[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů

  Spolek zeměměřičů Brno, Český svaz geodetů a kartografů a Vysoké učení technické v Brně za partnerství časopisu Zeměměřič pořádá množství vzdělávacích akcí, které jsou zvukově, fotograficky i textově zachyceny na datových CD-ROMech. Zvukový formát WAV je přehratelný prakticky na každém počítači vybaveném operačním systémem Windows, interním přehrávačem Windows Media Player, zvukovou kartou a reproduktory. Některé záznamy jsou i ve formátu MP3. Textové referáty jsou ve formátu PDF. Každý CD-ROM je doplněn obrazovou fotogalerií z akce.

  CD 4 - Aktuální problémy IG, 21. 4. 2004, Brno

  "Obsah příspěvků dosvědčuje, že inženýrská geodézie není a nemusí být, jak se mnozí skeptici obávají, slepou kolejí rozvoje oboru zeměměřictví, a že zeměměřiči jsou i dnes v mnoha ohledech nepostradatelnými partnery ostatních profesí. Zachování důstojného postavení naší odbornosti spočívá především v nás samých a jen v omezeném rozsahu závisí na vnějších podmínkách rozvoje společnosti a geomatiky. I vnějším podmínkám se však musíme naučit přizpůsobovat a nelze čekat, že v tvrdé soutěži oborů a profesí udělá někdo něco za nás. Platí, že přenecháme-li nedostatečným vzděláváním a netečností k vývoji technologií, právního prostředí, veřejné správy atd. prostor jiným, zejména zákonodárcům, normotvůrcům a správním úřadům, zaplní tento prostor ti, kteří až na výjimky dokáží převzít mnohé z toho, co bylo ještě donedávna naší doménou. A mohou tento prostor zaplnit zejména tehdy, když výsledky naší činnosti budou dále a dále ztrácet okolím očekávanou jakost, vypovídací schopnost a opakovatelnost využití na trhu geoinformací…" (ing. P. Polák, předseda ČSGK)

  • Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - Zahájení, Ing. Petr Polák: Úvodní slovo - sborník - 2 min.
  • Doc. ing. Josef Weigel, CSc. (VUT v Brně) - Analýza přesnosti bodů HVB na stavbě rychlostní komunikace obchvatu Olomouce - 24 min.
  • Ing. Jiří Sláma (Geodetická a softwarová kancelář Brno), ing. Miloslava Pošvářová (MottMacDonald Praha) - Supervisorská činnost při kontrole jakosti dodávek stavebních prací - 17 min.
  • Diskusní poznámka Ing. Petra Poláka - 35 sec.
  • Ing. Štefan Lukáč (STU Bratislava) - Dlhodobé merania deformácií objektov v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice - 25 min.
  • Ing. Jiří May (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) - Příprava staveb v pojetí Návrhu nového stavebního zákona - 28 min
  • Ing. Luděk Šafář (Geoprogres Praha) - Standardizace a etika smluvních vztahů zeměměřických a stavebních subjektů - 20 min.
  • Ing. Josef Erben (Geodézie Krkonoše) - Realizace geometrické přesnosti při stavbě pražské víceúčelové Sazka arény ve Vysočanech - 22 min.
  • Doc. ing. Vladimír Vorel, CSc. (ČVUT Praha) - Statistické přístupy ke geometrické přesnosti staveb a kontrolnímu měření - 24 min.
  • Doc. ing. Vladislav Horák, CSc. (VUT v Brně), RNDr. Lubomír Klímek (GEOtest Brno) - Inženýrská činnost při monitoringu stavby tunelu pod ulicí Dobrovského v Brně - 20 min.
  • PaedDr. Petr Zajíček (ČÚZK) - Metodika zkoušek odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění ÚOZI
  • Ing. Pavel Loskot (České dráhy) - Organizace a činnost geodetické služby na železnici po vstupu do Evropské unie
  • Ing. Jan Bajer, ing. Michal Pavlík (GEFOS Praha) - Geodetické práce při montáži ocelové konstrukce Sazka arény

  CD 5 - Zeměměřická díla v ÚP, stavebním řádu a GIS, 25. 3. 2004, Brno

  Seminář byl určen zejména:

  • stavebním úřadům a obcím III. a II. stupně;
  • účastníkům výstavby - projektantům, profesionálním investorům, stavebním společnostem;
  • zeměměřičům;

  Seminář poskytl formou přednášek a tiskovin - z hlediska zeměměřictví a geoinformací - přehledně řazené údaje o zákonných povinnostech všech subjektů práva zúčastněných na výstavbě, správě a rozvoji území a také informace o nejčastěji porušovaných povinnostech v příslušných správních řízeních.

  • Ing. Václav Čada, CSc. - Státní a soukromá zeměměřická díla v územně plánovacích podkladech, územních plánech a regulačních plánech - současnost a budoucnost (z pohledu nového stavebního zákona a územně správního členění státu) - 49 min.
  • Ing. Petr Polák - Odborná způsobilost ve výstavbě podle stavebního zákona a zákona o zeměměřictví. Zeměměřická díla v územním řízení. Zeměměřická díla ve stavebním řádu. Právní, technické a obchodní podmínky vzniku a vlastnictví zeměměřického díla. Povinnosti stavebníků podle zákona o zeměměřictví a stavebního zákona, podmínky šíření zeměměřického díla ve smyslu autorského zákona. Dohled nad činností úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, návaznost na státní stavební dohled - 54 min.
  • Ing. Václav Šanda - Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby - stavební výkresy budov, mapa stavby a okolí - účel těchto zeměměřických děl pro kolaudaci a budoucí správu zastavěného území - 31 min.
  • Ing. Petr Polák - Geometrický plán dokončené stavby, zápis staveb a souvisejících věcných práv do katastru nemovitostí - 10 min.
  • Ing. Jiří Lechner - Geometrická přesnost ve výstavbě - seznam a obsah obecně závazných technických norem. Měření posunů a přetvoření staveb - obsah normy a současná praxe - 28 min.
  • Ing. Václav Čada, CSc. - Digitální topologicko-vektorová mapa - základ geografického informačního systému území - 22 min.
  • Diskuse - odpovědi lektorů na dotazy účastníků - 56 min.

  Objednejte si zvukové CD-ROMy z odborných akcí

  Na adrese http://www.zememeric.cz/objednavka/ si můžete objednat také datové záznamy z nedávných seminářů v Brně a Třebíči. Kombinace zvukového záznamu s fotografiemi a texty přednášek dává ucelenou představu o akci. CD-ROM nemůže nikdy nahradit osobní účast, ale třeba vám umožní osvěžit si, co jste si na akci nestihli zapsat. Show, která ze svých vystoupení tradičně dělají JUDr. Fiala a ing. Nedvídek, vám může být i příjemným oživením cesty při poslechu v autě.

  V Kolmanově diskotéce zatím vyšlo:

  • Katastr nemovitostí (vytyčování hranic - aktuality KN v právní a technické praxi), Třebíč, 23. 10. 2003
  • 39. GID Brno (Geodetické dny), Brno, 25. 11. 2003
  • Pozemkové úpravy X., Třebíč, 6. 4. 2004
  • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004, Brno, 21. 4. 2004
  • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS, Brno, 25. 3. 2004.

  Každý CD-ROM obdržíte za 210 Kč + poštovné. Objednávat můžete prostřednictvím internetu nebo písemně v redakci časopisu Zeměměřič, Ostrovského 3, 150 00 Praha 5, případně telefonem či faxem na čísle 251 565 572.

  redakce

  vyvěšeno: 08.04.2005
  poslední aktualizace: 28.04.2005
  ID článku: 1664              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé