[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07+08/2005

Resort ČÚZK

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního pracoviště Kyjov

  Katastr nemovitostí

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Geodézie

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Kartografie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...

  GPS

 • Předpis pro měření s GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Školství

 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Internet

 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou

  Historie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Z domova

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Ze zahraničí

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie

  ČSGK

 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Předpis pro měření s GPS

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy

  Dne 29.6.2005 se redaktor Zeměměřiče zúčastnil na pražské stavební fakultě státních závěrečných zkoušek, které jsou veřejné. Prvotní atmosféra napětí, stresu a nervozity měla ve většině případů šťastný konec. Jeden příklad za všechny. Předseda zkušební komise č. 2 (Ing. Lumír Nedvídek) položil při ústní části státní závěrečné zkoušky z povinného "trojkombinačního" tématu "vybrané kapitoly z mapování, katastru a kartografie" jedné adeptce tuto komplexní otázku:

  Vyjděme z předpokladu, že mapový list platné katastrální mapy má označení "VS-I-13-9 (dg)" (viz obrázek). Z této informace odvoďte, jaké má katastrální mapa měřítko, v jakém je kartografickém zobrazení, zda se na tomto konkrétním mapovém listu některé délky zobrazí nezkresleně (pokud ano, tak které), kdy proběhlo původní mapování a jakou měřickou metodou byly při něm nejčastěji zaměřovány podrobné body.

  Dáme vám trochu času na odpověď. Kdo se ji nebude bát poslat do redakce (a moc vás nebude!), může vyhrát knihu Zeměměřické právo - Zeměměřictví a katastr v technicko-právních souvislostech od ing. Bumby, Linde 2005 a mapy z BATprogramu Zlín. Čas máte do konce července. Odpověď zveřejníme až v srpnu.
  Tuto otázku položil u zkoušek ing. Nedvídek studentce, kterou možná znáte z její reportáže v časopisu GEOinformace.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 30.06.2005
  ID článku: 1763              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/05-08+09/VS-I-13-9.gif
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1563


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Zajímavosti