[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2005

Resort ČÚZK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Opravdu se musí katastr reformovat?

  Katastr nemovitostí

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Čínský katastr
 • GIS ESRI na slovinském katastrálním úřadu
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině

  Geodézie

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Novinky na českém kartografickém trhu
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko

  GIS

 • Autodesk Map 3D 2006, Autodesk Survey 2006, Autodesk MapGuide 6.5, Autodesk GIS Design Server a další produkty
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"

  GPS

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • MISYS pomáhá spravovat tepelná zařízení

  Různé

 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Školství

 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistenta se zaměřením na geoinformatiku
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Eurorebus - vědomostní soutěž?

  Internet

  Historie

 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Přečtěte si

 • Kam nás (ne)zavedou mapy na portálech
 • Ejhle, trigas!

  Zajímavosti

 • Není Leica jako Leica
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Problémy lidí s osobními počítači
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Z domova

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Komerční Geoaplikace uděleny
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004

  Ze zahraničí

 • Není Leica jako Leica
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005

  ČSGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?

  KGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.

  NZK

  Úvodník

 • Antibabylon

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • INFORMACE

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Informace zveřejněné o semináři »Zeměměřiči a právo« uspořádaného ČSGK v Praze na Novotného lávce dne 7. března 2005 doplňují výsledky ankety uskutečněné na tomto semináři.

  Anketní lístky vyplnilo 55 účastníků z celkových 97 na místě registrovaných. To se zdá být dost slušný výsledek a všem, kdo odpověděli na níže uvedené otázky pořadatelé dodatečně velmi děkují.

  Na první otázku »Byli jste spokojeni s náplní dnešního semináře?« odpověděli NE 2 účastníci, ANO i NE odpověděl 1 účastník a 52 účastníků odpovědělo ANO. Všem spokojeným děkuji za pravděpodobnou toleranci k mému možná ne příliš urovnanému projevu. V omezeném časovém prostoru bylo informací z širokého spektra právního řádu asi opravdu příliš mnoho. Přednáška Václava Čady byla vynikající, pro příště bude třeba poskytnout historii pozemkových evidencí ještě větší časový prostor, zejména z hlediska geometrického a polohového určení hranic pozemků.

  Na druhou otázku »Jaké téma navrhujete na další semináře?« odpovědělo kladně 31 z 52 spokojených účastníků.

  Navrhovanými tématy a tedy závazkem pro další semináře ČSGK jsou:

  • povinnosti ÚOZI v územním plánování, územním řízení a stavebním řádu, metrologie, geometrická přesnost staveb, součinnost s projektanty, stavební dokumentace – současná legislativa a praxe, nový stavební zákon a porovnání s dosud právní úpravou,
  • GP, vytyčování hranic pozemků, přesnost katastrálních map, postup digitalizace,
  • KPÚ a jejich návaznost na obnovu katastrálního operátu v intravilánech obcí,
  • současný stav státního mapového díla, postupy mapování a údržby map v jednotlivých historických etapách pozemkových evidencí, revize, změny a opravy údajů KN,
  • zápis staveb do KN, vznik a zápis věcných břemen,
  • obce a zeměměřické firmy, grafické počítačové programy pro geodety, moderní technologie v KN (GPS, skenery...),
  • ceny a jakost zeměměřických děl, dále systém řízení jakosti ISO 9000-9004
  • rozdíl našich a evropských předpisů v oblasti zeměměřictví.

  Na třetí anketní otázku »Vyhovuje vám prostředí konání semináře?« odpověděli všichni ANO, s výjimkou jedné účastnice, která seděla v nevýhodné pozici částečně skryta za sloupem. Některým se líbilo prostředí velmi, i když se objevil názor, že na Bahamách by to bylo možná ještě lepší. A také parkovací podmínky nejsou na Novotného lávce příznivé.

  Na závěr ocitujme odůvodnění jednoho ze tří nespokojených účastníků: »zákazníkovi právnicky neporadím«. Odpověď na tento názor hledejme mimo jiné v zákoně o ochraně spotřebitele a zákoně o technických požadavcích na výrobky (viz kapitola VII. publikace ČSGK »Zeměměřické výkony a díla, Zeměměřiči a právo«).

  Poznámka autora, také jednoho z přednášejících na semináři: Denně jsme každý také zákazníkem a asi očekáváme, že nám prodávající výrobků a služeb při koupi poradí.

  Petr Polák, předseda ČSGK

  vyvěšeno: 04.05.2005
  poslední aktualizace: 23.06.2005
  ID článku: 1755              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník