[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2005

Resort ČÚZK

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Otázky pro předsedu ČÚZK
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy

  Katastr nemovitostí

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Části obce a katastrální území v KN
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Kartografie

 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Česko/Czechia na mapách a v zeměpisných publikacích
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Český komerční kartografický trh

  Pozemkové úpravy

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  GIS

 • Konference ISSS 2005 v Hradci Králové

  GPS

  DPZ

 • Kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bezplatná nabídka Bentley PowerDraft pro školy a studenty

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Školství

 • K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

  Internet

  Historie

 • Český komerční kartografický trh

  Přečtěte si

 • Nemovitosti všem na očích

  Zajímavosti

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Největší Čech asistoval při zrodu JTSK
 • Allroad show s teréňáky
 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Z domova

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • VÚGTK významným partnerem ČSGK
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Allroad show s teréňáky
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Zeměměřič v Ženských domovech

  Katalog

  Vševědna

 • Otázky pro předsedu ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?

  Inženýra Nedvídka si velmi vážím jako fundovaného odborníka v našem oboru, jak v praktické geodézii, tak v oblasti práva, které s vedením KN úzce souvisí. Přesto si dovolím vyjádřit svůj, trochu jiný názor k tématu ťRozměry pozemkuŤ (viz Zeměměřič č. 12/2003). Je velmi nešťastné neustále zdůrazňovat, že vlastnickou hranici může určit právoplatně jenom soud, i když třeba rozhodne špatně. Souhlasím, že v případě sporu soud určuje vlastnické právo k domu, pozemku, zkoumá, zda nebyl opominut dědic, předkupní právo nebo jiná právní záležitost problému. Ale vytýčení pozemku v terénu je ryze technická věc, o které by soud rozhodovat vůbec neměl. Nedovedu si představit, že by soud rozhodoval třeba o tom, kudy povede elektrický kabel, nebo o jiných technických záležitostech stavby. Co na tom, že by rozhodnutí soudu odporovalo bezpečnostním a technickým předpisům, bylo by prostě platné. Absurdní, že? Nebuďme alibisté a nepodporujme stav v naší společnosti, kde se soudům přisuzují i pravomoci, které by jim příslušet neměly. Pokud v tom není právní opora, měl by se ČÚZK zasadit o změnu zákona v tom smyslu, aby o technických záležitostech v našem oboru rozhodovali zásadně zeměměřičtí odborníci a námitky by řešily ZKI popř. ČÚZK a soudy by se zabývaly pouze právní stránkou věci. V současné době, kdy je společenský tlak na urychlení práce soudů, by jistě taková novela parlamentem prošla. Znamenalo by to jistě větší odpovědnost pro zeměměřické inženýry, KÚ, ZKI a ČÚZK, ale také větší společenskou prestiž jejich práce. Pokud totiž někdo koupí drahý stavební pozemek a nechá si vytyčit jeho hranice, aby mohl plotit, chce mít právní jistotu, že oplocení jde skutečně po vlastnických hranicích a ne dostat informaci typu: „Víte, já jsem sice váš pozemek vytyčil podle všech dostupných podkladů, technických předpisů a vyhlášek, pomocí drahé techniky zpracoval měřický náčrt a protokol o vytýčení, seznámil sousedy s průběhem vytýčené hranice, celý elaborát o vytyčení opatřený kulatým razítkem jsem odevzdal vám i na KÚ, kde znovu posoudili, jestli jsem při vytyčení dodržel všechny předpisy a za svou prací si stojím, ale to všechno si můžete dát klidně za klobouk, protože to stejně nemá žádnou právní platnost.“ Docela tristní stav.

  Ing. Milan Hromádka

  vyvěšeno: 02.03.2005
  ID článku: 1604              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí