[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2005

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Katastr nemovitostí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Geodézie

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Kartografie

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Hůře dostupné mapy na webu
 • Svět knihy 2005 – "Český veletrh map a průvodců"
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  GIS

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Valná hromada CAGI
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geometrické plány a výmenný formát katastra nehnuteľností na Slovensku
 • Georeferencování snímků pro AutoCAD

  Různé

 • Kolmanova diskotéka: CD 6 – 40. Geodetické informační dny, 9. – 10. 11. 2004, Brno
 • Kolmanova diskotéka: CD 7 – Seminář KN v právní a technické praxi X, 2. 12. 2004, Třebíč
 • Ještě k seznamu zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a KN
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Nově otevřené democentrum Hewlett-Packard

  Školství

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • Návrh datové struktury pro tvorbu obecně zeměpisných map
 • Volná místa v Pardubicích
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  Internet

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Hůře sehnatelné mapy na webu

  Historie

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Z domova

 • CACIO vyhlásilo výsledky druhého ročníku soutěže IT projekt roku 2004
 • Územní plánování a GIS opět na Vranově
 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Ze zahraničí

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  ČSGK

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Ceny za zeměměřické činnosti

  NZK

 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2004 obsahují:

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • 9. mezinárodní konference v Trenčíně – 5. a 6. září 2005: Geodézie a kartografie v dopravě

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geoinformatika ve veřejné správě

  Vážené kolegyně a kolegové, přátelé a fandové geoinformačních technologií,

  Předsednictvo CAGI, ale i celá členská základna a obec geoinformatiků v naší republice bylo nuceno řešit nelehké dilema v souvislosti s neočekávaným odchodem našeho předsedy pana Josefa Falta. Tato smutná událost se projevila nejen přímo v aktivitách a celé činnosti České asociace pro geoinformace, ale i v akcích, které se pod záštitou asociace konaly a na kterých se setkávali všichni, kdož se o nové technologie v oblasti GIS zajímali a zajímají.

  Každoročně největším a nepopulárnějším setkáním na poli geoinformačních technologií byla červnová konference GIS ve státní správě, jejímž duchovním otcem pan Josef Falt bezesporu byl. Proto, po zralém uvážení, se předsednictvo CAGI rozhodlo uspořádat novou konferenci, která by „obsazovala“ obdobný tematický záběr, jako konference na Seči, tedy aplikace GISů ve státní správě a samosprávě. Nová akce, tentokrát pořádaná nikoli pod záštitou, ale přímo Českou asociací pro geoinformace, dostala název „Geoinformatika ve veřejné správě“.

  Nová konference, pod tímto názvem organizovaná poprvé, se bude konat v Kongresovém centru v Brně u Výstaviště ve spolupráci s brněnskou agenturou SYMMA ve dnech 8. a 9.června 2005. Bude doprovázena výstavou spolupracujících firem, společenským večerem atd. Rovněž je zde prostor pro případné prezentační akce nebo diskusní stoly a i další aktivity v zájmu odborné úrovně konference. Šíře odborného zaměření konference je dána tematickými okruhy, které jsou specifikovány na jiném místě této webové adresy, platné pro konferenci. Domnívám se, že každý z odborné veřejnosti, ale i sami pracovníci veřejné správy zde najdou dostatek příležitostí k získání zajímavých odborných poznatků, nových kontaktů a celé řady nezbytných informací a podkladů ke své práci.

  Dovolte mi, abych nejen jménem svým, ale i jménem předsednictva naší asociace popřál této nové konferenci zajímavé referáty, úspěšná plodná jednání, dostatek prostoru pro navázání nových odborných, profesních i osobních kontaktů, vysoký zájem komerčních i státních firem o prezentaci svých nových produktů na poli GIS na této akci během doprovodné výstavy a tím i důstojnou pozici v rámci kalendáře akcí CAGI.

  RNDr. Tomáš BENEŠ, tajemník CAGI

  vyvěšeno: 30.05.2005
  poslední aktualizace: 01.06.2005
  ID článku: 1707              Používané zkratky
  další informace:www.giscagi.cz/prihl/2cirkular.pdf
  www.giscagi.cz/


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů