[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2005

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Katastr nemovitostí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Geodézie

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Kartografie

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Hůře dostupné mapy na webu
 • Svět knihy 2005 – "Český veletrh map a průvodců"
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  GIS

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Valná hromada CAGI
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geometrické plány a výmenný formát katastra nehnuteľností na Slovensku
 • Georeferencování snímků pro AutoCAD

  Různé

 • Kolmanova diskotéka: CD 6 – 40. Geodetické informační dny, 9. – 10. 11. 2004, Brno
 • Kolmanova diskotéka: CD 7 – Seminář KN v právní a technické praxi X, 2. 12. 2004, Třebíč
 • Ještě k seznamu zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a KN
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Nově otevřené democentrum Hewlett-Packard

  Školství

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • Návrh datové struktury pro tvorbu obecně zeměpisných map
 • Volná místa v Pardubicích
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  Internet

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Hůře sehnatelné mapy na webu

  Historie

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Z domova

 • CACIO vyhlásilo výsledky druhého ročníku soutěže IT projekt roku 2004
 • Územní plánování a GIS opět na Vranově
 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Ze zahraničí

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  ČSGK

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Ceny za zeměměřické činnosti

  NZK

 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2004 obsahují:

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • 9. mezinárodní konference v Trenčíně – 5. a 6. září 2005: Geodézie a kartografie v dopravě

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  V polovině května jsme spustili na Webu Zeměměřiče anketu na otázku: \"Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?\"

  Jak vidí ČÚZK – jmenovitě jeho místopředseda ing. O. Pašek – vidimaci těchto výstupů z ISKN specialisty – ÚOZI prostřednictvím novely zákona 365/200 Sb.?

  Je zřejmé, že subjekty, kterým má novela zákona 365/2000 Sb. umožnit poskytovat výstupy z veřejných registrů ve formě veřejných listin, mají různou úroveň vlivu a schopností. ÚOZI jsou nepochybně dobře kvalifikováni poskytovat výstupy z katastru. Záměrem zákonodárce je však zpřístupnit (zatím prostřednictvím notářů a České pošty, s.p.) všechny registry. Máme zájem i o tuto činnost? Problém je tedy širší. Navrhovatel novely (Ministerstvo informatiky – MI) se specializovanou službou nepočítá, dává přednost službě univerzální. K té jsou podle jeho názoru nejlépe kvalifikováni oba zmíněné subjekty. Rozumím tomu, že se někteří ÚOZI chtějí stát součástí této skupiny. Ve snaze vyhovět byrokracii však přehlížíme, že list vlastnictví s \"kulatým razítkem\" je cestou do e-slepé uličky.

  Některé resorty začínají brát výměnu dat mezi registry vážněji a připravují legislativu, která se obejde bez papírových výpisů z katastru. Příkladem by mohl být připravovaný stavební zákon. Budoucnost vidím v komplexních službách zákazníkům, které budou podporovat rozvíjející se realitní trh.

  To je věcí ÚOZI, jestli by zvládli vyšší nároky na ně kladené společností a poskytovali tak komplexní služby. V každém případě by to asi byla cestě k větší prestiži úředně oprávněných zeměměřičů. Úřad by to podporoval nebo ne (je jedno, jestli ve specializované nebo univerzální podobě)?

  Novela zákona je projednávána již déle než rok. Je škoda, že rozsáhlejší diskuse je zahájena až nyní. Je však také pravdou, že MI žádnou diskusi nepřipustilo. Do současného procesu je možné vstupovat jen prostřednictvím poslaneckých návrhů, úpravy vzniklé z takových intervencí často však problémy řeší nesystémově. Myslím, že výměna názorů na to, o jaký rozsah služeb mají ÚOZI zájem, ale i zamyšlení nad tím, jak budou zákonodárci a veřejností pochopeni, stojí za námahu. Neopomenuto by mělo být i zvažování rizik, která vyplývají z autorizování výstupů z \"mimoresortních\" rejstříků. Teprve s jasnou představou řešení je možné úspěšně jednat o změně zákona.

  Žel geodeti nemají třeba Komoru ze zákona, která by se o lobbování a změny v zákonech starala systematicky. Pamatuji se, že loni na \"pětiletí\" Nemofóra, kde jste také byl, se ing. Fafejta z KGK jako dotaz z pléna ptal, zda-li by ÚOZI nemohli tyto listiny také vydávat. Neodpověděl jste mi ale jasně na otázku, jestli by to ČÚZK podporoval ať již před rokem, kdy by se to dalo lépe zapracovat do zákona, nebo nyní, kdy se to \"šije horkou jehlou\". Nevnímáte to třeba jako další způsob, jak správní poplatky za katastr \"nepotečou\" do státního rozpočtu přes resort, ale přes někoho jiného a vy nesplníte plán?

  V minulosti tato otázka nebyla ve vedení úřadu důkladněji projednávána, neexistovala totiž poptávka problematiku řešit.

  Řeknu-li, že ÚOZI považuji za velmi kvalifikované a schopné provádět vidimaci výstupů z katastru, neznamená to ještě jednoduchou cestu ke změně znění zákonné normy. Upozorňuji jen na úskalí zákona. Bude-li v budoucnosti vznesen požadavek ÚOZI vidimovat výstupy z katastru, bude-li tento zájem reprezentován většinou, vedení Úřadu pomůže hledat řešení.

  Mohu vás ujistit, že ČÚZK má zájem na růstu prestiže naší profese. Z následujících čísel by mohl být odvozen současný zájem poskytovat kvalifikované informace z katastru:

   
  Aktuální počet ÚOZI
   2 211 osob
   Počet účtů DP fyz. a práv. osob zabývajících se zeměměřictvím  111
   Počet stran výstupů těchto 111 osob z DP v roce 2004  11 113

  Více než 1 stranu výstupu z DP za každý pracovní den v roce si tedy pořídilo 8 (slovy osm) zeměměřičů nebo jejich firem. Standardní výpis z LV se skládá ze 2 stran.

  Příjmy za poskytování údajů z katastru na přepážkách KP rádi vyměníme za služby poskytované dálkově. Rostoucí požadavky na zápisy nám odčerpávají zaměstnance z kapacit na digitalizaci SGI. Stejně tak bychom rádi převedli zaměstnance od přepážek poskytujících informace na digitalizaci listin. To jsou kroky podporující rozvoj e-governmentu.

  Jen pro zajímavost v roce 2004 KÚ poskytly zákazníkům více než 1,6 mil. informací.

  Dotaz z konference KATASTR: Současná praxe dovoluje obejít ustanovení, že \"zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborné způsobilé osoby\" (§ 3 zák. 200/94 Sb.). Příklad: Stavař (projektant pozemkových úprav...) sežene geodeta a dostane živnost i na geodézii (geodet se stane odpovědným zástupcem pro živnostenský úřad). Stejný geodet nebo ÚOZI za podíl na zisku ověří výsledek zem. činnosti, zejména GP pro KÚ.

  Příslušného ÚOZI pro jistotu napíše zpracovatel i do rubriky zaměřil. Kdo to zkontroluje? Kdo zjistí, že ing. XY není vzděláním geodet, když i z rejstříku živnostníků \"vypadne\" výkon zeměměřických činnosti a není tam žádná poznámka o odpovědném zástupci? Navíc odpovědný zástupce – geodet má samozřejmě svoji živnost (řetězení firem) a nebo účast v spol. s r.o., možná se i angažuje ve státní správě či samosprávě. Kdo to zjistí?

  V praxi se to děje běžně, je to podle mnohých jedna z cest k úpadku oboru. Bude se s tím (chce se s tím) něco dělat? Má třeba resort nějak ošetřeno, aby jeho zaměstnanci nezaštiťovali svoji odborností aktivity soukromé firmy v naznačených situacích?

  Jiné než standardní postupy kontrolami prováděnými KÚ a inspektoráty Úřad nepoužívá. Kontroly se zaměřují zejména na dodržování předpisů a kvality. Pokud máte na mysli konkrétní případ, musíte mít více odvahy jej popsat detailněji.

  Resort údajně sleduje také lhůty potvrzování GP, aby nedocházelo k upřednostňování. Proč nejsou tyto výstupy veřejné? Kdy zveřejní Zeměměřič další statistiky (jak sliboval) z míst, kde pracují manželé a rodinní příslušníci, ale jeden na úřadě a druhý ve firmě?!

  ČÚZK uveřejňuje od začátku roku 2004 jak lhůty, tak i průběh všech řízení PGP na svých webových stránkách. Myslím, že tato veřejná kontrola je velmi účinná. Každý, kdo má zájem může nahlédnout a zjistit co jej zajímá.

   

  Druhá část otázky od našeho čtenáře (možnost položit otázku vedení ČÚZK byla na našem webu zveřejněna již 23. 2.) byla směřována na redakci, takže se pokusím odpovědět stejně krátce jako vy: Určité kroky jsme již u těchto \"podezřelých\" pracovišť podnikli a pokud bude ochoten ČÚZK pomoci s pořízením určitých detailních výstupů a pokud naši čtenáři poukáží na konkrétní případy, zásadně to pomůže věci.

  Teď už ale další dotaz k zákonu č. 359/1992 Sb., § 4. Vyplývá z tohoto zákona pro ZKI a KÚ povinnost nebo oprávnění provádět prověřování a šetření vytyčeného průběhu hranice mezi pozemky, popř. provádět výkon vytyčení hranice pozemků nebo v této věci provádět opakovaná kontrolní měření nebo provádět činnosti směřující k narovnání sporných záležitostí mezi vlastníky nemovitostí?

  Jsou shora uvedené činnosti a jim podobné, týkající se vytyčování hranic ze zákona nepřípustné nebo naopak? (Např. posuzovat přesnost vytyčení.)

  Toto téma má v plánu publikovat ing. Nedvídek od nás z ČÚZK. Myslím si, že se vám sám ozve. Nechci mu svoji odpovědí \"brát téma\".

   

  Český úřad vašimi ústy slíbil, že uvolní geocentrické souřadnice zhušťovacích a trigonometrických bodů (myslím že slibovaný termín byl květen 2004). Počítá se s tím, nebo od toho Úřad ustoupil?

  Pokud si pamatuji dobře, jednalo se o květen 2005 a tento termín bude splněn. V databázi DATAZ se tyto údaje objeví v nejbližších dnech.

   

  Skvělé, to je Zeměměřič docela aktuální, když o tom přineseme tištěnou informaci hned začátkem června.

  Jak je to s CZEPOS? Podle neoficiálních informací již fungují některé základnové stanice GPS této sítě permanentních referenčních stanic GPS. Bude je možné využívat (i jednotlivé), nebo se bude čekat na dokončení projektu? Jaký je stav projektu a kde se lze o spuštění sítě něco dočíst?

  V současnosti již funguje 11 stanic sítě CZEPOS. Tyto stanice už poskytují některé služby. Aktuální stav i záměry rozvoje lze nalézt na stránkách http://czepos.cuzk.cz/.

   

  Od nového roku chystáte zásadní novinku s novým výměnným formátem...

  O zásadní novinku se jednat nebude. Již v roce 2001 byl oznámen termín ukončení podpory \"starého výměnného formátu\". Z technických důvodů již nelze v některých k.ú. využívat tohoto formátu pro import SPI.

  V prosinci minulého roku Úřad ve Zpravodaji ČÚZK avizoval svůj záměr využití nového výměnného formátu ISKN při přejímání geometrických plánů.Ten bude realizován od 1. 1. 2006. V těchto dnech společnosti poskytující podporu SW zeměměřičům připravují takové úpravy, aby tyto SW spolehlivě s ISKN komunikovaly.

  A pro dnešek poslední otázka od našeho dalšího čtenáře: V čem vidí ČÚZK problém uvolnění širšího přístupu k digitální grafické vrstvě parcel KN pro potřeby Zemědělské vodohospodářské správy? Náš čtenář a správce GIS na Oblasti povodí Vltavy Zemědělské vodohospodářské správy se s tímto pro něj nepříznivým stavem snaží bojovat již půldruhého roku.

  Na základě smlouvy uzavřené mezi ČÚZK a Ministerstvem zemědělství jsou poskytovány veškeré údaje SPI a SGI tomuto ministerstvu v měsíční periodě.

  Tyto údaje by tedy měly být dostupné i vodohospodářům.

   

  Vysvětlující text: Čtenář pracuje jako správce GIS na Oblasti povodí Vltavy Zemědělské vodohospodářské správy, sídlo oblasti je v Českých Budějovicích. Jsou takovým malým bratrem podniku Povodí, s.p. – a jako organizační složka státu řízená a zřízená MZe (nejsou státní správa ani státní podnik) mají na starost správu drobných vodních toků (DVT). Jsou největší správce DVT, vedle LČR, armády a jiných. Problém přístupu ke grafickým vrstvám KN leží v rovině, kterou nějak nemohou uchopit. Jsou státní příspěvková organizace a velmi by jim usnadnilo práci, kdyby měli na všech jejich pracovištích bezplatný přístup k digitálním vrstvám parcel – obhospodařují jednak majetek státu a jednak neustále jednají s vlastníky parcel při přípravách různých programových akcí sloužících k udržení a zlepšení stavů DVT – viz revitalizace, odstraňování povodňových škod, protipovodňová opatření, údržba na tocích a jiné další. Není toho málo, ale o tom se rokuje a jedná již několik let. Už přístup do operátu KN po internetu byl skvělý, ale i to je pro ně zatím ještě málo.

   

  Děkuji za rozhovor a zvláště za sdělení zajímavých čísel o aktivitách ÚOZI v DP ISKN. Vybízí to určitě k velkému zamyšlení a rozhodně je to vhodné doplnění ankety a diskuze ÚOZI.

  25. května 2005

  Radek PETR

  vyvěšeno: 08.06.2005
  poslední aktualizace: 11.07.2005
  ID článku: 1768              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  GIS