[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07+08/2005

Resort ČÚZK

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního pracoviště Kyjov

  Katastr nemovitostí

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Geodézie

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Kartografie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...

  GPS

 • Předpis pro měření s GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Školství

 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Internet

 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou

  Historie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Z domova

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Ze zahraničí

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie

  ČSGK

 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Předpis pro měření s GPS

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II

  Dne 29.6.2005 se redaktor Zeměměřiče zúčastnil na pražské stavební fakultě státních závěrečných zkoušek, které jsou veřejné. Prvotní atmosféra napětí, stresu a nervozity měla ve většině případů šťastný konec. Jeden příklad za všechny. Předseda zkušební komise č. 2 (Ing. Lumír Nedvídek) položil při ústní části státní závěrečné zkoušky z povinného "trojkombinačního" tématu "vybrané kapitoly z mapování, katastru a kartografie" jedné adeptce tuto komplexní otázku:

  Vyjděme z předpokladu, že mapový list platné katastrální mapy má označení "VS-I-13-9 (dg)". Z této informace odvoďte, jaké má katastrální mapa měřítko, v jakém je kartografickém zobrazení, zda se na tomto konkrétním mapovém listu některé délky zobrazí nezkresleně (pokud ano, tak které), kdy proběhlo původní mapování a jakou měřickou metodou byly při něm nejčastěji zaměřovány podrobné body.

  Adeptka nejdříve správně dovodila, že ze samotného označení mapového listu jednoznačně vyplývá, že se jedná o katastrální mapu v měřítku 1:2880, kdy původní mapování proběhlo v 1. polovině 19. století a podrobné body byly většinou zaměřovány grafickým protínáním (metodou měřického stolu). Kartografickým zobrazením bylo transverzální válcové zobrazení Cassini-Soldnerovo. Toto zobrazení je ekvidistantní (délkojevné) pouze v tzv. základním poledníku, jdoucího přibližně středem zobrazovaného území. Triangulačními (fundamentálními) listy byly čtverce o straně 4000 sáhů x 4000 sáhů, které se označovaly zkratkou zda se jedná o východní či západní sloupec, římskou číslicí konkrétního sloupce (sloupce byly číslovány od základního poledníku vzestupně na východ i na západ) a arabskou číslicí konkrétní vrstvy (číslováno vzestupně od severu k jihu). Mapové listy vznikly dalším rozdělením fundamentálního listu na 4 sloupce (označované od východu k západu písmeny "a" až "d") a 5 vrstev (označovaných od severu k jihu písmeny "e" až "i"). Z označení konkrétního mapového listu "VS-I-13-9 (dg)" pak adeptka správně na tabuli dovodila, že tento mapový list přiléhá z východu k základnímu poledníku a všechny délky zobrazené v levém rámu tohoto konkrétního mapového listu tedy nebudou zatíženy délkovým kartografickým zkreslením ze zvoleného zobrazení. Protože zadané označení mapového listu není jedinečné (se stejným označením může existovat mapový list jak v souřadnicové soustavě gusterbergské, tak i v souřadnicové soustavě svatoštěpánské), je třeba pro úplnost poznamenat, že závěr je shodný pro obě alternativy.

  Protože stejně úspěšně (tj. na výbornou) si tato adeptka poradila jak s otázkami dalších zkoušejících ze zbývajících dvou tématických okruhů, tak i s obhajobou své diplomové práce, má pomyslná rodina zeměměřických inženýrů o dalšího člena navíc, a to o Ing. Věru Lebedovou.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 03.08.2005
  ID článku: 1764              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1763...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů