[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"

  Český svaz geodetů a kartografů zve všechny zájemce o inženýrskou geodézii na seminář "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"

  Seminář se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2005 v Kongresovém centru - na výstavišti v Brně v sále B.

  Tematická náplň semináře:

  • Aktuální problémy inženýrské geodézie z pohledu FIG;
  • Projektové řízení staveb ve fázi jejich stavebně technologické přípravy a realizace;
  • Most Košická Bratislava;
  • Geodetické práce při výstavbě mostu Košická v Bratislavě;
  • Plánování přesnosti vytyčování s ohledem na cílovou geometrickou přesnost staveb;
  • Poznatky a skúsenosti z výstavby dialničnych tunelov na Slovensku;
  • Monitorování posunů železničního mostu a přilehlého zemního tělesa;
  • Rozvoj dálniční a silniční infrastruktury v ČR po vstupu do EU;
  • Management jakosti a udržitelný rozvoj zeměměřických činností;
  • Novelizace zákonů a vyhlášek v oblasti zeměměřictví a jejich vazby na stavební zákon a jeho vyhlášky;
  • DISKUSE;
  • Společně se seminářem proběhne výstava nejnovějších měřících technologií v oblasti inženýrské geodézie ve stavebnictví.

  Elektronická přihláška je na adrese: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A9/

  Podrobnosti na webu: http://www.csvts.cz/csgk/

  Odborní garanti:

  Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc., ČVUT v Praze, Fsv, katedra speciální geodézie

  Ing.Jiří Bureš, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie

  Organizační garant: ČSGK / Jiří Bureš

  Jiří Bureš

  vyvěšeno: 08.04.2005
  poslední aktualizace: 28.04.2005
  ID článku: 1672              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník