[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU

  Výkon zeměměřických činností ve formě živnosti (v působnosti Ministerstva obchodu a průmyslu) a ověřování výsledků zeměměřických činností (v působnosti ČÚZK) jsou regulovaná povolání, pro jejichž výkon jsou v ČR předepsány požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat. Pro zahraniční zájemce o tyto činnosti vydal pod č.j. 1055/2004-15 ČÚZK tuto informaci:

  Výkon zeměměřických činností

  Zeměměřické činnosti ve formě živnosti může v ČR vykonávat osoba při splnění těchto podmínek:

  1. vysokoškolské vzdělání v oblasti zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
  2. úplné střední odborné vzdělání v zeměměřickém studijním oboru a 5 let praxe v oboru, nebo
  3. oprávnění podle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

  Regulující právní předpis: § 6, § 7, 8 a 24 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uznávací orgán: Ministerstvo obchodu a průmyslu. Žádost o uznání odborné kvalifikace: http://www.msmt.cz/uok_doc/cz/zadost.rtf

  Telefon: +420 224 851 111

  Fax: +420 224 811 089

  mpo@mpo.cz, www.mpo.cz

  Ověřování výsledků zeměměřických činností

  Ověřovat výsledky zeměměřických činností může v ČR fyzická osoba při splnění těchto požadavků:

  1. způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
  2. ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu a poté nejméně 5 let odborné praxe vykonané v ČR v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
  3. úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti.

  Písemná žádost o udělení úředního oprávnění se podává ZKI v jehož působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu; jestliže fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území ČR, podává se žádost ZKI v Praze.

  Fyzická osoba, která je občanem členského státu EU a je držitelem úředního oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle § 13 zákona č. 200/1994 Sb., může ověřovat výsledky zeměměřických činností při splnění těchto podmínek:

  1. plná způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
  2. složení srovnávací zkoušky odborné způsobilosti, nebo
  3. 3 roky odborné praxe vykonané v ČR v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění.

  Regulující právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. Uznávací orgán: ČÚZK. Žádost o uznání odborné kvalifikace: http://www.msmt.cz/uok_doc/cz/zadost.rtf

  Telefon: +420 284 041 267

  Fax:: +420 284 041 204

  cuzk@cuzk.cz, www.cuzk.cz

  ČÚZK

  vyvěšeno: 08.04.2005
  poslední aktualizace: 28.04.2005
  ID článku: 1657              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK