[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.

  Město Mšeno, Cinibulkova ulice 197, Augustin Heřman (1621 - asi 1686)

  Na místě dnešní hasičské zbrojnice v Cinibulkově ulici ve Mšeně u Mělníka stával kostel sv. Jana, jehož posledním protestantským farářem byl Abraham Heřman. Nejasnosti panují jak ohledně roku a místa narození jeho syna (pamětní deska udává, že se narodil ve Mšeně v roce 1621), tak i roku jejich odchodu z Čech. Odešli pravděpodobně v roce 1627 po bitvě na Bílé hoře do Polska a odtud do Holandska. Z Holandska se Augustin Heřman - zeměměřič a kartograf - dostal do Nového Amsterodamu (dnešního New Yorku).

  V roce 1644 vytvořil jednu z prvních map Marylandu a Virginie. Mapa byla vyhotovena v roce 1670 pro lorda Baltimora a její vypracování trvalo 10 let. Za odměnu dostal obrovské pozemky, které nazval Bohemia Manor (České panství) a Three Bohemian Sisters.

  Na místě kostela se postupně nacházela obilní sýpka, chmelová váha, tělocvična a dnes hasičská zbrojnice, na níž je patrný náhrobní kámen. Na sousedním domě čp. 197 je pamětní deska. Na ní je ťplastickýŤ obraz Augustina Heřmana a text:

  Rodné místo AUGUSTINA HEŘMANA (1621),

  který nesmazatelně zapsal se do ranných

  dějin čtyř států. NEW YORKU, MARYLANDU,

  DELAWARE a VIRGINIE - Otec jeho ABRAHAM - byl poslední farář pod obojí při kostele

  sv. JANA ve MŠENĚ

  K uctění památky velkého rodáka věnoval ťROMANOVŤ 1935

  Pozn.: Romanov je název spolku podle kaple sv. Romana.

  Mělník, Radnice - lokte

  Loket, jedna z nejstarších délkových měr, se vyskytuje ve velmi rozmanitých obměnách. Loket byl rozšířenou délkovou jednotkou prakticky ve všech evropských zemích a je příkladem toho, jak se jednotka téhož jména lišila svou hodnotou regionálně i časově. Loket je dokladem nejednotnosti odvození délkové jednotky z rozměrů lidského těla. Příkladem mohou být dva lokte, které byly umístěny na radnici na Náměstí Míru v Mělníku s udělením privilegia pořádat trhy. Dvě železné délkové míry jsou zazděny vpravo od hlavního portálu. Český loket je prostší, starší a kratší (59,14 cm). Loket vídeňský je ozdobnější a delší - 77,66 cm. Jeho kruhovité zakončení v horním oválu nese nápis Rakavski 1765, což je rok, kdy se stal závazným. Na vídeňském lokti jsou rysky ve vzdálenosti 2,5; 5,0; 10,0; 19,5; 26,2; 39,0 a 52,0 cm.

  Chržín u Velvar, Antonín Strnad (1746 - 1799)

  Na (horním) hřbitově farního kostela sv. Klimenta v Chržíně (zem. šířka 50°17’42’’ zem. délka 14°16’06’’) je hrob profesora české Univerzity Karlovy v Praze, třetího ředitele pražské hvězdárny a vynikajícího meteorologa PhDr. Antonína Strnada, který zemřel v září 1799 na zámku v Sazené.

  Antonín Strnad se narodil v rodině zámožného měšťana a obchodníka v Náchodě. Studoval na filosofické fakultě UK matematiku. Byl horlivým a vynikajícím žákem a stoupencem pokrokových názorů v astronomii.

  Jeho jméno je neodmyslitelně spojeno se zásluhou o znovuzřízení orloje na Staroměstské radnici v Praze. Strnad pochopil, jakou historickou cenu má a rozhodl se pro jeho záchranu. Získal dotaci na jeho opravu, kterou provedl hodinář Šimon Landsperger v letech 1787 - 1791 za Strnadova dozoru.

  Antonín Strnad byl členem různých evropských vědeckých společností a byl všeobecně vážen nejen za své odborné znalosti, ale také za to, že se beze strachu hlásil k české národnosti v době, kdy se takto choval jen málokdo.

  Astronomové Josef Stepling, Antonín Strnad a Jan Tesánek (rodák z Brandýsa nad Labem, byl žákem Steplinga, zabýval se teorií kuželoseček, chordálami, integrálním počtem a zvláště vynikl jako komentátor Newtonův) ovlivnili vznik Královské české společnosti nauk, předchůdce dnešní Akademie věd České republiky (Strnad byl jejím předsedou 1787 až počátek roku 1788). Od roku 1775 začal v Klementinu provádět systematická meteorologická měření.

  V roce 1799 Antonín Strnad těžce onemocněl. Kníže Ferdinand Kinský jej pozval na svůj zámek v Sazené, aby se na venkově lépe zotavil. Nemoc však byla vážná a tak zde Antonín Strnad zemřel 23. září 1799 ve věku pouhých 53 let. Je pochován při východní zdi kostela sv. Klimenta v Chržíně.

  Kdysi zdobil hrob pomníček s nápisem, který během času tak zašel, že byl uložen v kralupském muzeu. Na jeho místě byla odhalena pamětní deska, protože sbírka na nový hrob skončila nezdarem.

  Pamětní deska obsahuje krásná slova z původního náhrobního kamene. Některá vyhlazená písmena však mohou učinit obsah desky hůře čitelným, jak se tom přesvědčil autor tohoto příspěvku.

  ODLEHČENÍ V NEMOCI HLEDAJE

  VĚČNÉ ODPOČINUTÍ

  NALEZL TUTO 23. ZÁŘÍ 1799

  PAN ANTONÍN STRNAD

  KRÁLOVSKÝ HVĚZDÁŘ A UČITEL

  NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH PRAŽSKÝCH,

  ROZLIČNÝCH UČENÝCH SPOLEČENSTVÍ OUD,

  HORLIVÝ KŘESŤAN, LASKAVÝ MANŽEL,

  OTEC PEČLIVÝ A PRAVÝ VLASTENEC,

  NAROZENÝ V NÁCHODĚ 14. SRPNA 1746.

  NA DŮKAZ LÁSKY POSTAVIT DALA MANŽELKA.

  TE CAPIUNT LAETO VENIENTEM SIDERA VOLTU

  AST, QUAE TE GENUIT, PATRIA TERRA DOLET.

  POŘÍDILA SPOLEČNOST KRAJINSKÉHO MUSEA V KRALUPECH NAD VLTAVOU

  V NÁHRADU ZA SEŠLÝ POMNÍK

  V KVĚTNU 1935.

  LAD. ČERVENKA

  Latinský text by se dal přeložit takto: ťHvězdy Tě přicházejícího přivítají s radostnou tváří, ale vlast, která Tě rodila, truchlí.Ť

  Do Chržína je dobrý příjezd z dálnice D8 z Nové Vsi směrem na obec Sazená. Od pomníku na návsi vede ke kostelu nahoru cesta pro pěší. Hrob a deska se nacházejí na levé straně kostela. Ke hřbitovu lze dojet i autem, avšak z druhé strany.

  Roztoky u Prahy, Jan Felkl (1817 - 1887)

  V Roztokách u Prahy působila firma na výrobu glóbů Jan Felkl a syn - Továrna učebních pomůcek, Roztoky nad Vltavou. Firma se nacházela v Riegrově ulici. Výroba glóbů byla zastavena v roce 1950 a v roce 1952 firma zanikla. Její objekt byl stržen v roce 1970.

  Po Felklově firmě v Roztokách nezůstalo nic a tak můžeme navštívit jeho hrob, který se nachází na hřbitově u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci. Rodinná hrobka se nachází v levém rohu hřbitova od vchodu ke kostelu. Na náhrobním kameni je uvedeno jeho jméno a letopočty narození (20. 5. 1817) a úmrtí (7. 10. 1878). Je zde pochován také jeho bratr Ferdinand Felkl (4. 6. 1846 - 30. 9. 1925), který vedl firmu po smrti Zikmunda Felkla, syna Jana Felkla. O firmě na výrobu glóbů byla již zmínka ve druhém dílu seriálu o Moravskoslezském kraji (viz Zeměměřič č. 10/2004).

  Skryje, Joachim Barrande (1799 - 1883)

  Do Čech Barrande přišel jako vychovatel Jindřicha, hraběte z Chambordu z rodu Bourbonů v roce 1831. Joachima Barrande představil českým kulturním a vědeckým činitelům František Palacký, který se s ním seznámil během svého pobytu ve Francii. Mezi nimi byl i zakladatel Muzea království českého (dnešního Národního muzea) hrabě Kašpar Šternberk.

  Jeho prostřednictvím se Barrande vrátil ke své původní profesi stavby mostů a silnic, kterou vystudoval na ťÉcole polytechniqueŤ. V roce 1833 měl posoudit projekt prodloužení koňské železnice Praha - Křivoklát do Radnic a dále do Plzně. Od stavby železnice ale bylo upuštěno. Při průzkumných pracích v údolí Berounky na její trase bylo v okolí Skryjí nalezeno množství trilobitů a jiné zkamenělé fauny. Geologická oblast mezi Prahou a Berounem se nazývá Barrandien. Hospodyní u Barranda byla maminka Jana Nerudy.

  Některé druhy trilobitů, mapy a geodetické přístroje jsou vystaveny ve Skryjích v Památníku Joachima Barranda. Ve Skryjích se také nachází Barrandův pomník.

  (joh)

  vyvěšeno: 08.04.2005
  poslední aktualizace: 28.04.2005
  ID článku: 1663              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů