[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Sto posluchačů na Novotného lávce

  PRAHA (7. 3. 2005): Český svaz geodetů a kartografů zvolil celkem šťastně za další dějiště svých neojedinělých seminářů přímo budovu, kde sídlí sekretariát Svazu. Na Novotného lávce v centru Prahy se první březnové pondělí uskutečnil seminář ťZeměměřiči a právoŤ, jehož se zúčastnila téměř stovka posluchačů.

  ťSeminář proběhl velmi dobře! Přišlo přesně 96 posluchačů i když přihlášených osob bylo celkem 108, ale patrně někdo onemocněl. Byla velká výhoda, že přednášející byli dva z našich nejlepších odborníků na problematiku semináře - Petr Polák a Václav Čada. Myslím, že si účastníci semináře odnesli mnoho užitečných poznatků pro jejich zeměměřickou práci. Složení účastníků bylo také zajímavé. Přijeli oprávnění zeměměřiči, zástupci geodetických firem, úředníci z katastrálních úřadů, pracovníci VÚGTK, ale i z České správy letišť, z Českých drah, správci inženýrských sítí. Dále tu byli pracovníci z resortu ministerstva obrany, Technické správy komunikací, odborníci z místních úřadů a Vojenských lesů a statků. Připravila jsem malou anketu, na kterou reagovala více než polovina z účastníků, kteří kladně hodnotili seminář, prostředí, kde se konal a navrhovali podnětná témata na další semináře,Ť řekla k semináři sekretářka Svazu Jana Chudobová.

  ťJsem rád, že seminář byl podle výsledků ankety a podle účasti necelé stovky účastníků úspěšný. Mnozí projevili zájem o velmi zdařilou počítačovou prezentaci Václava Čady. Její šíření je v pravomoci autora. Anketa navíc poskytla mnoho zajímavých námětů na konání dalších odborných akcí, ale ještě ji musíme podrobněji vyhodnotit a výsledky předložit na zasedání Rady ČSGK,Ť poznamenal k semináři její lektor Petr Polák.

  Ing. Jana Chudobová, nová sekretářka ČSGK se vzorně zhostila organizace semináře

  Petr Skála

  vyvěšeno: 08.04.2005
  poslední aktualizace: 28.04.2005
  ID článku: 1669              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník