[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2005

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Katastr nemovitostí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Geodézie

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Kartografie

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Hůře dostupné mapy na webu
 • Svět knihy 2005 – "Český veletrh map a průvodců"
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  GIS

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Valná hromada CAGI
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geometrické plány a výmenný formát katastra nehnuteľností na Slovensku
 • Georeferencování snímků pro AutoCAD

  Různé

 • Kolmanova diskotéka: CD 6 – 40. Geodetické informační dny, 9. – 10. 11. 2004, Brno
 • Kolmanova diskotéka: CD 7 – Seminář KN v právní a technické praxi X, 2. 12. 2004, Třebíč
 • Ještě k seznamu zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a KN
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Nově otevřené democentrum Hewlett-Packard

  Školství

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • Návrh datové struktury pro tvorbu obecně zeměpisných map
 • Volná místa v Pardubicích
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  Internet

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Hůře sehnatelné mapy na webu

  Historie

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Z domova

 • CACIO vyhlásilo výsledky druhého ročníku soutěže IT projekt roku 2004
 • Územní plánování a GIS opět na Vranově
 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Ze zahraničí

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  ČSGK

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Ceny za zeměměřické činnosti

  NZK

 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2004 obsahují:

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • 9. mezinárodní konference v Trenčíně – 5. a 6. září 2005: Geodézie a kartografie v dopravě

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kolmanova diskotéka: CD 6 – 40. Geodetické informační dny, 9. – 10. 11. 2004, Brno

  Spolek zeměměřičů Brno, Český svaz geodetů a kartografů a Vysoké učení technické v Brně za partnerství časopisu Zeměměřič pořádá množství vzdělávacích akcí, které jsou zvukově, fotograficky i textově zachyceny na datových CD-ROMech. Zvukový formát WAV je přehratelný prakticky na každém počítači vybaveném operačním systémem Windows, interním přehrávačem Windows Media Player, zvukovou kartou a reproduktory. Některé záznamy jsou i ve formátu MP3. Textové referáty jsou ve formátu PDF. Každý CD-ROM je doplněn obrazovou fotogalerií z akce.

  • Ing. Jana Charvátová (předsedkyně Spolku zeměměřičů Brno): Slavnostní zahájení a úvodní slovo
  • Ing. Karel Večeře (předseda ČÚZK)
  • Ing. Andrej Vojtičko přednesl referát ing. Jeleny Hudcovskej (Úrad geodézie, kartografie a katastra): Kam kráčaš geodézia, kartografia a kataster?
  • Ing. Milan Klimeš (Spolek zeměměřičů Brno): Čtyřicet let Burzy technických zlepšení v Brně
  • Ing. Vít Suchánek (ČÚZK): Rozvoj ISKN v souvislosti s rozvojem ITC a vazba na další IS
  • Ing. Jan Řezníček, PhD. (ZÚ Praha): Databáze bodových polí Zeměměřického úřadu
  • Ing. Milena Procházková (ČÚZK): Současný stav a budoucnost KM-D
  • Ing. Josef Jirman (ČÚZK): Dálkový přístup k informacím z KN a nahlížení do KN
  • Ing. Oldřich Pašek (ČÚZK): Měření v S-JTSK v prostorech doposud dokumentovaných v KN historickými grafickými nebo číselnými formami katastrálního operátu
  • Ing. Andrej Vojtičko přednesl referáti ing. Jozefa Ivaniča (VÚGK) a ing. Dušana Ferianca (GKÚ Bratislava): Budovanie siete WAN a siete permanentných staníc na Slovensku
  • Ing. František Bartoš příspěvek do diskuse k tématu: Přejímání výsledků měření GPS do KN
  • Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. (předseda vědecké rady VÚGTK): CZEPOS – stav řešení k listopadu 2004
  • Ing. Kamil Kaulich (Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad): Nesměňované pozemky při obnově katastrálního operátu cestou pozemkových úprav
  • Ing. Milan Pavlík (Agroprojekt PSO s.r.o., Brno): Nesměňované pozemky při obnově katastrálního operátu cestou pozemkových úprav z pohledu vyhotovitele
  • Ing. Bohuslav Volný (ZKI v Brně): Zavádění výsledků pozemkových úprav do KN a zápis nesměňovaných pozemků v KN
  • Ing. Matúš Siman, ing. Peter Vais (Siman a Jorčík spol. s r.o., Zememeračská kancelária, Brezno): Činnosť geodetov pri pozemkových úpravách
  • Ing. Kamil Kaulich – diskusní příspěvek k tématu: Nesměňované pozemky...
  • Ing. Slabý (GEODIS Brno): Firemní prezentace: Nové totální stanice TOPCON
  • Ing. Jan Fafejta (předseda KGK): Pozvánka na setkání geodetů a kartografů v roce 2005
  • Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (Ústav soudního inženýrství VUT Brno, předseda prezídia Asociace znalců a odhadců ČR): Problematika soudního inženýrství a oceňování nemovitostí v ČR
  • Ing. Václav Kellner (Zeměměřičská projektová a inženýrská kancelář Kellner, Karlovy Vary): Příčiny a soudní dohry sporů v oblasti katastru nemovitostí
  • RNDr. Ladislav Plánka, CSc. (Fakulta stavební VUT Brno, Ústav geodézie): Posuzování projektu velkých dopravních staveb z hlediska geografie a životního prostředí
  • Ing. Pavla Vobořilová (ČVUT Praha, katedra geodézie a pozemkových úprav), Doc. ing. Jaromír Procházka CSc. (ČVUT Praha, katedra speciální geodézie): Sledování posunů a přetvoření Vladislavského sálu na Pražském hradě
  • Ing. Michal Pavlík (GEFOS, a.s. Praha): Možnosti laserového skenování pro dokumentaci monolitických a ocelových konstrukcí
  • Ing. Štefan Lukáč, ing. Jozef Kožár, ing. Zuzana Balgová, ing. Vladimír Gróf PhD. (Stavebná fakulta STU – katedra geodézie, Bratislava): Meranie, monitorovanie a vyhodnocovanie deformácií vodného diela Gabčíkovo
  • Ing. Jiří Bureš, ing. Bronislav Dupal (Fakulta stavební VUT Brno – ústav geodézie a Geodézie Kroměříž spol. s r.o.): Rektifikace robotizované linky na svařování karosérií v automobilce BMW UK v Oxfordu
  • Doc. ing. Václav Čada CSc. (ZČU v Plzni – Fakulta aplikovaných věd, katedra matematiky): Koncepce vedení a údržby digitálního souboru geodetických informací
  • Ing. Vladimír Klimeš (Krajský úřad Jihomoravského kraje): Životní cykly GIS v samosprávě Jihomoravského kraje
  • RNDr. Jiří Hiess (Krajský úřad pro Vysočinu): Praxe využívání státních mapových děl pro výkon veřejné správy
  • Ing. Petr Polák (předseda ČSGK): Vazby procesů územního řízení a stavebního řádu na výkon zeměměřických činností
  • Ing. Jana Charvátová (předsedkyně Spolku zeměměřičů Brno): Ukončení 40. geodetických informačních dnů

  Objednejte si zvukové CD-ROMy z odborných akcí

  Na adrese http://www.zememeric.cz/objednavka/ si můžete objednat také datové záznamy z nedávných seminářů v Brně a Třebíči. Kombinace zvukového záznamu s fotografiemi a texty přednášek dává ucelenou představu o akci. CD-ROM nemůže nikdy nahradit osobní účast, ale třeba vám umožní osvěžit si, co jste si na akci nestihli zapsat. Show, která ze svých vystoupení tradičně dělají JUDr. Fiala a ing. Nedvídek, vám může být i příjemným oživením cesty při poslechu v autě.

  V Kolmanově diskotéce zatím vyšlo:

  • Katastr nemovitostí (vytyčování hranic - aktuality KN v právní a technické praxi), Třebíč, 23. 10. 2003
  • 39. GID Brno (Geodetické dny), Brno, 25. 11. 2003
  • Pozemkové úpravy X., Třebíč, 6. 4. 2004
  • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004, Brno, 21. 4. 2004
  • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS, Brno, 25. 3. 2004
  • 40. GID Brno (Geodetické dny), Brno, 9. – 10. 11. 2004
  • Katastr nemovitostí X., Třebíč, 2. 12. 2004

  Každý CD-ROM obdržíte za 200 Kč + DPH + poštovné, pouze za CD-ROM 40. GID Brno zaplatíte 500 Kč + DPH + poštovné. Objednávat můžete prostřednictvím internetu nebo písemně v redakci časopisu Zeměměřič, Ostrovského 3, 150 00 Praha 5, případně telefonem či faxem na čísle 251 565 572.

  redakce

  vyvěšeno: 23.06.2005
  ID článku: 1735              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé