[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2005

Resort ČÚZK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Opravdu se musí katastr reformovat?

  Katastr nemovitostí

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Čínský katastr
 • GIS ESRI na slovinském katastrálním úřadu
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině

  Geodézie

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Novinky na českém kartografickém trhu
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko

  GIS

 • Autodesk Map 3D 2006, Autodesk Survey 2006, Autodesk MapGuide 6.5, Autodesk GIS Design Server a další produkty
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"

  GPS

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • MISYS pomáhá spravovat tepelná zařízení

  Různé

 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Školství

 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistenta se zaměřením na geoinformatiku
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Eurorebus - vědomostní soutěž?

  Internet

  Historie

 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Přečtěte si

 • Kam nás (ne)zavedou mapy na portálech
 • Ejhle, trigas!

  Zajímavosti

 • Není Leica jako Leica
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Problémy lidí s osobními počítači
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Z domova

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Komerční Geoaplikace uděleny
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004

  Ze zahraničí

 • Není Leica jako Leica
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005

  ČSGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?

  KGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.

  NZK

  Úvodník

 • Antibabylon

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • INFORMACE

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS

  Brno (31. 3. 2005): Český svaz geodetů a kartografů ve spolupráci s Ústavem geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně uspořádal poslední březnový den již druhý ročník semináře tematicky zaměřeného na využití zeměměřických děl a geografických informačních systémů (GIS) v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Seminář se konal v jednom z moderních vysokokapacitních multimediálních přednáškových sálů Fakulty stavební VUT v Brně a zúčastnilo se ho více než 70 účastníků.

  Hlavním cílem semináře bylo diskutovat aktuální problematiku zeměměřictví a katastru ve vazbách na oblast územního plánování, stavebního řádu a GIS. Jak známo, je v závěrečné fázi procedurálního projednávání a připomínkování návrhu nového stavebního zákona, od kterého se očekává zásadní změna zákonného pojetí přípravy, provádění staveb a jejich uvádění do provozu. Úplné znění návrhu nového stavebního zákona je zveřejněno na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj http://www.mmr.cz.

  Seminář byl koncipován jako diskusní. V dopoledním bloku byly prezentovány odborné přednášky a v odpoledním bloku se živě diskutovalo. V rámci přednáškových bloků zazněla přednáška doc. ing. Václava Čady, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni) na téma současného digitálního mapového díla ČR a jeho využitelnosti v územním plánování, stavebním řádu a GIS. Byly zmíněny základní báze geografických dat, ortofotografické zobrazení území ČR, možnosti využití digitálních katastrálních map a základních registrů informačního systému veřejné správy (ISVS). Přednáška ing. Petra Poláka (ČSGK) se tematicky týkala vazeb výkonu zeměměřických činností na stavební zákon. Zmíněny byly základní legislativní vazby příslušných zákonů a prováděcích vyhlášek, vybrané obsahové náležitosti dokumentací, geometrická přesnost ve výstavbě a zkušenosti z praxe s uplatňováním nesouladů některých ustanovení právních předpisů. Na nejožehavější aktuální problémy ve stavebním řádu upozornila přítomné účastníky JUDr. Vladimíra Sedláčková (odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj). Věnovala se spolupráci dotčených orgánů státní správy, záležitostem zjednodušení povolování staveb a ukončení platnosti průkazů zvláštní způsobilosti pro obor projektové činnosti vydávaných podle dřívějších předpisů a problematice účasti občanských sdružení ve správních řízeních. Ukazuje se, že se neustále zvětšuje spektrum možností uplatnění zeměměřických činností. Ing. Jiří Lechner, CSc. (VÚGTK ve Zdibech) se ve své přednášce zabýval zaměřováním tzv. developerských prostor, tedy pronajímatelných podnikatelských prostor. Cena za měsíční nájemné nejlepších prostor ve středu města Prahy u jednotek kolem 100 m2 dosahuje 120 EUR za 1 m2. Zdůraznil především význam širších souvislostí oblastí zeměměřictví, oceňování nemovitostí a metrologie. Zápis práv k nemovitostem na KÚ byl hlavním tématem vystoupení ing. Naděždy Vitulové (KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno – město). Upozornila na nejčastější chyby vyskytující se v praxi při podávání žádostí o zápis vkladem nebo záznamem do KN. Značnou pozornost věnovala právě způsobu zápisu práv k nemovitostem formou záznamu.

  V odpolední moderované diskusi se živě diskutovalo na témata a dotazy z řad účastníků. Dotazy mimo jiné směřovaly do oblasti aktuálního stavu digitalizace mapového díla, do oblasti využitelnosti výsledků KPÚ pro územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci, do praktických příkladů ohledně správné identifikace a zákresu vlastnické hranice objektu konstrukčně neobvyklé budovy, do oblasti GP a dalších.

  Ze semináře vyšel sborník referátů o 60 stranách (cena 250 Kč), který je možné objednat v sekretariátu ČSGK. Veškeré materiály a zvukové záznamy přednášek budou zpracovány do podoby multimediálního CD-ROMu, takže, kdo si nestačil všechny informace, kterých byla celá řada, zapamatovat nebo poznačit, může si multimediální CD-ROM objednat a znovu si připomenout živou atmosféru semináře.

  Text a foto: Ing. Jiří Bureš, odborný garant

  vyvěšeno: 04.05.2005
  poslední aktualizace: 23.06.2005
  ID článku: 1756              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník