[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2005

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Katastr nemovitostí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Geodézie

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Kartografie

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Hůře dostupné mapy na webu
 • Svět knihy 2005 – "Český veletrh map a průvodců"
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  GIS

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Valná hromada CAGI
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geometrické plány a výmenný formát katastra nehnuteľností na Slovensku
 • Georeferencování snímků pro AutoCAD

  Různé

 • Kolmanova diskotéka: CD 6 – 40. Geodetické informační dny, 9. – 10. 11. 2004, Brno
 • Kolmanova diskotéka: CD 7 – Seminář KN v právní a technické praxi X, 2. 12. 2004, Třebíč
 • Ještě k seznamu zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a KN
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Nově otevřené democentrum Hewlett-Packard

  Školství

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • Návrh datové struktury pro tvorbu obecně zeměpisných map
 • Volná místa v Pardubicích
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  Internet

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Hůře sehnatelné mapy na webu

  Historie

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Z domova

 • CACIO vyhlásilo výsledky druhého ročníku soutěže IT projekt roku 2004
 • Územní plánování a GIS opět na Vranově
 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Ze zahraničí

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  ČSGK

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Ceny za zeměměřické činnosti

  NZK

 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2004 obsahují:

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • 9. mezinárodní konference v Trenčíně – 5. a 6. září 2005: Geodézie a kartografie v dopravě

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • ÚOZI a poskytování informací z KN

  Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?

  Ano, je to vhodné. Pokud děláme i kopie GP (ručíme za shodnost s originálem), dokážeme zajistit i toto. Stejně a nebo i lépe než notáři a pošta. Navíc poskytneme i konzultaci k případu (např. rozdíly v KN a ZE). Přidávám i argument při náhledu z opačné strany: proč by to ÚOZI neměli dělat? Mohou tím něco pokazit? Navíc předpokládám, že by to jaksi nedělali plošně, ale jen po zabezpečení náležitého vybavení, s certifikovaným přístupem do databáze a za nedodržení podmínek (placení poplatků...) klidně mohou být sankce počínaje odebráním přístupu.

  ÚOZI ze soukromé firmy

  Je to potřebné, aby ÚOZI měli možnost vydávat ověřené informace z KN. Když to technicky je možné mimo "budovy" KN a legislativně mimo rezort (notáři, pošta, snad i pověřené obce) tím spíše soukromí geodeti = ÚOZI. Jenom se jaksi málo na veřejnosti (včetně zákonodárců) o nás ví, ale to je naše chyba. Toto by byla maličkost ke zviditelnění. Lidé chodí stejně pro výpisy na "geodézii" – ne na KÚ. Přijde jim normální, že to najdou u soukromé geodetické firmy.

  Ing. Svoboda
  ÚOZI ze soukromé firmy

  Myslím, že je to dobrý nápad, jestliže poskytujeme komplexní služby spojené s převodem pozemku apod., nemusela bych to řešit chozením na KÚ. Myslím, že i pro lidi by to bylo dobré, co jim k výpisu řeknou na poště, když budou mít nějaké pochybnosti o údajích ve výpisu? ÚOZI by jim měl umět poradit.

  Ing. Bojdová
  ÚOZI ze soukromé firmy

  Osoba s úředním oprávněním podle zák. č. 200/1994 Sb., dle § 13 odst.1 a) by měla být zařazena do okruhu subjektů, kterým bude umožněno poskytovat údaje z katastru nemovitostí ve formě veřejných listin.

  Jan Tomášek (KP Uh. Hradiště)
  ÚOZI z katastrálních úřadů

  Mělo by to být zcela samozřejmé. Konzultace a problémy lidí s nevyřešenými vlastnickými vztahy stejně musíme řešit my, musíme napovídat pozemkovým úřadům, pozemkovému fondu (jsou ze značné míry natřískané lidmi s pochybnou kvalifikací), nakonec i katastrální úřady vítají, když jim pomůžeme.

  Být předsedou ČÚZK – preferoval bych ÚOZI před pošťáky.

  F. Janovský, GEOS Litoměřice
  ÚOZI ze soukromé firmy

  Upřednostnění pošťáků před ÚOZI je jako upřednostnit přepravní zdravotní službu (sanitky) před lékaři.

  Může si takové řešení veřejnost opravdu přát?

  Doufám, že si o tom popovídají kompetentní s paní ministryní Bérovou.

  R. Čančík
  GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o.
  ÚOZI ze soukromé firmy

  Jestliže zákon svolí, aby údaje z katastru nemovitostí mohl vydávat formou veřejné listiny někdo jiný než státní orgán, pak rozhodně souhlasím, aby tuto pravomoc měli ÚOZI. Kulaté razítko se státním znakem, které vlastní, by mělo mít náležitou váhu i pro tuto činnost. Současně by bylo velmi vhodné zaplatit státu správní poplatek za využití údajů z KN formou kolku, který by byl nalepen přímo na předmětnou listinu a přeražen taktéž kulatým razítkem ÚOZI. Stát si přijde na své a úřadování se omezí na minimum. I když často a rád využívám poštovní služby, zejména posílání listovních zásilek, jakožto tradiční způsob písemné komunikace, nejsem zastáncem, aby pošta takovéto veřejné listiny vyhotovovala. Není totiž státním orgánem, ani nositelem veřejného úřadu, ale "pouhým" státním podnikem, který navíc nemá se zeměměřictvím a katastrem nic společného.

  JUDr. Ivo Remunda
  jiný
  Můj vlastní názor!

  Notáři, auditoři, odhadci a je jich celá řada, v kompetencích vysoce překračují kompetence ÚO v oblasti zeměměřičství.

  Služby v naší branži jsou málo ceněné a nevážené. To ukazuje bohužel na postavení ve společnosti. Až když je nejhůř, volá se geodet – záchranář. A až když je vše utraceno, platí se geodetovi. Moderní technika je ovládaná ... – bezobslužná a měřič není potřebný. Proč by ho tedy nenahradil na poště brigádník, který si odskočil od přenášení balíků. Co je na tom LV napsáno? Až bude problém, zavolám nějakému geodetovi a on mi to po telefonu vysvětlí!

  Asi jsme se my, geodeti, špatně učili! Kdybychom se učili lépe, mohli jsme sedět za přepážkou na poště a fušovat geodetům do řemesla.

  Pavel Vavroušek, ZK-BRNO
  jiný

  Jako občan i podnikatel bych uvítal, kdybych obdržel informace z databází pořízených z veřejných rozpočtů na co nejvíce místech (klidně i na poště) a zdarma. Internet je k tomu samozřejmě ideální. Budu rád, když bude zajištěno, aby informace na internetu byly opravdu pravdivé, abych nemusel za pravdu stále platit, jako třeba při výpisech z obchodního rejstříku, které si od státu stále kupujeme kvůli veřejným zakázkám. Pokud by někdo nevěřil mému státem garantovanému výpisu z internetu, ať si zaplatí speciální ověření, ale proč si to musím platit stále já?

  Pozn.: Na konferenci ISSS padlo, že v Praze některým hypotečním bankám již stačí informace o nemovitostech žadatele převzaté pouze z internetu – tudíž výpis z katastru asi zcela odpadne – sláva!

  S pozdravem,
  ing. arch. Michal Hadlač
  jiný

  Po přečtení všech názorů se ujišťuji o tom, co píší i ostatní. ÚOZI, ale i geodeti řadoví jsou velice málo ceněni a naše postavení ve společnosti je někde jinde ........, tedy za poštovními úředníky a ani ne za přepážkou.

  Ano, jsem pro – s ověřením a zaplacením kolkové známky.

  Ing. Marek Zouvala
  GEODATA BRNO
  ÚOZI ze soukromé firmy

  Ano, souhlasím s touto možností. Ten z nás, kdo to nebude chtít dělat, nemusí, nebude to povinnost. Důležité bude zajistit pro ÚOZI stejný přístup do databází ČÚZK, jako budou mít pošťáci a notáři či obce. Myslím tím to, abychom neposkytovali výpis za třeba 200 Kč a pošta za 100, protože by to měla od ČÚZK zadarmo. Jestli to přispěje ke zvýšení vážnosti nás geodetů, nevím, myslím si, že ceny, které někteří naši kolegové nabízejí, kazí naši reputaci víc.

  Ing. Plavec, Písek
  ÚOZI ze soukromé firmy

  Rozhodně jsem pro. Toto by mělo samozřejmě patřit do balíku služeb nabízených soukromými geodety. Ať už malými nebo velkými firmami. Tedy, kdo by chtěl a pořídil si vybavení. Nakonec jich nebude až tak moc. Ale na malém městě tím mnozí jistě nepohrdnou. Je to další zviditelnění pro občana, který upřednostňuje komplexní službu.

  To, že se uvažuje o poště a na geodety se zapomnělo, mě jedině povzbudilo v názoru, že ANO. Doufám, že i pány a dámy z ČÚZK, Ministerstva informatiky a parlamentu. Anebo do toho mluví ještě někdo další?

  JUDr. Karel Vomáčka
  jiný

  Sleduji tuto diskusi. Jsou zde samá kladná vyjádření a přitom podle hlasování jsou i někteří proti. Napište, prosím, své názory, ať se s nimi my, co jsme pro, vypořádáme.

  Tedy já jsem pro. O tom je demokracie. Je nějaká obava ze zneužití informací? A nebo snad konkurence katastrálním úřadům?

  Ing. Novák
  jiný

  Jednak nebylo řečeno, jak by to mělo (technicky) probíhat, ale i tak si myslím, že výpisy z jakéhokoli registru, tedy i KN, by měl dělat ten, kdo ho spravuje a má z toho vyplývající zodpovědnost. Svěřit to poště je hodně blbý nápad – to by mě nenapadlo snad ani v hospodě...

  Další věc je, aby zbyl ještě čas na práci. Nechejme geodetům geodézii a papírování úředníkům. Takže za mě určitě NE.

  ÚOZI ze soukromé firmy

  Asi je třeba napsat, o co zde vlastně jde. Jedná se o "Návrh zákona, kterým se mění zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy...". Je to vládní návrh z 10. 11. 2004, č. usnesení 1101, navržen do sněmovny – sněmovní tisk 837. V současnosti je ve druhém čtení. Podrobnosti se najdou na www.micr.cz a na www.psp.cz. Z návrhu zákona nás nejvíce zajímá § 9 + § 9a.

  Zatím se tam hovoří jen o notářích a držiteli poštovní licence.

  Nicméně čtěte sami.

  Ing. Svoboda
  ÚOZI ze soukromé firmy

  Ne, že bych vyžadoval, abych mohl vydávat ověřené informace z KN. Ale rozhodně by je měl dávat spíš ÚOZI než úředník na poště. Přece jen by tomu měl trochu víc rozumět. A samozřejmě, že by to i malinko přispělo k prestiži řemesla.

  Petr Plichta, Geop, v.o.s.
  ÚOZI ze soukromé firmy

  Kolega bez podpisu, co je kategoricky proti, má asi hodně práce. Kde to je? Zřídíme tam pobočku a začneme vydávat i výpisy.

  ÚOZI ze soukromé firmy

  Zdá se mi naprosto logické, aby úředně oprávněný ZI měl právo vydávat úředně ověřené informace z KN. (Ten lvíček na otisku mého kulatého razítka je naprosto stejný, jako na razítku Katastrálního úřadu.) Oproti poštovnímu úředníkovi mám při objasňování nejasností zákazníkovi dost velkou výhodu. A pokud zákazník považuje výpis za chybný, jsem schopen mu poradit, jak případné chyby či omyly doložit katastrálnímu úřadu, aby tento údaje uvedl v rámci svých kompetencí na pravou míru, popř. mu vysvětlím, jak dlouho trvá soudní řízení. Pokud nám zákon č. 200/1994 Sb. v § 16 přiřkl právo ověřovat kopie GP (chválabohu), pak nám náleží i tato pravomoc.

  Ing. Vilém Bojda,
  MIKROAREA, s.r.o., Opava
  ÚOZI ze soukromé firmy

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, naleznete na: www.micr.cz/

  scripts/detail.php?id=1571.

  Vládní návrh novely zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, schválený usnesením vlády č. 1101 z 10. 11. 2004, byl navržen k projednání na pořadu 41. schůze Poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 837).

  Novela je zpracována v návaznosti na nové požadavky vyvolané v praxi při dosavadní aplikaci zákona a dalším rozvojem informačních a komunikačních technologií, zejména postupným zaváděním služeb e-governmentu. Novela zpřesňuje povinnosti orgánů veřejné správy v souvislosti se správou a provozem informačních systémů veřejné správy (ISVS).

  Novela nově upravuje služby portálu veřejné správy, zejména postup portálu při přijímání a doručování datových zpráv určených orgánům veřejné moci. Dalším novým institutem je vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Tento krok by měl významně přiblížit státní správu občanům.

  Mezi dokumenty na výše uvedené adrese naleznete také:

  • Novela zákona 365/2000, návrh + důvodová zpráva (213 kb)
  • Novela zákona 365/2000, úplné znění (207 kb)

  K doplnění této diskuze zveřejnila redakce Zeměměřiče

  Ad "kolega bez podpisu" – že se sám podepsal...!

  Já se jen divím, proč se někteří hrnou do další zodpovědnosti za něco, co nemají ve své moci. Zvláště když si katastr šoupe s výměrami, jak se mu zachce, tak s tím nechci mít nic společného. Když má garáž (konkrétní případ) nějaké pevné rozměry dané zdmi, jak je možné "vyrovnat" (čti "zprznit") výměru na menší, jak majitel vyčte z výpisu. Ať si to vysvětluje katastr. Proč mám ztrácet čas vysvětlováním naštvanému zákazníkovi, že 2 x 3 je sice 6, ale zrovna on má smůlu a u něho je to 5. Děkuji, nechci.

  A taky ta formulace v § 9, odst. 5: "také ověřené výstupy, které vydal držitel poštovní licence, potvrzují, není-li dokázán opak, pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno." ...ŽE NENÍ-LI DOKÁZÁN OPAK... to už je připravené na případné problémy a různé verze výpisů, nebo jak to mám chápat?

  A právníci zase budou mít dobře placený džob!

  ÚOZI ze soukromé firmy

  Vážení, dovolte mi krátký příspěvek k vaší diskusi. Před 3 lety jsem požádal ministra informatiky o konzultaci ohledně jeho záměrů v oblasti poskytování údajů z ISVS (informační systémy veřejné správy) dálkovým přístupem. Řekl jsem mu tehdy, že máme zájem upravit možnost poskytování výpisů z katastru v podobě veřejných listin i na jiných místech, než na KÚ. Jedná se o úřední dokumenty, takže první představa byla, že by to mohl dělat ten, kdo je oprávněn ověřovat kopie listin a podpisy, tedy obce a notáři. Stále si myslím, že to byla správná a logická úvaha. Pan ministr na to reagoval úkolem připravit obecné řešení pro všechny ISVS, ze kterých se veřejnosti poskytují výpisy. Česká pošta se mezi adepty na poskytování výpisů dostala z iniciativy MI (ze stejné iniciativy vypadly obce) a mně to nedělá žádnou radost. Ale tak už to chodí a změnit to není snadné. Naše připomínky byly odmítnuty, něco v tom ještě zřejmě změní sněmovna, ale těžko odhadnout výsledek. Proti vydávání výpisů i jinde nejsem, budou-li splněny některé podmínky. Je třeba si uvědomit, že jde především o ověření, že výstup z katastru získaný dálkovým přístupem a označený elektronickou značkou, byl bez jakékoli změny převeden na ten papír, na kterém tuto skutečnost osvědčuji. Odbornost k tomuto ověření nepotřebuji, na matrice vám ověří jakoukoli kopii listiny a jejímu obsahu také nerozumějí a nikomu to nevadí. Určitá odbornost je třeba v okamžiku, kdy někdo přesně neví, co chce z katastru vypsat nebo když si neví rady s interpretací obsahu výpisu. S tím by si geometři nepochybně poradili lépe než pošta, notář či obec. Do zákona o ISVS však nelze dát zvláštní řešení pro katastr, to by muselo být zřejmě v zeměměřickém zákoně jako rozšíření oprávnění. Rozhodně to nemůže být základní řešení pro poskytování výpisů z katastru, protože to by pak žádný ÚOZI nemohl odmítnout a musel by mít stanoveny "úřední hodiny", ve kterých by tuto službu poskytovat musel. Snad se mi podařilo naznačit, že by to vyžadovalo zcela specifické řešení, umožňující takový výpis poskytnout zřejmě v souvislosti s jinými službami. Něco takového lze do budoucna zkusit promyslet, ale určitě to nebude náhrada či doplnění řešení obsaženého v návrhu novely zákona o ISVS, předloženého do sněmovny.

  Karel Večeře, předseda ČÚZK
  jiný

  K příspěvku bez podpisu, který je ukončen povzdechem "A právníci zase budou mít dobře placený džob!" – Po dlouholetých zkušenostech v naší branži plně chápu obavu v příspěvku uvedenou. Zatím jsme se v diskusi všichni chovali jako "katastr-hujeři", rizika v příspěvku uvedená toto nadšení, alespoň u mne, poněkud zchladila.

  Jako jeden z reklamních sloganů máme větu "Konzultace zdarma!". Nic blbějšího nás nemohlo napadnout. Stálý okruh stále konzultujících nám bere dech a útěchou pro nás snad může být jen pocit, že pomůžeme na naše náklady návštěvníkům "naší kavárny" a katastru nemovitostí. Nikdy nikoho z návštěvníků nenapadlo se zeptat, co jsou dlužni, brali vše jako samozřejmost a poté byli schopni si objednat geometrák z konzultace vyplývající u nekonzultující konkurence, ta jim ho slíbila o dvě stovky levněji.

  Jo, to další náš slogan "Chceš-li mít na dvoře pranici, nech" si vytyčit hranici!", ten má jinou páru, ten nám opravdu pomáhá.

  Takže možná by bylo pro nás lépe dát ve dveřích přednost pošťákům. Vždyť nemusíme chudnout za každou cenu.

  Nejlepší řešení: ÚOZI může, ale nemusí. Závěr: doporučení pro redakci – k ANO a NE dejte třetí možnost: NEJSEM O TOM PŘESVĚDČEN.

  Fr. Janovský, GEOS Litoměřice
  ÚOZI ze soukromé firmy

  Vážení kolegové, velice pozorně sleduji tuto anketu a je pro mě nesmírně poučná. Z uveřejněných příspěvků je zřejmé, že na problematiku vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy lze nahlížet z mnoha pozic, ale jeden aspekt je stále opomíjen.

  Informace se stávají strategickou záležitostí prioritního významu a tento trend bude neustále posilován. Budování informační společnosti se bez požadovaných informací s garantovanými kvalitativními parametry prostě neobejde jako živá bytost bez funkčního krevního oběhu. Máme jako zeměměřická profese pouze dvě možnosti: 1) aktivně se do těchto činností zapojit, nebo 2) pasivně a trpně čekat opodál, s odstupem času se nechápavě divit, kdo si přisvojil činnosti, které přece vždy patřily naší profesi...

  Je udivující, jak krátkou máme historickou paměť a neakceptujeme skutečnost, že každá akce zákonitě vyvolá reakci. Jestliže Ministerstvo informatiky před několika lety nenašlo odpovídající podporu a odezvu na společenskou poptávku operativního poskytování informací z katastru nemovitostí v resortu ČÚZK, reakcí je zákonná úprava těchto činností pro držitele poštovní licence. Nikdo v této etapě návrhu neřeší kolik to bude stát, jsou-li na tyto činnosti vůbec uvažovaná místa připravena. S naprostým klidem zamění pošty prodej tabákových výrobků ve svých provozovnách za poskytování ověřených výpisů z KN. Tenhle trend samozřejmě neskončí pouze výpisy, ale ve hře jsou i registrační místa pro ISVS a další činnosti...

  My již před brodem "stahujeme kalhoty" a lamentujeme nad skutečností, že bude nutné dodržet nějaké stanovené úřední hodiny, vysvětlovat nesoulad plochy a výměry v operátech KN nebo zajistit potřebné technické zázemí. Tohle jsou věci zástupné a řešitelné až budou aktuální. Naprosto zásadní je však změna v našem myšlení a uvědomění si, že komplexnost našich služeb musí začínat právě v práci s informacemi. Celý ISKN na profesionalitě koncových poskytovatelů informací může pouze získat zpětnou vazbou, při odstraňování nesouladů evidovaných v katastru, protože zákonem 365/200 Sb. je naprosto přesně stanovena odpovědnost správce informačního systému za prostředky zpracování informací a obsah jednotlivých registrů.

  Mám-li se jednoznačně přihlásit do vypsané ankety, říkám ANO rozšíření oprávnění ÚOZI pro vydávání ověřených výstupů nejen z ISKN, ale i dalších ISVS. Věřím, že to může být opět další nepatrný krok, jak zeměměřiče přetransformovat na geomatika. Tyhle záležitosti však nelze řešit demokratickým hlasováním, ale především odbornou argumentací a zvažováním všech širších vazeb tak, aby to především prospělo oboru. Sázel bych v těchto záležitostech spíše na osvíceného diktátora...

  Václav Čada, ZČU v Plzni
  ÚOZI ze soukromé firmy

  Souběžná diskuse mezi předsedy pomocí e-mailů:

  Vzhledem k tomu, že anketa na webu Zeměměřiče, týkající se možnosti vydávání výpisů z KN ÚOZI má velký ohlas, chci vám sdělit, že se touto otázkou již zabývalo Nemofórum a na svém zasedání dne 11. 5. 2005 i představenstvo KGK. Spojil jsem se s pí. posl. Nedvědovou, která slíbila svolat ještě do konce května jednání na půdě PS též za účasti představitelů ČÚZK, KGK a ČSGK.

  Pokud chcete vědět víc o tom, jak je nyní návrh formulován, podívejte se na: www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1571, hledejte bod 45, § 9, str. 18 až 21.

  V případě, že by byl ÚOZI doplněn do § 9, odst. (3) k notářům a držiteli poštovní licence, znamenalo by to, že budeme oprávněni vydávat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, jak jsou definovány v § 9, odst. (1), tj. všechny (např. z OR apod.).

  V této souvislosti chci upozornit na několik věcí, které je třeba zvážit, než se do příslušného jednání vložíme:

  1. vezmeme na sebe velkou odpovědnost i ve věcech, které nám nejsou tak blízké – netvrdím, že by na to naše inteligence nestačila, ale chybovat může každý a následky v tomto případě mohou být velké
  2. tuto službu bude muset poskytovat každý ÚOZI
  3. bude muset mít stanoveny pravidelné hodiny, kdy bude výstupy poskytovat
  4. bude muset mít zřízen přístup do ISKN, což má dnes jen málokterý geodet.

  Neuvádím to proto, že nechci, aby ÚOZI byl k něčemu takovému oprávněn, ale proto, abychom si uvědomili, do čeho jdeme. Kdybychom pak nebyli schopni tyto služby na předpokládané úrovni poskytovat, bylo by to pro nás kontraproduktivní.

  Na závěr vás chci ujistit, že představenstvo KGK tento záměr (oprávněnost ÚOZI vydávat ověřené výpisy z ISVS) podporuje a je připraveno v této věci jednat. O dalších krocích KGK vás budeme informovat – sledujte www.kgk.cz.

  Ing. Jan Fafejta, předseda KGK

  P.S.: Osobně si myslím, že každá iniciativa, vedoucí ke zvýšení prestiže naší profese, je velmi potřebná, a proto ji budu já i členové představenstva ze všech sil podporovat – jen nás v tom nenechávejte samotné!

  J. F.

  Nechci zbytečně míchat právní kaší bez hlubších znalostí nové právní úpravy a diskuse v Nemofóru. Tak jen poznamenám:

  1. Práva a povinnosti ÚOZI vznikla zákonem o zeměměřictví. Beze změny tohoto zákona č. 200/1994 Sb. nelze povinnosti a práva ÚOZI jakkoliv měnit jiným zákonem!
  2. Nade vším stojí ústava a listina základních práv a svobod. Ukládat povinnosti ÚOZI tak, jak to naznačil v souvislosti s novelou zákona č. 365/2000 Sb. Jan Fafejta je s pravděpodobností hraničící s jistotou nemožné.

  Samozřejmě situace by byla zcela jiná, kdyby ÚOZI byli organizováni zákonem obdobně jako například notáři. Ale to je již historie a v blízkém budoucnu neuskutečnitelná touha jen některých ÚOZI.

  Jednání s paní poslankyní Nedvědovou má určitě velký význam proto, abychom se dozvěděli, co možné je a co není (teď nebo i v budoucnu), ale bez účasti někoho z vedení ČÚZK to nepovede ke konečnému cíli, je-li v daném případě dosažitelný.

  Petr Polák

  redakce

  vyvěšeno: 08.06.2005
  poslední aktualizace: 11.07.2005
  ID článku: 1766              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí