[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2005

Resort ČÚZK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Opravdu se musí katastr reformovat?

  Katastr nemovitostí

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Čínský katastr
 • GIS ESRI na slovinském katastrálním úřadu
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině

  Geodézie

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Novinky na českém kartografickém trhu
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko

  GIS

 • Autodesk Map 3D 2006, Autodesk Survey 2006, Autodesk MapGuide 6.5, Autodesk GIS Design Server a další produkty
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"

  GPS

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • MISYS pomáhá spravovat tepelná zařízení

  Různé

 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Školství

 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistenta se zaměřením na geoinformatiku
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Eurorebus - vědomostní soutěž?

  Internet

  Historie

 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Přečtěte si

 • Kam nás (ne)zavedou mapy na portálech
 • Ejhle, trigas!

  Zajímavosti

 • Není Leica jako Leica
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Problémy lidí s osobními počítači
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Z domova

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Komerční Geoaplikace uděleny
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004

  Ze zahraničí

 • Není Leica jako Leica
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005

  ČSGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?

  KGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.

  NZK

  Úvodník

 • Antibabylon

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • INFORMACE

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Střed České republiky

  Nejdříve něco z historie. Následující řádky jsou vybrány z webových stránek obce Číhošť (www.cihost.cz ):

  Číhošť byla svého času významným hospodářským a kulturním centrem, což je doloženo záznamy v »Zemských deskách« v Praze. Nad obcí se od roku 1348 do roku 1806 dolovalo stříbro a jiné vzácné rudy. Nedaleko jsou vápencové lomy. Zde se také v roce 1648 odehrávala poslední bitva se švédským vojskem v tomto kraji. Ještě dnes jsou tu patrny náspy a valy. V roce 1892 zde byl založen sbor dobrovolných hasičů. Elektřina byla do obce rozvedena v roce 1929. Významnou stavbou a dominantou obce je kostel, který František Palacký ve svých »Dějinách« uvádí již k roku 1350 jako farní.

  Po 2. světové válce zde působil farář Josef Toufar. Po známých událostech, které se v tomto kostele Nanebevzetí Panny Marie v prosinci 1949 a v lednu 1950 staly, byl 28. ledna farář Toufar zatčen a umučen. Zemřel 25. února ve věku osmačtyřiceti let.

  Po rozdělení Československa na dva samostatné celky vznikl problém s novým vytyčením hranic České republiky a tím i stanovením jejího geometrického středu. Hranice Čech, Moravy a Slezska určují odedávna území osídlené českým národem, hledání středu ČR má tedy význam nejen geometricko – geodetický, ale i národní. V obci byl určen STŘED ČR z několika nezávislých zdrojů. Bylo by vhodné vybudovat zde národní středisko jako středobod nejzápadnějšího slovanského národa a zároveň rekonstruovat 45 m vysokou retranslační věž na blízkém vrchu BOROVINA na rozhlednu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 750 m, z níž by bylo možné spatřit značnou část ČR. Myšlenka na zřízení národního střediska u Obce Číhošť je zcela opodstatněná i pro záměr ČR vstoupit do Evropy, sjednocené v rámci EU, v jejímž středu český národ odedávna sídlí.

  Z toho všeho, co je zde popsáno, jsem ještě před rokem věděl pouze něco málo o číhošťském zázraku. Poměrně zdlouhavou oklikou se ke mně dostalo zajímavé zadání, které vypsal Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě: tušený střed ČR přesně geodeticky vytyčit. Zřejmě věděli více, ale chtěli to mít černé na bílém a s razítkem k tomu.

  Chvíli jsem váhal a zvažoval všechna pro a proti takové akce. Co když se »netrefím« do Číhoště? Ale nakonec, aniž bych tušil, jak to budu počítat, jsem nabídku přijal.

  Jako podklad k výpočtu jsem z Jihlavy (děkuji tímto RNDr. Jiřímu Hiessovi) dostal souřadnice asi 2 800 bodů na hranicích České republiky. Začal jsem uvažovat, co s tímto materiálem provedu. Ve své odborné knihovně jsem nenašel žádnou zmínku o podobném problému a standardní matematické řešení vždy končilo nějakým těžko pochopitelným a spočitatelným několikanásobným integrálem. Tak jsem sedl k internetu a po delším brouzdání jsem nakonec našel soubor matematických přednášek na stránce jedné z neznámých amerických univerzit. Řešení vlastně bylo úplně jednoduché. Vytvořit na ploše republiky trojúhelníkovou síť, v každém trojúhelníku spočítat plochu a těžiště. Českým těžištěm (centroidem) potom bude zvážený průměr všech těžišť, přičemž váhou každého těžiště je plocha odpovídajícího trojúhelníku. V jednoduchosti je genialita! Žádné integrály, žádné nekonečné řady. A dokonce postačí běžné softwarové vybavení: digitální model terénu Autodesk Land Desktop pro vytvoření nepravidelné trojúhelníkové sítě, vlastní malý prográmek pro výpis parametrů všech vytvořených trojúhelníků a tabulka v Excelu o několika tisících řádků doplněná několika sloupečky výpočtů. Výsledek byl ohromující. Bod skutečně padl asi 400 metrů severovýchodně od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti.

  Velikonoční pondělí jsme věnovali geodetickému připojení lokality. Asi by to šlo velmi rychle a jednoduše pomocí GPS, ale tím bych přišel o krásnou procházku Vysočinou a veškerá romantika slavnostního okamžiku by se odbyla několika údery palice do kovové trubky (tím chci říct, že GPS nemám). Krátký polygonový pořad mezi dvěma zhušťovacími body určil vhodné stanovisko poblíž předpokládaného těžiště a samotné vytyčení a stabilizace bodu proběhly za větrného jarního počasí krátce po poledni dne 13. 4. 2004. (Méně poetický popis celé akce je v Technické zprávě.)

  Půl roku po úspěšné akci vydala tisková agentura (že by bývalá ČTK?) zprávu o tom, že geodeti vytyčili těžiště ČR. Jediná televize Nova se vypravila nejen na místo, ale i do mé »home office« a natočila o tom krátkou reportáž. Odborný tisk na to nezareagoval.

  Těžiště ČR a autor článku

  Severozápadní pohled

  Jihozápadní pohled na kostel

  Pozn. red.: Na www.zememeric.cz naleznete také technickou zprávu o měření. Z ní vyplývají následující údaje: Jako souřadnice těžiště České republiky v systému S-JTSK (zaokrouhleno na celé metry) jsou výpočtem stanoveny: Y = 682 470 m, X = 1 089 495 m. Po geodetickém zaměření okolí a vytyčení bodu byla zjištěna nadmořská výška v místě těžiště 527,9 m v celostátním systému Bpv. Souřadnice Y, X systému S-JTSK jsou přetransformovány do zeměpisných souřadnic systému WGS-84 – 49° 44’37,5” s.š. a 15° 20’ 19,1” v.d. Bod těžiště Česka byl dočasně stabilizován železnou trubkou s ochrannými dřevěnými kolíky. Podle neoficiálního výpisu z databáze ČÚZK leží těžiště ČR na parcele KN č. 1168/4, druh pozemku – orná půda, parcela není zapsána na LV.

  Autor se ve své zprávě zabývá rovněž výpočtem geografického středu kraje Vysočina a výpočtem geografického středu Evropy. Poznání, jestli leží střed Evropy v Česku – srdci Evropy, necháváme na aktivitě laskavého čtenáře a prostudování si technické zprávy ke měření.

  Ing. Ladislav Fofonka, úředně oprávněný zeměměřický inženýr

  vyvěšeno: 04.05.2005
  poslední aktualizace: 23.06.2005
  ID článku: 1746              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti