[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2005

Resort ČÚZK

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Geoportál Zeměměřického úřadu
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Katastr nemovitostí

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Geodézie

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Kartografie

 • Autorská práva k mapám
 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  GIS

 • Autorská práva k mapám
 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Správce GIS města Hradec Králové
 • Geoinformatika On-line
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Výzva k podání nabídky na vypracování Návrhu řešení registru územní identifikace a adres

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič

  Různé

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Školství

 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Geoinformatika On-line
 • Jak na ZČU vnímáme pojem GEOMATIKA?

  Internet

 • Geoinformatika On-line

  Historie

 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice

  Z domova

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Ze zahraničí

 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

  ČSGK

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Autorská práva k mapám
 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 11. ročníku - 2004

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Sto posluchačů na Novotného lávce

  PRAHA (7.3.2005) – Český svaz geodetů a kartografů zvolil celkem šťastně za další dějiště svých neojedinělých seminářů přímo budovu, kde sídlí sekretariát Svazu. Na Novotného lávce v centru Prahy se první březnové pondělí uskutečnil seminář Zeměměřiči a právo, jehož se zúčastnila téměř stovka posluchačů.
  „Seminář proběhl velmi dobře! Přišlo přesně 96 posluchačů i když přihlášených osob bylo celkem 108, ale patrně někdo onemocněl.Byla velká výhoda, že přednášející byli dva z našich nejlepších odborníků na problematiku semináře Petr Polák a Václav Čada. Myslím,že si účastníci semináře odnesli co nejvíce užitečných poznatků pro jejich zeměměřickou práci. Složení účastníků bylo také zajímavé. Přijeli oprávnění zeměměřiči, zástupci geodetických .firem, úředníci z katastrálních úřadů, pracovníci VÚGTK, ale i z České správy letišť, z Českých dráh, správci inženýrských sítí. Dále tu byli pracovníci z resortu ministerstva obrany, Technické správy komunikací, odborníci z místních úřadů a Vojenských lesů a statků. Připravila jsem malou anketu ,na kterou reagovala více než polovina z účastníků, kteří kladně hodnotili seminář, prostředí, kde se konal a navrhovali podnětná témata na další semináře,“ řekla k semináři sekretářka Svazu Jana Chudobová.

  „Jsem rád, že seminář byl podle výsledků ankety vyplněné účastníky na místě a podle účasti necelé stovky účastníků úspěšný. Mnozí projevili zájem o velmi zdařilou počítačovou prezentaci Václava Čady. Její šíření je v pravomoci autora Václava Čady. Anketa navíc poskytla mnoho zajímavých námětů na konání dalších odborných akcí, ale ještě ji musíme podrobněji vyhodnotit a výsledky předložit na zasedání Rady ČSGK,“ poznamenal k semináři její lektor Petr Polák.

  Přípomínáme, že Český svaz geodetů a kartografů vydal publikaci "Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo", jejíž autorem je Petr Polák a účastníci semináře ji dostali jako studijní materiál.
  O publikaci píšeme na jiném místě v samostatné recenzi.
  Zájemci si mohou publikaci zakoupit na sekretariátě ČSGK (návštěvní hodiny každé pondělí od 10,00 do 16,30 hodin),nebo poslat objednávku na adresu ČSGK. Cena: 100.-Kč + poštovné. Petr Skála

  Petr Skála

  vyvěšeno: 15.03.2005
  ID článku: 1615              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK