[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2005

Resort ČÚZK

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Otázky pro předsedu ČÚZK
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy

  Katastr nemovitostí

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Části obce a katastrální území v KN
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Kartografie

 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Česko/Czechia na mapách a v zeměpisných publikacích
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Český komerční kartografický trh

  Pozemkové úpravy

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  GIS

 • Konference ISSS 2005 v Hradci Králové

  GPS

  DPZ

 • Kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bezplatná nabídka Bentley PowerDraft pro školy a studenty

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Školství

 • K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

  Internet

  Historie

 • Český komerční kartografický trh

  Přečtěte si

 • Nemovitosti všem na očích

  Zajímavosti

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Největší Čech asistoval při zrodu JTSK
 • Allroad show s teréňáky
 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Z domova

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • VÚGTK významným partnerem ČSGK
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Allroad show s teréňáky
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Zeměměřič v Ženských domovech

  Katalog

  Vševědna

 • Otázky pro předsedu ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

  Novák,J.: K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů v podmínkách HGF, VŠB – TU Ostrava

  Institut geodézie a důlního měřictví HGF, VŠB – TU Ostrava; v rámci své pedagogické činnosti vychovává:
  a) jako jediné vysokoškolské pracoviště v České republice „důlní měřiče“ ve smyslu horního zákona pro hornickou činnost a některé činnosti prováděné hornickým způsobem
  b) od r. 1992 v rámci restrukturalizace výuky na HGF byl zaveden nový studijní obor „inženýrská geodézie“, v němž se snoubí výuka předmětů zeměměřických s předměty stavebními.

  Po r. 1990 byla provedena, s ohledem na změnu společenských podmínek, značná transformace učebních plánů jednotlivých studijních oborů. Výsledkem této transformace bylo mimo jiné i posílení výuky právních předmětů pro studijní obor „důlní měřictví“ i studijní obor „inženýrská geodézie“.

  V čem spočívá posílení právního vědomí budoucích absolventů:
  a) ve 2. ročníku byl zaveden povinný předmět „Základy práva“, na který pak navazují ve 4. a 5. ročníku další
  právní předměty:
  • občanské a správní právo
  • horní právo
  • stavební právo
  • legislativa v důlním měřictví a zeměměřictví

  Jedná se o soubor povinných předmětů v rozsahu (2+2), které:
  a) posilují právní vědomí budoucích absolventů
  b) dávají základy pro vykonání zkoušek odborné způsobilosti ÚOZI nebo hlavního důlního měřiče.

  Součástí učebních plánů výše uvedených studijních oborů je i týdenní oborový seminář v 10. semestru, zaměřený na aktuální problémy katastru nemovitostí, právní normy v inženýrské geodézii a na změny v zeměměřické a důlně měřické legislativě.

  Tento příspěvek byl určen jako diskuzní příspěvek na semináři „Zeměměřiči a právo“, který se uskutečnil 7. 3. 2005 v Praze, na němž jsem nemohl z důvodů zdravotních a pracovních být přítomen, což mne hrozně mrzí.

  Děkuji za jeho uveřejnění v časopise „Zeměměřič“.

  Novák, J.

  vyvěšeno: 29.03.2005
  ID článku: 1631              Používané zkratky
  další informace: www.vsb.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku