[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2005

Resort ČÚZK

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Geoportál Zeměměřického úřadu
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Katastr nemovitostí

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Geodézie

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Kartografie

 • Autorská práva k mapám
 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  GIS

 • Autorská práva k mapám
 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Správce GIS města Hradec Králové
 • Geoinformatika On-line
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Výzva k podání nabídky na vypracování Návrhu řešení registru územní identifikace a adres

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič

  Různé

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Školství

 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Geoinformatika On-line
 • Jak na ZČU vnímáme pojem GEOMATIKA?

  Internet

 • Geoinformatika On-line

  Historie

 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice

  Z domova

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Ze zahraničí

 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

  ČSGK

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Autorská práva k mapám
 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 11. ročníku - 2004

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Užitečná publikace Petra Poláka

  Zeměměřické výkony a díla a Zeměměřiči a právo
  Pokud neznáte Petra Poláka, autora zajímavé publikace o zeměměřických výkonech a dílech a zeměměřickém právu, která ještě voní tiskařskou černí a vydal ji Český svaz geodetů a kartografů, tak to snad ani není možné. Pokud se nestraníte odborného a společenského života zeměměřičů, museli jste Petra Poláka určitě vidět a kdybyste jej náhodou přehlédli, tak jste jej museli slyšet. Navíc je to tvůrčí člověk, který se se svými zkušenostmi dokáže podělit s ostatními.

  Petr Polák, který stojí více než deset let v čele Českého svazu geodetů a kartografů a je členem a nejednou byl dokonce i předsedou zkušební komise prověřující budoucí držitele úředních oprávnění k ověřování například výsledků zeměměřických prací určených pro katastr nemovitostí, od roku 2002 každým rokem připravuje pro kolegy zeměměřiče důležitý orientační text. Ojedinělá publikace vyšla i v roce 2005 a je tentokrát obsáhlejší o další kapitoly. Na prvních stránkách se snaží autor i z nezasvěceného čtenáře udělat ekonoma, cenaře manažera. Dozvíte se, jaká je struktura zeměměřického výkonu od nákladů, přes průměrný podíl nákladů až po kalkulaci ceny. V závěru úvodní části si přečtete větu, na kterou by ve vytesané podobě měli přísahat všichni zeměměřiči, kteří v minulosti dostali nebo teprve získají živnostenský list pro podnikaní v oboru zeměměřictví.
  Posuďte sami…
  Cenové podbízení na trhu jakýkoliv služeb a výrobků může mít pro každého podnikatele pouze jen velmi krátkodobý efekt. Tento „efekt“ je skoro vždy provázen úpadkem kvality poskytovaných služeb a postupnou ztrátou společenského uznání jedinců, v horším případě i celého oboru.
  Zvýrazňovačem si přejeďte stránku 6, kde je uvedený opis názvů a čísel všech norem, jimiž je dle vyhlášky č.31/199 upraven výkon zeměměřických činností ve výstavbě.
  Na dalších stránkách se zase stáváte cenařem, když postupně probíráte všeobecné podmínky určení cen a následně zeměměřické výkony a vzory nabídkových cen.
  Každý zeměměřický výkon je popsán podle společné osnovy.
  Nejdříve se dozvíte, jaké jsou předávané výsledky výkonu (díla), následují závazné předpisy a technické normy, závazné podklady, najdete tu i tabulku jednotlivých položek výkonu a cenové rozpětí a když se proberete až k poznámkám, víte před kývnutím na zakázku spočívající například v zaměření a zhotovení tematické mapy velkého měřítku všechno potřebné.
  Tabulek s mnoha řádkami s cenovými rozpětími je v publikaci patnáct. Ta poslední se týká výkonu oceňovaného hodinovou sazbou, kde se najdou úředně oprávněný zeměměřický inženýr nebo hlavní důlní měřič, zeměměřický inženýr, technik i pomocník.
  Polák v další kapitole čtenáře seznamuje s účelem zeměměřických děl, s právními a technickými aspekty zhotovení zeměměřického díla, dále s poskytováním výsledků zeměměřických činností, s obchodními aspekty zhotovení a využití zeměměřického díla a nakonec i s vlastnictvím zeměměřického díla a nakládání s ním. V hustě psaném textu Petr Polák pokračuje a hustí do čtenářů další informace zabývající se územním plánováním a stavebním řádem.
  Ti, co neví přesně, co je například územní řízení, povolování staveb a terénních úprav, kolaudace, stavební dohled, tak to mohou vědět, po prostudování stránek 22-25. . K nezaplacení je Polákův komentář k současné praxi (strana 25), který autor klidně mohl nazvat svým jménem, neboť tam jsou jeho postřehy a rady.
  Další část publikace je věnována paragrafům. Autor ji nazval Zeměměřiči a právo a čtenáři ji z části už mohou znát z časopisu Zeměměřič, kde byl na mnoho pokračování tento materiál uveřejňován.
  V publikaci je však obsáhlý materiál aktualizován a hlavně pohromadě.
  Polák začíná ústavou , pokračuje všemi zákony a vyhláškami a vše uzavírá přehledem právních předpisů resortu ČÚZK. Pro ty, co neví, jak zní, etický kodex zeměměřičů, je asi dobře, že na poslední stránce je uvedeno devět vybraných ustanovení z tohoto dokumentu.

  Ještě si dovolím osobní postřeh. Kdyby recenzovaný materál dostal do rukou nakladatelský redaktor zavedeného vydavatele právnické literatury, tak beru na to jed, že by Polákův text měl nikoliv 52 stran, ale 200 stran, dále spousty zvýrazněných kapitol o velikosti písma, s kterým se setkáte snad jen ve slabikáři, s tabulkami přes celou stránku. To všechno by bylo upraveno jen proto, aby knížka byla tlustá, hutná a proto drahá. Podezřívám Petra Poláka, že publikaci připravil v takové zhuštěné podobě záměrně, aby odborná příručka zeměměřiům a vlastně i jemu samotnému nezabírala tolik prostoru v tašce, v kabele či v koženém kufříku, podle toho v čem chodí do práce.
  Když hovoříte s Petrem Polákem a chcete cosi také říci, máte šanci jen v tom případě, kdy se váš protějšek zrovna chystá napít, spolknout sousto nebo hluboce nadýchnout. Nečekal jsem na tyto vzácné chvilky a raději jsem to napsal. Zeměměřické výkony jsou dobře a výstižně napsané a ke chvalozpězu o užitečné publikaci je nutné sdělit ještě jeden fakt - autor se vzdal honoráře ve prospěch hospodaření Českého svazu gedetů a kartografů.
  Svaz Ti Petře Poláku děkuje.

  POLÁK, P.,:Zeměměřické výkony a díla a Zeměměřiči a právo, Český svaz geodetů a kartografů, 1. vydání, 2004, 52 stran. ISBN: 80-02-01692-0

  Publikace byla účastníkům stejnojmeného semináře jako je název knihy pořádaného 7.března 2005 v Praze na Novotného lávce předána jako studijní materiál, neboť byla součástí vložného. Ostatní zájemci si ji mohou objednat nebo přímo koupit za cenu 100,-Kč na sekretariátu Svazu v Praze 1 na Novotného lávce. Kontaktním dnem je pondělí od 10.00 do 16.30 hodin.

  Petr Skála

  vyvěšeno: 03.03.2005
  poslední aktualizace: 13.05.2005
  ID článku: 1608              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  ČSGK