[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Gepard v ZOO

  Prohlídku pavilonu šelem si během návštěvy ZOO nechá ujít asi málokdo. Dospělí i děti se často nemohou vynadívat na ladné pohyby dravé zvěře. Možnost vidět šelmy bezpečně a přitom na vlastní oči návštěvníky přitahuje. Právě tak atraktivní mohou být pro zákazníky služby firmy nesoucí ve svém názvu slovo Gepard.

  Firma Gepard, s.r.o., působí na geodetickém trhu od roku 1994. Zakladatelé společnosti působili v podniku Kovoprojekta a měli zkušenosti jak s geodetickou činností v terénu, tak s automatizovaným zpracováním naměřených údajů. V době velkých sálových počítačů se podíleli mimo jiné na vývoji programového vybavení pro výpočet geodetických úloh, později pokračovali s vývojem geodetických aplikací na minipočítačích. Jejich řešení byla úspěšně využívána nejen v Kovoprojektě, ale i v dalších organizacích.

  Strategické rozhodnutí

  Založení firmy Gepard přineslo požadavek zajistit správnou volbu podnikatelské strategie. Primárním záměrem vhodně zvoleného rozvoje bylo zabezpečení růstu podnikání v hlavních oblastech působení firmy při současné expanzi do příbuzných oborů. Klíčem k dokonalosti řízení podnikatelských aktivit firmy, nezávisle na orientaci jejích podnikatelských cílů, je jasná a jednoznačná formulace strategie směrem k zákazníkům i zaměstnancům. Rozhodnutí, zda se vedle výkonu zeměměřické činnosti firma Gepard bude zabývat i vývojem softwarových aplikací, proto muselo padnout co nejdříve. Vyvíjet vlastní geodetický software pro geodety a současně jim konkurovat v zeměměřických činnostech by nebylo vhodné. Zvítězila proto geodézie, vývoj softwaru nechali jiným. Na českém trhu v té době již působilo několik firem, které se zabývaly vývojem speciálních aplikací pro geodety a bylo z čeho vybírat. Společnost začala hledat možnosti další expanze do příbuzných oborů činnosti.

  Navázání spolupráce

  K rozhodnutí věnovat se geodetickým pracím a využívat software druhých stran určitě přispěla znalost softwaru firmy GEPRO, spol. s r. o. Firma Gepard si vybrala své kancelářské prostory cíleně v téže budově jako firma GEPRO, takže spolupráci obou firem nic nebránilo.

  Bezprostřední blízkost obou firem je výhodná pro obě strany. Geodetická firma Gepard má téměř ťpapučový přístupŤ k softwaru vyvíjenému společností GEPRO. Těsné vztahy tak umožňují řešit konkrétní problémy geodetů - uživatelů systému KOKEŠ: vylepšovat ovládání jednotlivých funkcí, odstraňovat případné chyby nebo přidávat nové funkce. Zpětná vazba, odezva uživatelů, tak důležitá pro vývojáře softwaru, se zde projevuje v nejvyšší možné míře. Spolupráce obou firem tak umožňuje rychle a operativně řešit obecné požadavky uživatelů systému. KOKEŠ, jedna z nejvýznamnějších geodetických aplikací na českém trhu vyvíjená firmou GEPRO, se přibližně od verze 4 pro MS-DOS stal jedním z důležitých softwarových produktů využívaných zaměstnanci firmy Gepard. V současné době firma Gepard disponuje asi 30 licencemi systému KOKEŠ, který je významnou součástí technologických zpracovatelských linek. Systém KOKEŠ začleněný do provozu společnosti Gepard jí poskytuje konkurenční výhodu. Úspěšná spolupráce obou firem v základní geodetické oblasti se mohla rozšiřovat za hranice běžných geodetických prací.

  Komplexní pozemkové úpravy

  Firma Gepard se začala postupem doby orientovat také na oblast komplexních pozemkových úprav. K projektování komplexních pozemkových úprav začala s výhodou využívat další specializovaný nástroj společnosti GEPRO, systém PROLAND. Základem tohoto systému je geografický informační systém MISYS. Například díky připomínkám uživatelů z firmy Gepard umožňuje nová verze systému PROLAND upravovat všechna dotčená katastrální území najednou v rámci jednoho projektu komplexních pozemkových úprav.

  Gepard do ZOO patří

  Zoologická zahrada Praha využívá služeb společnosti Gepard již několik let. Řada dílčích měření, kterou firma pro ZOO realizovala, a další údaje, postupně přerostly v implementaci geografického informačního systému MISYS.

  Vedle dat z dílčích zaměření skutečného stavu obsahuje MISYS v pražské ZOO technickou mapu areálu a řadu dalších informací poskytnutých Institutem městské informatiky hl. m. Prahy. Systém MISYS provozovaný útvarem investic ZOO se stal zdrojem podkladových informací pro stavební práce, rekonstrukce a údržbu v areálu.

  Spolupráce s firmou GEPRO tak přineslo firmě Gepard možnost rozšířit spektrum služeb nabízených svým zákazníkům, stala se dealerem jejích softwarů a přirozeně expandovala do příbuzné oblasti geografických informačních systémů.

  Miroslav Jebavý, Gepard, s.r.o.
  Ivo Lindovský, GEPRO, spol. s r.o.

  vyvěšeno: 08.04.2005
  poslední aktualizace: 28.04.2005
  ID článku: 1661              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software