[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Informace zveřejněné o semináři „Zeměměřiči a právo“ uspořádaného ČSGK v Praze na Novotného lávce dne 7. března 2005 doplňují výsledky ankety uskutečněné na tomto semináři.
  Anketní lístky vyplnilo 55 účastníků z celkových 97 na místě registrovaných. To se zdá být dost slušný výsledek a všem, kdo odpověděli na níže uvedené otázky pořadatelé dodatečně velmi děkují.

  Na první otázku „Byli jste spokojeni s náplní dnešního semináře ?“ odpověděli NE 2 účastníci, ANO i NE odpověděl 1 účastník a 52 účastníků odpovědělo ANO. Všem spokojeným děkuji za pravděpodobnou toleranci k mému možná ne příliš urovnanému projevu. V omezeném časovém prostoru bylo informací z širokého spektra právního řádu asi opravdu příliš mnoho. Přednáška Václava Čady byla vynikající, pro příště bude třeba poskytnout historii pozemkových evidencí ještě větší časový prostor, zejména z hlediska geometrického a polohového určení hranic pozemků.

  Na druhou otázku „Jaké tema navrhujete na další semináře ?“ odpovědělo 31 z 52 spokojených účastníků.
  Navrhovanými tematy a tedy závazkem pro další semináře ČSGK jsou:
  - povinnosti úředně oprávněných zeměměřických inženýrů v územním plánování, územním řízení a stavebním řádu, metrologie, geometrická přesnost staveb, součinnost s projektanty, stavební dokumentace - současná legislativa a praxe, nový stavební zákon a porovnání s dosud právní úpravou,
  - geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, přesnost katastrálních map, postup digitalizace,
  - komplexní pozemkové úpravy a jejich návaznost na obnovu katastrálního operátu v intravilánech obcí,
  - současný stav státního mapového díla, postupy mapování a údržby map v jednotlivých historických etapách pozemkových evidencí, revize, změny a opravy údajů katastru nemovitostí,
  - zápis staveb do katastru nemovitostí, vznik a zápis věcných břemen,
  - obce a zeměměřické firmy, grafické počítačové programy pro geodety, moderní technologie v katastru nemovitostí (GPS, skenery, ...),
  - ceny a jakost zeměměřických děl, dále systém řízení jakosti ISO 9000-9004
  - rozdíl našich a evropských předpisů v oblasti zeměměřictví.

  Na třetí anketní otázku „Vyhovuje Vám prostředí konání semináře ?“ odpověděli všichni ANO, s výjimkou jedné účastnice, která seděla v nevýhodné pozici částečně skryta za sloupem. Některým se líbilo prostředí velmi, i když se objevil názor, že na Bahamách by to bylo možná ještě lepší. A také parkovací podmínky nejsou na Novotného lávce příznivé.

  Na závěr ocitujme odůvodnění jednoho ze tří nespokojených účastníků: „zákazníkovi právnicky neporadím“. Odpověď na tento názor hledejme mimo jiné v zákoně o ochraně spotřebitele a zákoně o technických požadavcích na výrobky (viz kapitola VII. publikace ČSGK „Zeměměřické výkony a díla, Zeměměřiči a právo“).
  Poznámka Petra Poláka, jednoho z přednášejících na semináři:
  Denně jsme každý také zákazníkem a asi očekáváme, že nám prodávající výrobků a služeb při koupi poradí.

  Anketu zpracoval Petr Polák, předseda ČSGK

  Petr Polák

  vyvěšeno: 18.04.2005
  poslední aktualizace: 13.05.2005
  ID článku: 1649              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK