[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zeměměřické právo: Zeměměřictví a katastr v technicko-právních souvislostech (Ing. J. Bumba), vydalo Linde Praha, prosinec 2004, vydání 1., 208 stran, cena 290 Kč.

  Jan Bumba není žádným autorským nováčkem. Při podrobném hledání jeho prací si budete prohlížet odborné časopisy jako jsou Právní rádce, Geodetický a kartografický obzor a také první ročníky Zeměměřiče, kde autor začínal psát své první pojednání o KN a příslušných paragrafech dokonce na pokračování. Jeho dřívější titul Geometrický plán vydaný v nakladatelství Linde nezůstal u tohoto nakladatelského domu osamocený. Jan Bumba si pro další titul zvolil vskutku rozsáhlé téma - Zeměměřické právo.

  Bumbova publikace začíná od Adama - vlastně od primitivních počátků evidenčních instrumentů - katastrů i veřejných knih a čtenáře vede historií až k současnému katastru nemovitostí. Z textu se dozvíte o právních principech, které fungovaly celá staletí a jsou podkladem i současného katastru nemovitostí. Na vývoj evidenčních instrumentů od prvních soupisů půdy až k současném katastru navazuje vývoj evidování věcných práv k nemovitostem. V jednotlivých kapitolách si tu přečtete o zemských deskách, horních, pozemkových a železničních knihách, aby jste se dále seznámili podrobně například i s knihovními zásadami a se současným postavením a využíváním pozemkových knih. Knížka nepomíjí ani katastrální zákon z roku 1927 a přináší i praktické informace třeba o technologiích, s jakými se v té době vyhotovovaly geometrické plány.

  I druhá část popisující horkou současnost je zajímavá, třebaže se zabývá hlavními zásadami katastrálních právních předpisů a technických podkladů katastru nemovitostí. Pozornost si zaslouží kapitola ťKatastrální mapaŤ doplněná ukázkami a názorným grafem, který v podobě nanuku ukazuje, proč se musíme stále zabývat sáhovými mapami. Škoda, že se autor o měřítku 1:2880 nerozepsal více a neuvedl známý názorný obrázek z Maškovy publikace o Pozemkovém katastru. Zdá se mi, že zejména období přechodu map do tzv. souvislého zobrazení mohl popsat podrobněji, aby čtenář pochopil, jak může mapám s největším podílem v grafickém Bumbově nanuku věřit. Na tomto místě pochopíte, proč má kniha na závěr šest prázdných stránek pro poznámky, kam doporučuji vypsat si například zkratky v textu vysvětlené (PET) i nevysvětlené (ET). Čtenář se od loajálního státního úředníka Bumby o digitalizované mapě dozví větu, která by se mohla uvádět jako příklad zeměměřické diplomacie. ťJejí dominantní charakteristikou je přesnost podrobných bodů, která je horší, v nejlepším případě rovna kódu kvality 5 nebo odpovídá kódu kvality 8 bodu 12.15 přílohy.Ť Leckdo z čtenářů by asi volil pro digitalizovanou mapu jiné, snad i expresivní výrazy.

  Dobře je zpracovaná rozsáhlá kapitola zabývající se vazbami KN na právní okolí. Dozvíte se, jak je zeměměřické právo více nebo méně provázané s občanským právem, právními předpisy z oborů zemědělství, lesnictví, stavebnictví, energetiky, telekomunikací, vodního hospodářství a životního prostředí. Je tu uvedena souvislost zeměměřického práva s paragrafy, jimiž se řídí bydlení v bytech. Nenašel jsem tu však odkaz na autorský zákon, v jehož výkladech se píše o mapách včetně našich rozmanitých katastrálních map. Na dalších stránkách se dočtete o věcném břemeni a dále se autor probírá zeměměřickým zákonem od výkladu pojmů až po porušování pořádku na úseku zeměměřictví. Pokud chcete vědět více o scelovacích řízeních nebo pozemkových reformách, tak listujte na stránkách 135 až 138.

  Posledních šedesát stránek publikace patří přílohám. Janu Bumbovi slouží ke cti, že do knížky tentokrát nezařadil úplný text některé z právních norem - například zeměměřický zákon a prováděcí vyhlášku k němu, což se stalo u knížky Geometrický plán, ale napsal výstižné komentáře k novelám pěti zeměměřických a katastrálních právních norem. Je totiž dobré vědět, jak se právní normy vyvíjely.

  Seznamy souvisejících právních norem a technických předpisů uzavírají publikaci, která je užitečná. Aby autor moc nezpychl, tak se v knize najdou i nějaké překlepy. Musím se přiznat, že při setkání s výrazem Vesnické guntovní (správně gruntovní) knihy v tabulce na straně 30 jsem si pro jistotu ověřoval, zda jde či nejde o překlep, neboť autora znám jako precizního odborníka. I uvedený překlep je důkazem, že knížku napsal jeden z nás z omylných a nutno dodat, že ji napsal pro nás zeměměřiče. Díky, Jane Bumbo.

  Petr Skála

  vyvěšeno: 08.04.2005
  poslední aktualizace: 28.04.2005
  ID článku: 1674              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Přečtěte si