[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2005

Resort ČÚZK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Opravdu se musí katastr reformovat?

  Katastr nemovitostí

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • Čínský katastr
 • GIS ESRI na slovinském katastrálním úřadu
 • Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině

  Geodézie

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Novinky na českém kartografickém trhu
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko

  GIS

 • Autodesk Map 3D 2006, Autodesk Survey 2006, Autodesk MapGuide 6.5, Autodesk GIS Design Server a další produkty
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005
 • Havárie dálkového přístupu k ISKN
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"

  GPS

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
 • MISYS pomáhá spravovat tepelná zařízení

  Různé

 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Školství

 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistenta se zaměřením na geoinformatiku
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Eurorebus - vědomostní soutěž?

  Internet

  Historie

 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Přečtěte si

 • Kam nás (ne)zavedou mapy na portálech
 • Ejhle, trigas!

  Zajímavosti

 • Není Leica jako Leica
 • Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Problémy lidí s osobními počítači
 • Střed České republiky
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 7.) - Jihomoravský kraj
 • Před 246 lety byl určen první trigonometrický bod na území ČR
 • Zeměměřiči na YouTube - The worst jobs in history - land surveyor / pole man

  Z domova

 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • Mapa roku 2004 a TOURMAP 2005
 • TOURMAP 2005
 • Komerční Geoaplikace uděleny
 • Nominace Mapy roku
 • Výsledky soutěže Mapa roku
 • Výsledky soutěže TOURMAP
 • Islandské prázdniny aneb papírové video
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.
 • Výpočet geografického středu České republiky
 • Odvážný Bohumil Háj
 • Bakalářský den v Olomouci
 • Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • GIS GRASS 6.0.0
 • Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
 • Novinky od Trimble – premiérově S6
 • 7. ročník Leica Tour vyhodnocen
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004

  Ze zahraničí

 • Není Leica jako Leica
 • FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
 • Pojďte do soutěže eEurope Awards 2005

  ČSGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?

  KGK

 • Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
 • Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
 • Den VELKOformátového tisku 25.5.

  NZK

  Úvodník

 • Antibabylon

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • INFORMACE

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  (Pokračování z minulého čísla)

  Mapa Moravy

  V díle Jana Amose Komenského (1592 – 1670) má Mapa Moravy, jak je zkráceně nazývána Moraviae nova et post omnes priores acuratissima delineatio (Nová a ze všech dosavadních nejpřesnější mapa Moravy), nesporně zvláštní místo. Pozornost jí věnují jak komeniologové (například Jan Kumpera), tak i odborní geografové (například Milan V. Drápela, který ji pokládá za nejpopulárnější kartografické dílo našich historických zemí). Z jejich poučených prací vychází také tento text.

  Mapa vznikala v letech 1614 – 1626, nejprve v období 1614 – 1620 v souvislosti s Komenského prací na spisu De antiquitatibus Moraviae (Moravské starožitnosti, které se nedochovaly), dokončena byla zřejmě v letech 1623 – 1626. Nevychází z přesného geodetického měření a není v ní souřadnicový systém. Přesto je překvapivě poměrně přesná. Komenský svou mapou nahradil starší a nepřesnou mapu Moravy, kterou v roce 1569 vytvořil osobní lékař císaře Maxmiliána II. a matematik Pavel Fabricius (1519 – 1589). Vyšel ze svých vlastních znalostí, z dalších informací moravských obyvatel a z dobových cestovních itinerářů. Vzorem mu byly tehdejší nejlepší mapové atlasy, tzv. holandské atlanty. V Holandsku také mapa Moravy několikrát vyšla. Odborní badatelé se však liší v datování prvního vydání. Zatímco Jan Kumpera v práci »Jan Amos Komenský – Poutník na rozhraní věků« (1992) uvádí, že její dnes ztracený originál přivezl Komenský na žádost vedoucího představitele zahraničního moravského protihabsburského odboje Ladislava Velena ze Žerotína v roce 1626 do Holandska a hned v roce 1627 ji vydalo v ryteckém zpracování Abrahama Goose amsterodamské kartografické nakladatelství Nicolai Johann Visscher-Piscator, Milan V. Drápela v publikaci Delineatio Moraviae auctore I. A. Comenio (1992) konstatuje, že poprvé byla mapa vydána již v roce 1624 s jednoduchým rámem v rozměru 51 x 41 cm a že v roce 1627 vyšla z druhé Goosovy tiskové desky, která se od prvního vydání liší ozdobným rámem (volutou). Jak uvádí Jan Kumpera, popudem k vydání mapy mohly být válečné události ve dvacátých letech 17. století, například tažení dánských vojsk na Moravu v letech 1626 – 27.

  Měřítko mapy podle zeměpisné sítě je přibližně 1 : 480 000, podle kresby obsahu přibližně 1 : 530 000. V horní části těchto map je pás vedut (pohledů) měst Polné (která ale byla připojena k Moravě až roku 1662), Olomouce, Brna a Znojma. V pravém horním rohu je název mapy a jméno autora, v levém dolním rohu je měřítko (obyčejné a moravské míle, tj. asi 7,5 km, resp. 9,2 km), v pravém dolním rohu vysvětlivky, znak Moravy a jméno nakladatele. Mapa zachycuje celkem 720 zeměpisných názvů - 667 sídel, 28 řek a rybníků, 16 horopisných názvů, 8 zemí a krajin a 1 porost. V levém horním rohu mapy je dále umístěna obsáhlá latinská dedikace Ladislavu Velenovi ze Žerotína, ve které Komenský vysvětluje, proč mapu vytvořil a jak postupoval: »Nejjasnějšímu panu Lad. Velenovi z Žerotína, pánu na Břeclavi, Třebové, Zábřehu a Rudě, nejmilejšímu mému pánovi. Početné jsou rozličně vydané místopisné mapy naší vlasti, nejjasnější pane, ale všecky jsou plny chyb: neboť pokud vím, jedině Pavel Fabricius, někdejší lékař císaře Ferdinanda, ji zakreslil do mapy po průzkumu; podle ní jsou nakresleny všecky, co jich od té doby vyšlo, a vloudily se do nich rozličnou cestou rozličné omyly. Předně totiž jsou v nich porůznu pomíjena mnohá význačná místa, leckdy jsou uváděna nevýznamná; dále názvy jsou podivně komoleny, a co hlavní, polohy míst a jejich vzdálenosti sotva kde souhlasí, takže nejsou skoro k žádné potřebě. Nedalo mi to tedy, abych se jí v této své nedobrovolné prázdni nepokusil zlepšit, vždyť jsem Moravu nejednou proputoval, a pokud mi některá místa nebylo dáno vlastníma nohama nebo očima navštívit a vyměřit, důkladně jsem se s lidmi těch míst znalými radil; to tady hned podávám. Sem jsem totiž zanesl: předně města a městečka; za druhé zámky, tvrze, kláštery, významnější vesnice z větší části; za třetí hory a řeky, které musí cestující přejít nebo které se nabízejí k vidění, rovněž lázeňská vřídla, rudné doly, sklářské dílny, vinohrady; za čtvrté také (a to jsem vypracoval obzvláště) všude správnější vzdálenosti míst. Konečně, protože přemnohé místní názvy znějí jinak u Čechů, jejichž jazyka užívá většina země, a jinak u Němců, uvedl jsem někde oba, aby mapa byla k užitku lidem obojího jazyka. Tu Tobě, slovutný pane, přednímu šlechtici naší vlasti a velikému svému ochránci, připisuji a věnuji, modle se k Bohu, aby Tebe vlasti a vlast Tobě k veliké oboustranné radosti co nejdříve navrátil. Psáno ve vyhnanství. Tvé nejjasnější slovutnosti nejoddanější J. A. Komenský.« (Překlad Julie Nováková.) Z druhé Goosovy tiskové desky byla pořízena vydání v letech 1633, 1645, 1664 a nedatovaná po roce 1680 a 1709. Další tiskové desky pořídili Jodok Hondius (1629), Henrik Hondius (pro slavný Mercatorův atlas, vydání 1633) a Johannes Janssonius. Komenského mapa Moravy byla z více než deseti tiskových desek vydávána v mnoha vydáních více než 150 let. Vždy bylo uvedeno Komenského autorství, s výjimkou prvního vydání v českých zemích, které bylo pořízeno z rytiny pražského grafika Samuela Dvořáka pro práci Tomáše Pešiny z Čechorodu Mars Moravicus (1677).

  V našich sbírkách jsou uloženy dva porušené exempláře vydání z roku 1627 – ve Státní mapové sbírce v Praze (kolorovaný výtisk) a v Okresním vlastivědném muzeu J. A. Komenského v Přerově (nekolorovaný). V přerovském muzeu je i jedenáct dalších exemplářů původních vydání mědirytin Komenského mapy.

  Mapy druhé poloviny 17. století a pozdější

  Vetter – Čechy (1668)

  Kristián Vetter nakreslil roce 1668 zajímavou mapu Čech v podobě růže – Bohemiae Rosa. Mapa má tvar rozvinutého květu. V horní části mapy je královská koruna a heslo rakouského císaře Leopolda I. »Iustitia et Pietate« – »Spravedlností a úctou«. V pravé horní části je český lev. V mapové části je vyjmenováno 18 platných správních celků. Mapa je vyhotovena v měřítku cca. 1 : 1 200 000 a má rozměry 390 x 260 mm. Je považována za mapovou kuriozitu, která vyjadřuje lásku a obdiv k zemi, ale je dokladem i politické a společenské nadsázky, která dokládá určitý smysl autora pro jemný humor.

  Šticha – Čechy (1676)

  Jan Šticha, celní revisor, vydal mapu zobrazující tehdejší pohraniční území a celní zařízení v Čechách. Celkem vyobrazil 460 míst včetně cest, stezek, lesů, hor a vodních toků. Vnitrozemí je prakticky bez kresby. Mapa má měřítko cca 1 : 252 000.

  V Brně 14. 8. 2004

  (Pokračování příště)

  Zdeněk Fišer, Jan Zouhar a Jiří Vondrák

  vyvěšeno: 04.05.2005
  poslední aktualizace: 23.06.2005
  ID článku: 1758              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Přihlaste své kartografické dílo do soutěže Mapa roku
 • Referáty Kartografického dne, letos věnovaného médiím
 • Přihlásíte své kartografické dílo do soutěže?
 • Sovětské mapy světových měst byly jako Wikipedia a Google Maps v jednom
 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní
 • Staré mapy Království českého
 • Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518

  Historie

 • Zemřel Ing. Jaroslav Flegr
 • BRDY 2018
 • Muzeum vojenské geografie
 • Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní
 • Oslavy 100. výročí vzniku Geografické služby AČR
 • Staré mapy Království českého
 • Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518