[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"

  Český svaz geodetů a kartografů zve naši odbornou veřejnost na "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"; Doba konání: 9. (čtvrtek) až 11. (sobota) června 2005

  Místo konání:

  Penzionát Jawor v obci POLAŇCZYK u západní hranice Soliňského jezera v jihovýchodním cípu Polska přibližně 100 km jižně od Rzeszówa. Autodoprava přechodem ze Slovenska od Svidníku přes slovensko-polskou hranici Dukelským průsmykem, potom silnicemi převážně východním směrem asi 70 km.

  Odborný program (témata):

  1. geodetické činnosti na podzemních dopravních stavbách
  2. pozemkové úpravy s aspektem účasti v programech Evropské unie
  3. geodézie na trhu geoinformací

  Odborné referáty z každé ze tří účastnických republik, tj. 9 referátů s diskusemi k nim.

  Program:

  9. 6. 2005 / do 13:00 příjezd, registrace, oběd<
  15:00 - 18:00 zahájení, 3 proslovy představitelů států a odborných společností odborný program
  19:00 společenský večer
  10. 6. 2005 / 10:00 - 13:30 odborný program
  15:00 - 18:30 výlet lodí s prohlídkou přehrady
  20:00 slavnostní večeře
  11. 6. 2005 / 10:00 - 13:00 odborný program
  14:00 oběd a závěr

  Organizační údaje:

  Termín přihlášek do 1. dubna 2005 na adresu: Zarzšd Glówny Stowarzyszenia Geodetów Polskich 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. a fax: +48 22 826 8751; www.sgp.geodezja.org.pl; e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl; vložné 100EUR - do 1. května 2005 na účet Bank Millennium S.A., 79116022020000000055156880

  Přihláška má obsahovat: Jméno, příjmení, titul, adresu, telefonický a elektronický kontakt, údaje o firmě nebo úřadu (název, adresa, IČ), podpis (eventuálně razítko firmy/úřadu).

  Texty referátů: do 15. května 2005 elektronicky dle vzoru (zájemce o referáty ČSGK uvitá - vzor doručíme na požádání) na adresu: Dr. inž. Andrzej Pachuta. Pl. Politechniki 1, pok. 42, 00-661 Warszawa, e-mail: pachuta@gik.edu.pl.

  Petr Polák

  vyvěšeno: 08.04.2005
  poslední aktualizace: 28.04.2005
  ID článku: 1670              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník