[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2005

Resort ČÚZK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Opravdu se musí katastr reformovat?

  Katastr nemovitostí

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Čínský katastr
 • GIS ESRI na slovinském katastrálním úřadu
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině

  Geodézie

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Novinky na českém kartografickém trhu
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko

  GIS

 • Autodesk Map 3D 2006, Autodesk Survey 2006, Autodesk MapGuide 6.5, Autodesk GIS Design Server a další produkty
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"

  GPS

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • MISYS pomáhá spravovat tepelná zařízení

  Různé

 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Školství

 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistenta se zaměřením na geoinformatiku
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Eurorebus - vědomostní soutěž?

  Internet

  Historie

 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Přečtěte si

 • Kam nás (ne)zavedou mapy na portálech
 • Ejhle, trigas!

  Zajímavosti

 • Není Leica jako Leica
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Problémy lidí s osobními počítači
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Z domova

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Komerční Geoaplikace uděleny
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004

  Ze zahraničí

 • Není Leica jako Leica
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005

  ČSGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?

  KGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.

  NZK

  Úvodník

 • Antibabylon

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • INFORMACE

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Třebíč (31. 3. 2005): Poslední březnový den se Třebíč opět stala hlavním městem pozemkových úprav. Většina účastníků odborného semináře již bezpečně našla cestu ke kulturnímu domu Fórum na Masarykově náměstí podle typické třebíčské městské věže. Po osmé hodině ranní pak mohl ve vstupních prostorách Fóra vypuknout ten pravý a nefalšovaný seminářový cvrkot, jehož organizace se opět s přehledem zhostili pořadatelé ze Spolku zeměměřičů Brno a obětaví pracovníci třebíčského pozemkového úřadu, i tentokráte za podpory Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Tradice třebíčských akcí založená ing. Jaroslavem Kolmanem tak bezpečně našla jeho pokračovatele, takže krátce po deváté hodině mohl za řečnický pult předstoupit vedoucí Pozemkového úřadu v Třebíči ing. Jaromír Kopeček. Ten nejenže srdečně přivítal třístovku posluchačů v zaplněném sále a zrekapituloval jedenáctiletou historii těchto akcí, ale nemohl též nevzpomenout právě jejich zakladatele – ing. Jaroslava Kolmana.

  Namísto omluveného ředitele Ústředního pozemkového úřadu ing. Jiřího Hladíka nastoupil k prvnímu vystoupení jeho zástupce ing. Kamil Kaulich a vhodně tak spojil oba úvodní referáty – jak prognózu činnosti pozemkových úřadů a úprav v roce 2005, tak i zkušenosti z provádění komplexních úprav v roce minulém. Ing. Kaulich však hned zkraje upozornil, že hovořit o prognóze, pokud nejsou zajištěny finanční prostředky, je poněkud prekérní téma. Ačkoliv bylo ze strany ministerstva zemědělství původně na letošní rok slibováno 600 miliónů korun, priority byly nakonec zvoleny zcela jinak, například v přímé podpoře hospodařících subjektů a na oblast pozemkových úprav nezbylo. »I když na konci loňského roku vypadala situace ohledně financí velice slibně, nakonec zůstalo prakticky jen u zdrojů z Evropské unie,« popsal ing. Kaulich složitou situaci, nicméně vyjádřil naději, že se už rýsují možností dofinancování ze státního rozpočtu. Vyvstává též potřeba začít více financovat vytyčování hranic, zejména lesních pozemků, přičemž právě tato činnost je nadmíru náročná vzhledem k tomu, že je žádoucí vytyčit celé bloky lesních parcel. Pozemkové úřady tyto záležitosti vyřizují i při pozemkových úpravách coby pozemky nesměňované. O komplexní pozemkové úpravy projevují zájem ve zvýšené míře i samotné obce. Posluchače poté pozdravil předseda Českomoravské komory pozemkových úprav ing. Zdeněk Burian a též vyjádřil politování nad nedostatkem financí pro KPÚ. Nechyběla jeho pozvánka na semináře Komory: květnovou Strážnici a zářijové Jestřábí na Lipně.

  V dalším bloku se doc. JUDr. Ivana Průchová z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně věnovala především procesním otázkám pozemkových úprav, konkrétně nejprve jejich návaznosti na nový správní řád, který má být účinný od ledna 2006. Doporučuje nejprve si osvojit a vstřebat tento nový správní řád v kontextu s řízením o pozemkových úpravách: »... a pokud zjistíme, že některé instituty nového správního řádu pozemkovým úpravám nevyhovují, nic nebrání tomu ušít je na míru a zakomponovat je nějakou racionální novelou do zákona o úpravách.« Doc. Průchová mimo jiné upozornila i na vazbu na zákon o ochraně přírody a krajiny a na euronovelu ohledně sítě Natura 2000 (evropsky významné lokality). »Jsem hluboce přesvědčena, že se dotknou běžících i nových pozemkových úprav z hlediska racionální intenzity využívání území. Znamená to tedy, že některé projekty budou muset být měněny v zájmu pravidel chování, které s sebou Natura 2000 přináší.« Účastníky řízení o KPÚ, kde mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, se tak mohou stát i různá občanská sdružení, mající v předmětu právě ochranu přírody a krajiny. Nejen technickou část posluchačstva zaujala ing. Ivana Valdová z VÚGTK Zdiby, která přednesla referát o zpracování digitálních náčrtů a formách přenosu dat do ISKN. Právě touto problematikou se musejí zabývat především zpracovatelé, jejichž finální produkt – digitální katastrální mapa a související nový operát SPI – po dokončení pozemkových úprav putuje do ISKN. Ostatně seznámit se s praktickými ukázkami a možnost další konzultace pak měli účastníci na doprovodné výstavě, jíž se zúčastnil i tým z VÚGTK. Ing. Milan Pavlík z Agroprojektu Brno je známým praktikem, a proto mohl ve své přednášce přítomné seznámit s bohatými poznatky z činností při komplexních pozemkových úpravách z pohledu zpracovatelské firmy.

  Poslední, třetí blok zahájila ing. Jana Pivcová z Ministerstva zemědělství, která se držela velmi osvědčeného tématu: financování KPÚ a především společných zařízení z fondů Evropské unie. Tedy téma, jenž je i letos víceméně určitou novinkou: zatímco loni ing. Pivcová přednášela těsně před vstupem ČR do Unie, letos již mohla hovořit o možnostech naší republiky coby právoplatného člena EU. Zejména nyní, kdy je otázka financování KPÚ velmi složitá – jak ostatně v úvodu rozvinul ing. Kaulich – je právě seznámení se s tématem ohledně financování ze zdrojů EU aktuální a potřebné. Posluchači byl nastíněn i výhled do budoucna, neboť v roce 2006 končí sedmileté programovací období EU a tudíž nastoupí zcela nové fondy, na nichž se již dnes aktivně pracuje. Mimo jiné je do přípravy zapojen i Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, na jehož webových stránkách www.vuze.cz lze již nyní nalézt překlad návrhu dokumentů do češtiny. Ing. Pivcová ujistila, že i pozemkové úpravy budou v nových podpůrných programech EU zahrnuty.

  Následující lektor, vedoucí »domácího« PÚ ing. Jaromír Kopeček, zrekapituloval postup pozemkových úprav na okrese Třebíč a uvedl i konkrétní případy realizovaných společných zařízení díky podpoře předvstupního fondu SAPARD. Na Třebíčsku bylo k dispozici necelých 15 miliónů korun a v dalším kole bylo možno realizovat dalších 10 miliónů. Na tuto přednášku navázal ing. Špiling z brněnské firmy Ageris, která plány společných zařízení realizuje. Poukázal mimo jiné i na to, že v poslední době se stalo velkou »módou« požadovat po zpracovateli ze strany místních samospráv zřizování suchých poldrů, coby ochrany před povodněmi. »Přitom v mnohých případech lze stejného účinku dosáhnout organizací povodí, správně navrženými protierozními opatřeními, případně svedením vod mimo oblast, kde by mohly škodit,« uvedl ing. Špiling. Málo se také navrhují revitalizace toků, mokřady a rybníky. V závěrečné diskusi byly lektory zodpovězeny dotazy posluchačů. Škoda jen, že vzhledem k nabitému programu nebyl prostor pro diskusi delší. Doprovodné výstavy geodetických přístrojů, techniky a software se zúčastnilo letos šest firem: Atlas, HSI, Gepro, VÚGTK, Geotronics a Sokkia – navíc ing. Hoffmann za Gepro a ing. Přibyl za Atlas představili zajímavé produkty a novinky posluchačům při prezentaci přímo v sále.

  Po 15. hodině odpolední pak mohl před posluchače předstoupit opět ing. Kopeček a letošní jedenácté dějství třebíčských seminářů o pozemkových úpravách oficiálně ukončit. Odborná veřejnost bude mít možnost se po roce sejít v Třebíči zase a zhodnotit tak další etapu své společné a náročné práce.

  Pokud jste nemohli 31. března 2005 do Třebíče zavítat, pak můžete očekávat další vydání dokumentačního CD-ROM z edice Spolku zeměměřičů, na kterém bude průběh semináře zachycen v audionahrávkách přednášek a ve fotogalerii. Termín vydání a možnost objednání sledujte jako již tradičně v časopisu Zeměměřič.

  Prezentace firmy Atlas

  Prezentace firmy Sokkia

  Text a foto Ivo Krčmář

  vyvěšeno: 04.05.2005
  poslední aktualizace: 23.06.2005
  ID článku: 1754              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník