobně například i s knihovními zásadami a se současným postavením a využíváním pozemkových knih. Knížka nepomíjí ani katastrální zákon z roku 1927 a přináší i praktické informace třeba o technologiích s jakými se v té době vyhotovovaly geometrické plány.

  I druhá část popisující horkou současnost je zajímavá, třebaže se zabývá hlavními zásadami katastrálních právních předpisů a technických podkladů katastru nemovitostí. Pozornost si zaslouží kapitola katastrální mapa doplněná ukázkami a názorným grafem, který v podobě nanuku ukazuje, proč se musíme stále zabývat sáhovými mapami. Škoda, že se autor o měřítku 1:2880 nerozepsal více a neuvedl známý názorný obrázek z Maškovy publikace o Pozemkovém katastru. Zdá se mi, že zejména období přechodu map do tzv. souvislého zobrazení mohl popsat podrobněji, aby čtenář pochopil, jak může mapám s největším podílem v grafickém Bumbově nanuku věřit. Na tomto místě pochopíte, proč má kniha na závěr šest prázdných stránek pro poznámky, kam doporučuji si vypsat například zkratky v textu vysvětlené (PET) i nevysvětlené (ET). Čtenář se od loajálního státního úředníka Bumby o digitalizované mapě dozví větu, která by se mohla uvádět jako příklad zeměměřické diplomacie. „ Její dominantní charakteristikou je přesnost podrobných bodů, která je horší, v nejlepším případě rovna kódu kvality 5 nebo odpovídá kódu kvality 8 bodu 12.15 přílohy.“ Leckdo z čtenářů by asi volil pro digitalizovanou mapu jiné snad i expresivní výrazy.
  Dobře je zpracovaná rozsáhlá kapitola zabývající se vazbami katastru nemovitostí na právní okolí. Dozvíte se, jak je zeměměřické právo více nebo méně provázané s občanským právem, právními předpisy z oborů zemědělství, lesnictví, stavebnictví, energetiky, telekomunikací, vodního hospodářství a životního prostředí. Je tu uvedena souvislost zeměměřického práva s paragrafy, jimiž se řídí bydlení v bytech. Nenašel jsem tu však odkaz na autorský zákon, v jehož výkladech se píše o mapách včetně našich rozmanitých katastrálních map. Na dalších stránkách se dočtete o věcném břemeni a dále se autor probírá zeměměřickým zákonem od výkladu pojmů až po porušování pořádku na úseku zeměměřictví. Pokud chcete vědět více o scelovacích řízeních nebo pozemkových reformách, tak listujte na stránkách 135 až 138.
  Posledních šedesát stránek publikace patří přílohám. Janu Bumbovi slouží ke cti, že do knížky tentokrát nezařadil úplný text některé z právních norem například zeměměřický zákon a prováděcí vyhlášku k němu, což se stalo u knížky Geometrický plán, ale napsal výstižné komentáře k novelám pěti zeměměřických a katastrálních právních norem. Je totiž dobré vědět, jak se právní normy vyvíjely.
  Seznamy souvisejících právních norem a technických předpisů uzavírají publikaci, která je užitečná. Aby autor moc nezpychl, tak se v knize najdou i nějaké překlepy. Musím se přiznat, že při setkání s výrazem Vesnické guntovní (správně gruntovní) knihy v tabulce na straně 30 jsem si pro jistotu ověřoval, zda jde či nejde o překlep, neboť autora znám jako precizního odborníka. I uvedený překlep je důkazem, že knížku napsal jeden z nás z omylných a nutno dodat, že ji napsal pro nás zeměměřiče. Díky Jane Bumbo.

  Knihu si můžete objednat na http://www.zememeric.cz/objednavka/

  Petr Skála

  vyvěšeno: 16.02.2005
  ID článku: 1563              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/objednavka/
  vimevite.cz/index.php?page=1&ida=133

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů