[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2005

Resort ČÚZK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Opravdu se musí katastr reformovat?

  Katastr nemovitostí

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Čínský katastr
 • GIS ESRI na slovinském katastrálním úřadu
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině

  Geodézie

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Novinky na českém kartografickém trhu
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko

  GIS

 • Autodesk Map 3D 2006, Autodesk Survey 2006, Autodesk MapGuide 6.5, Autodesk GIS Design Server a další produkty
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"

  GPS

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • MISYS pomáhá spravovat tepelná zařízení

  Různé

 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Školství

 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistenta se zaměřením na geoinformatiku
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Eurorebus - vědomostní soutěž?

  Internet

  Historie

 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Přečtěte si

 • Kam nás (ne)zavedou mapy na portálech
 • Ejhle, trigas!

  Zajímavosti

 • Není Leica jako Leica
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Problémy lidí s osobními počítači
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Z domova

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Komerční Geoaplikace uděleny
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004

  Ze zahraničí

 • Není Leica jako Leica
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005

  ČSGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?

  KGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.

  NZK

  Úvodník

 • Antibabylon

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • INFORMACE

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  (Dokončení z minulého čísla)

  Budějovická délková základna

  Postupujeme-li v čase, pak další významnou (i když již málo známou) geodetickou památkou je geodetická základna, umístěná podél jižního okraje silnice z Čes. Budějovic do Vodňan (viz obr. 9). Koncové body základny jsou stabilizovány pouze podzemními značkami, jejichž poloha je vyznačena tyčovými červenobílými ochrannými znaky. Východní konec základny je asi 1 km jižně od obce Dasný při polní spojovací cestě do obce Čejkovice. Západní konec je zhruba jižně až jihozápadně od obce Pištín. Z uvedené silnice je patrna stopa této základny při jejím průchodu větrolamem, kolmým na silnici směrem k jihu, západně od obce Čejkovice. Průchod je patrný snížením původně vyrubaného porostu. Jinak je to poslední základna, měřená invarovými dráty a to v r. 1954. Rozvinutou základnou byla strana trig. sítě I. řádu Kleť – Vysoký Kamýk. Autorovi není známo, zda základny bylo využito při výpočtech pro syst. 1942, ale lze to považovat za pravděpodobné.

  Tíhová základna

  Pro kalibrace gravimetrů před polním měřením byla vybudována tíhová základna severojižního směru, přetínající celé Čechy od Dolního Dvořiště až po Hřensko. Vedle této tzv. šířkové základny (složky) obsahuje i dvě odbočné výškové základny na Kleť a na Ještěd. Smyslem severojižní části základny bylo opakované měření tíhového rozdílu způsobeného změnou zeměpisné šířky. Měřením na vrcholku Kleti a Ještědu byla určována změna tíže s nadmořskou výškou. V dnešní době přesných gravimetrů pozbývá polní kalibrace na základně smyslu. Časová řada výsledků ročně opakovaných měření je však zdrojem kvalitního studijního materiálu.

  Geodynamický polygon Lišov

  V roce 1966 byla z popudu Akademie věd, při konsultaci s akademikem Zátopkem a geologem-neotektonikem RNDr. A. Kopeckým CSc. vybrána oblast kolem ZNB Lišov, spojující nivelačními pořady mělkou Třeboňskou a hlubší Budějovickou pánev. Vedle hledisek odborných (např. jižní konec severo- jižní Blanické brázdy [2]), bylo uváženo i hledisko praktické, neboť se v Čes. Budějovicích stýkají pořady opakované nivelace ČeBu – Tábor, ČeBu – Vodňany, ČeBu – Dolní Dvořiště a ČeBu – Třeboň (Slavonice) (viz obr. 10, kde je celý polygon spolu s dalšími zde zmiňovanými památkami vyznačen).

  Geodynamický polygon byl tvořen částmi pro svislá měření (nivelaci) a měření vodorovná (trilateraci). Nivelační část probíhala od uzlového bodu (UB) České Budějovice (Černá věž) směrem na Vodňany až k obci Dasný, kde uhýbala doprava směrem kolem rybníka Bezdrev do Hluboké nad Vltavou a dále směrem SV k hlavní silnici ČeBu – Tábor. Pokračovala pak dále na východ přes osadu Kolný a dále opět k JV do obce Lišov. Zde se spojovala s hlavní silnicí ČeBu – Třeboň a vracela se zpět na západ přes ZNB Lišov dolů přes Rudolfov zpět k uzlovému bodu Černá věž.

  Mimo obvyklé stabilizace byly na obvodě polygonu osazeny také tzv. hloubkové (vrtané) stabilizace HS – z nichž šest bylo základem bodových skupin, tvořených hlavní HS a obvyklým nivelačním kamenem, tíhovým bodem a dalšími značkami, osazovanými od r. 1971 v nivelační síti pod názvem Tyčové stabilizace (TS). Smyslem tohoto uspořádání bylo studovat roční pohyb »mělce« založených stabilizací v různé hloubce. Nejlépe byla po této stránce vybavena bodová skupina »Bezdrev«, kde vedle kamene, značky na fundamentu křížku a tíhového bodu bylo osazeno celkem sedm TS v hloubkách od 0,5 do 4,5m. Na každé bodové skupině bylo měřeno celý den a měření se opakovala po čtvrthodině od východu do západu slunce. Všech šest bodových skupin bylo zaměřováno jednou měsíčně. Měření spočívalo v opakovaném měření převýšení mezi základní HS (jako pevná) a ostatními sledovanými body skupiny. Latě byly na bodě přidržovány speciálním zařízením (viz obr. 11). Grafické vyjádření pohybu jednotlivých bodů po dobu několika let je vyznačeno v grafu (viz obr. 12). Postup měření a podrobnější údaje o výsledcích jsou uvedeny v různých publikacích a zprávách, jako např. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] a dalších. Spektrální analýza ukázala [8], že pohyb má charakter půlroční a roční periody. Méně výrazné byly periody víceleté. Celkově se ukázalo, že pohyb souvisí s množstvím dešťových srážek a celkovým režimem vlhkosti půdy. Větší kolísání se projevuje v jílovitých půdách, pohyb bodu může dosáhnout až 0,5 mm za 10 hod. Provádí-li se měření »zpět« po třech dnech, je v rozdílu obousměrné nivelace tohoto původu 1,5 mm. Analogická měření byla pro porovnání provedena v rámci expedičního měření v Nubijské poušti na Aswanu (Egypt) [14]. Při extrémních klimatických podmínkách se ukázalo, že pohyb není ovlivněn kolísáním teploty půdy, jak se bez důkazu neustále opakuje v našich v učebnicích a skriptech.

  Obvod polygonu byl původně měřen 2x ročně, později jednou za rok. Vedle pohybů všech značek byly zvláště sledovány pohyby mezi VIP (viz Zeměměřič č. 4/2005). Výsledky ukázaly, že v současné době dochází k relativnímu výzdvihu Lišovského prahu vzhledem k pánevním oblastem [8]. Za tak krátký interval několika let je obtížné identifikovat charakter tohoto pohybu.

  Měření vodorovné složky pohybu bylo prováděno v síti, která byla oddělena od sítě nivelační. Do sítě byly zařazeny body zaručující vzájemnou viditelnost a pokryv zájmového území. Dříve zmíněná základna ani trig. bod Větrník nebyly do této zvláštní sítě zahrnuty. Jedním z klíčových bodů byl bod Račice na výrazné vyvýšenině, na které je obec Hosín (známá svým cvičným polním letištěm). Do sítě byla zahrnuta rovněž věž zámku Hluboká n. Vlt. Nejsevernější byl bod u Chotýčan. Pokud to lesní porost Lišovského prahu dovoloval, byla síť stejnoměrně rozprostřena po celém zájmovém území. Měřeno bylo teodolitem Wild T3 a dálkoměrem AGA 8. Měření byla opakována jednou ročně a do celkového měření byly výsledky zapojeny do dvou celků, počáteční a koncové etapy. Výsledky, tj. souřadnicové změny v mm/rok nevykazovaly výraznější pohyb. Významnější byl střižný pohyb podél jižního konce tzv. Blanické brázdy [8, 9]. Tento pohyb souvisí s trvajícím tlakem Alp na Český masiv, což je v současné době ověřováno metodami GPS [11, 12, 13].

  Jaderná elektrárna Temelín

  Hovoříme-li o významných výsledcích geodetických prací v jižních Čechách, je třeba zmínit také zavrhovanou, ale potřebnou jadernou elektrárnu Temelín. Také při přípravě její výstavby a v jejím průběhu byli účastni geodeti. Od roku 1978 do roku 1984 v rámci komplexu jiných geofyzikálních, geologických, hydrologických, klimatologických aj. průzkumných prací zde probíhala také měření geodetická, která vedl autor toho pojednání. Pozornost byla soustředěna zejména na svislou složku pohybu, neboť vliv složky vodorovné byl prokazatelně nižší, než jak udávala kritéria. Prováděné práce jsou (mimo výročních zpráv) popsány např. v [1] a [10]. Na rozdíl od většiny obyvatel je autorovi jasné, že tato elektrárna je bezpečnější než např. jízda autem.

  Ze dvou lokalit, které byly studovány, byla vyloučena také za přispění geodetických metod lokalita Dubenec a práce se soustředily na lokalitu Temelín, situovanou na moldanubickém hřbetu, který je do jisté míry pokračováním Lišovského prahu. Při výzkumu této lokality bylo využito poznatků z polygonu Lišov, kdy rovněž VIP Hluboká bylo východiskem nivelace. Geodetické práce spojené s výstavbou elektrárny je pak další historií. Práce vložené do výstavby JETE se vrátí v bezpečnosti jejího provozu i přes poplašná sdělení a protesty, organizované snad naftařskými, plynařskými a uhelnými společnostmi, pro které je jaderná energie velkou konkurencí.

  Závěr

  Generace geodetů zanechaly v jižních Čechách nesmazatelné stopy. Teď je třeba tyto památníky chránit, neboť patří k naší historii. Autor chce na tomto místě poděkovat PhDr. N. Valaskové za fotografickou dokumentaci Trebišova, ing, A. Drbalovi za technickou pomoc a měřičům dnešního ZÚ a Geodézie Č. Budějovice, vedených ing. Šinknerem st., jako vedoucím odd. speciální geodézie. Příště se podíváme do východních Čech, abychom lépe poznali různé vazby mezi geodézii a dalšími součástmi lidského života.

  Literatura

  • [1] KUKUČA J., VYSKOČIL P. (1985): Výskum tektonickej stability lokalit výstavby jadrových elektrární. Geodet. a kart. obzor, 31, SNTL Praha, s. 122-125.
  • [2] VYSKOČIL P. (1970a): Výzkumný nivelační polygon Lišov. GAKO 16, 84-88, Praha.
  • [3] VYSKOČIL P. (1973a): Roční kolísání nivelačních bodů a jeho praktické důsledky. GAKO 19, 308-311, Praha.
  • [4] VYSKOČIL P. (1973c): Nekotorye rezultaty issledovanija sovremennych dviženij zemnoj kory na poligonach ČSSR. In: Sovremennye dviženija zemnoj kory, 5, 123-130, Tartu.
  • [5] VYSKOČIL P. (1973d): The investigations of vertical crustal movements in the geodynamical polygon of Lišov. Monography. Edice VÚGTK řada 4, VÚGTK Praha.
  • [6] VYSKOČIL P. (1977): Ekzogennye dviženija vysotnych reperov. In: Sovremennye dviženija zemnoj kory. VÚGK Bratislava, ss. 119-122.
  • [7] VYSKOČIL P. (1982): Results on recent movements of the Earth s surface studies on the geodynamic polygons in the Bohemian Massif and its border with the Carpathians. In: Research of recent crustal movements on the geodynamic polygons. Proceedings, VÚGTK Zdiby, ss. 123-136.
  • [8] VYSKOČIL P. (1984): Results of recent crustal movement studies. Rozpravy ČSAV, 94, seš. 8. Academia Praha, 109 s.
  • [9] VYSKOČIL P. (1988): The dynamics of the Bohemian Massif. Journal of Geodynamics, 10, Amsterdam, s. 157-165.
  • [10] VYSKOČIL P. (1989): Tektonické pohyby a výstavba jaderných elektráren. In: Geodetické práce na stavbách jaderných elektráren. Dům techniky ČSVTS České Budějovice. s. 13-18.
  • [11] VYSKOČIL P. (1998a): Recent dynamics of the territory of Bohemian Massif and adjacent area. In: Reports on Geodesy No. 3 (33), Special volume »The Bohemian Massif«, Wars. Univ. of Technology, pp. 112-139.
  • [12] VYSKOČIL P. (1998b): Geodynamics of the Alpine-Carpathians belt. Geodynamics (Geodinamika) No. 1. Publ. Lvovské astronomicko-geodetické společnosti. pp. 70-77.
  • [13] VYSKOČIL P., (2002): The recent geodynamics within the Bohemian Massif and its connection to the Alps and Carpathians. Reports on Geodesy 2 (62, 2002, Warszaw University of Technology pp. 17-27.
  • [14] VYSKOČIL, P., TEALEB, (1994): The Present Stage and Prospect for Recent Crustal Movement Studies around Seismoactive Areas in Egypt. In: Proceedings of the Eight Intern. Symp. on Recent Crustal Movements (CRCM94), Kobe, Dec. 1993, LOC for the CRCM93, 1994, pp. 260.

  Ing. Pavel Vyskočil, DrSc., soukromý poradce

  vyvěšeno: 04.05.2005
  poslední aktualizace: 23.06.2005
  ID článku: 1747              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti