[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2005

Resort ČÚZK

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Geoportál Zeměměřického úřadu
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Katastr nemovitostí

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Geodézie

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Kartografie

 • Autorská práva k mapám
 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  GIS

 • Autorská práva k mapám
 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Správce GIS města Hradec Králové
 • Geoinformatika On-line
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Výzva k podání nabídky na vypracování Návrhu řešení registru územní identifikace a adres

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič

  Různé

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Školství

 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Geoinformatika On-line
 • Jak na ZČU vnímáme pojem GEOMATIKA?

  Internet

 • Geoinformatika On-line

  Historie

 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice

  Z domova

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Ze zahraničí

 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

  ČSGK

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Autorská práva k mapám
 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 11. ročníku - 2004

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

  Český svaz geodetů a kartografů
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  tel/fax: 221 082 374, elektronická adresa: geodeti@csvts.cz

  Pozvánka na
  XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

  Doba konání:
  čtvrtek až sobota 9. až 11. června 2005
  Místo konání:
  Penzionát Jawor v obci POLAŇCZYK u západní hranice Soliňského jezera v jihovýchodním cípu Polska přibližně 100 km jižně od Rzeszówa.
  Autodoprava přechodem ze Slovenska od Svidníku přes slovensko-polskou hranici Dukelským průsmykem, potom silnicemi převážně východním směrem asi 70 km.
  Odborný program (temata):
  1) geodetické činnosti na podzemních dopravních stavbách
  2) pozemkové úpravy s aspektem účasti v programech Evropské unie
  3) geodézie na trhu geoinformací
  Odborné referáty z každé ze tří účastnických republik, tj. 9 referátů s diskusemi k nim.
  Program:
  9.6.2005 do 13:00 příjezd a registrace
  13:00 oběd
  15:00-18:00 zahájení, 3 proslovy představitelů států a odborných společností odborný program
  19:00 společenský večer
  10.6.2005 10:00-13:30 odborný program
  15:00-18:30 výlet lodí s prohlídkou přehrady
  20:00 slavnostní večeře

  11.6.2005 10:00-13:00 odborný program
  14:00 oběd a závěr

  Organizační údaje:
  Termín přihlášek do 1. dubna 2005
  na adresu Zarząd Glówny Stowarzyszenia Geodetów Polskich 00-043 Warszawa, ul. Czackiego3/5, tel. a fax: + 48 22 826 8751 ; elektronická adresa: biuro@sgp.geodezja.org.pl; www.sgp.geodezja.org.pl Vložné 100 EUR - do 1.května 2005 na účet 79116022020000000055156880, Bank Millennium S.A.

  Přihláška má obsahovat: Jméno, příjmení, titul, adresu, telefonický a elektronický kontakt, údaje o firmě nebo úřadu (název, adresa, IČ), podpis (eventuálně razítko firmy/úřadu).

  Texty referátů: do 15. května 2005 elektronicky dle vzoru x)
  na adresu Dr. inž. Andrzej Pachuta. Pl. Politechniki 1, pok. 42, 00-661 Warszawa, e-mail: pachuta@gik.edu.pl
  x) Poznámka Petra Poláka:
  Zájemce o referáty ČSGK uvitá - vzor doručíme.

  Petr Polák

  vyvěšeno: 20.03.2005
  poslední aktualizace: 13.05.2005
  ID článku: 1619              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  ČSGK