[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2005

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Katastr nemovitostí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Geodézie

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Kartografie

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Hůře dostupné mapy na webu
 • Svět knihy 2005 – "Český veletrh map a průvodců"
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  GIS

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Valná hromada CAGI
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geometrické plány a výmenný formát katastra nehnuteľností na Slovensku
 • Georeferencování snímků pro AutoCAD

  Různé

 • Kolmanova diskotéka: CD 6 – 40. Geodetické informační dny, 9. – 10. 11. 2004, Brno
 • Kolmanova diskotéka: CD 7 – Seminář KN v právní a technické praxi X, 2. 12. 2004, Třebíč
 • Ještě k seznamu zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a KN
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Nově otevřené democentrum Hewlett-Packard

  Školství

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • Návrh datové struktury pro tvorbu obecně zeměpisných map
 • Volná místa v Pardubicích
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  Internet

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Hůře sehnatelné mapy na webu

  Historie

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Z domova

 • CACIO vyhlásilo výsledky druhého ročníku soutěže IT projekt roku 2004
 • Územní plánování a GIS opět na Vranově
 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Ze zahraničí

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  ČSGK

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Ceny za zeměměřické činnosti

  NZK

 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2004 obsahují:

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • 9. mezinárodní konference v Trenčíně – 5. a 6. září 2005: Geodézie a kartografie v dopravě

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Ceny za zeměměřické činnosti

  V internetových konferencích, ale i na stránkách Zeměměřiče se lze docela často setkat s hlasy volajícími po stanovení minimálních cen za geodetické práce. Určení takovéto hranice by pak jasně ukázalo na příštipkáře, kteří geodetické práce dělají pod cenou třeba s vybavením patřícím škole nebo státnímu úřadu. Takováto "regulace cen" je však u nás nepřípustná.

  Komora geodetů a kartografů (KGK) a redakce časopisu Zeměměřič se pokusila sestavit přehled běžných cen za geodetické práce podle regionů a na webových stránkách Komory uspořádala anketu věnovanou problematice cen za výkony zeměměřických činností. Obecně je toto téma velmi často diskutováno právě v souvislosti s Komorou a velmi často je Komora kritizována, že není schopna zajistit, aby geodetické práce nebyly nabízeny za tak nízké ceny, s jakými se lze v praxi setkat. Je fakt, že ceny za geodetické práce jsou v porovnání s jinými příbuznými technickými profesemi nízké a tak v této souvislosti často někteří naši kolegové volají po tom, aby Komora zakročila v případech, ve kterých jdou někteří naši kolegové hluboko pod úroveň cen obvyklých a nabízejí geodetické práce i pod nákladové ceny. Požadují, aby byly stanoveny nějaké ceny minimální, jak to je i někde v cizině. I u nás mají například notáři své pevné ceny, advokáti mají svůj ceník, kterým se striktně řídí. My však víme, že Úřad pro hospodářskou soutěž by takový postup Komory, i když naše Komora nevznikla ze zákona a členství v ní není povinné, považoval za kartelovou dohodu a znamenal by vyšetřování a pravděpodobně i pokutu pro Komoru. Obáváme se toho také proto, že když vydal Český svaz geodetů a kartografů v devadesátých letech svůj ceník, byl jeho předseda vyšetřován právě shora zmíněným úřadem, i když v záhlaví ceníku bylo již tehdy uvedeno přibližně to, co je tam uvedeno dnes, že ceník "...je zcela nezávaznou pomůckou pro zeměměřické firmy a objednatele jejich služeb."

  Za této situace, kdy navíc ve většině případů objednatel i dodavatel geodetických prací nezveřejňují ceny, za které je ta která konkrétní zakázka realizována a jenom málokterá geodetická firma má na svých webových stránkách vyvěšen ceník prací, se Komora společně s časopisem rozhodla uskutečnit shora uvedenou anketu na internetu a pak ji předložit prostřednictvím časopisu k celooborové diskuzi. Nápad na uspořádání ankety se zrodil na zasedání představenstva Komory, na kterém se scházejí členové z různých regionů České republiky a kde se také často hovořilo, o tom jaké jsou rozdíly v cenách v různých regionech. To byl také důvod, proč měl respondent uvést i kraj, ve kterém působí. Bohužel se zapomnělo na Prahu, kde je nejvíce geodetických firem, ale kde jsou také ceny nejvyšší. Účastníci ankety z Prahy se snad začlenili do kraje Středočeského, neboť odpovědí z tohoto kraje, který je i tak největší, bylo nejvíc. Na druhou stranu však víme, že řada pražských firem se této akce právě z tohoto důvodu nezúčastnila. To byla chyba na straně pořadatele. Ceny v Praze byly tedy stanoveny odhadem jako 1,5 násobek cen ve Středočeském kraji a i když takto odhadem určené vyjadřují realitu, nejsou dostatečně vypovídající.

  Byly však také chyby na straně respondentů, kteří někdy uváděli ceny přemrštěně nízké, či nereálně vysoké. Také odpovídali na anketu opakovaně s naprosto stejnými údaji, někdy i v několikaminutových intervalech – třeba šestkrát. To je samozřejmě nebezpečí všech anket, takové odpovědi byly redukovány, nebo zcela odstraněny, neboť byly na první pohled nepravděpodobné. Do vyhodnocení se tedy dostaly jen věrohodné odpovědi. Všem poctivým respondentům za to děkujeme.

  Co se týče výsledků ankety, potvrdilo se, že rozdíly v cenách mezi regiony jsou opravdu značné, i když v případech kraje Karlovarského a Vysočina (kde došlo pouze k jedné odpovědi), je nelze považovat za dostatečně vypovídající. Z tohoto přece jen relativně omezeného množství dat nelze dělat dalekosáhlé analýzy, přesto z ankety vyplynuly některé zajímavé skutečnosti. Ceny jsou nejnižší v krajích, kde je nejvyšší nezaměstnanost a také tam, kde je minimální aktivita geodetů a to jak v Komoře, tak i ve Svazu (ČSGK). S tím koresponduje i výška cen – například tradičně vysoká aktivita geodetů z východních a jižních Čech i z Prahy se odrazila na znatelně vyšších cenách v těchto krajích. Do jaké míry se na tom podílí i kvalita provedené práce (tu lze zcela oprávněně u vyšší ceny očekávat také vyšší) se z této ankety vyčíst nedá, ale opět vzhledem k tradicím v těchto krajích to předpokládat lze. Když se něco dělá poctivě a podle platných předpisů je s tím víc práce a samozřejmě i náklady jsou vyšší, tak se to musí odrazit i v ceně. Mělo by se to však projevit i na sebevědomí geodeta, který odvádí dobrou práci, za kterou má právo na dobrou odměnu.

  Díky časopisu Zeměměřič se výsledky této ankety a to zejména v této podobě se všemi podrobnostmi dostávají do rukou zeměměřické veřejnosti a mohou být i nadále analyzovány a využívány k prospěchu všech geodetů. Její výsledky sice nelze hodnotit jako skutečný průřez cenami, zvlášť podle jednotlivých krajů, přesto je toto zveřejnění velmi užitečné, neboť Zeměměřiče čtou především geodeti, pro které bude jistě toto porovnání přínosem pro tvorbu jejich vlastních cen v dalším období. Třeba si svoje ceníky upraví tak, aby jejich hodinová sazba dosahovala alespoň na 350 – 450 Kč. Určitě by nebylo na škodu, otevřít k tomuto tématu ještě nějakou diskusi nejenom na webu Komory, ale i na webu Zeměměřiče, neboť řada našich kolegů stránky KGK nenavštěvuje. Myslíme si, že by bylo přínosné, aby se na základě těchto publikovaných výsledků zapojilo do ankety prostřednictvím časopisu podstatně více respondentů a výsledky s větší vypovídající hodnotou byly znovu publikovány. Nejedná se nám o stanovení regulačních cen, ale o průzkum skutečných cen, které buď posunou náš obor do záhuby nebo povznesou tam, kam od doby faraonů patří.

  Na závěr dovolte ještě poznámku Komory, abychom vás – čtenáře časopisu Zeměměřič – vyzvali ke spolupráci s KGK. Byli bychom rádi, kdybyste se na nás obraceli se svými problémy v záležitostech kvality geodetických prací a v cenových záležitostech - zejména při veřejných soutěžích, neboť jsme připraveni v souladu s našimi stanovami hájit zájmy svých členů. Můžeme tak činit formou dotazů, intervencí a stížností na zadavatele veřejných zakázek a to až ke zmíněnému Úřadu pro hospodářskou soutěž. Jsme si vědomi toho, že stěžuje-li si jednotlivec či konkrétní firma, má to obvykle – zejména v českých podmínkách – velmi negativní vliv na jeho další působení v této oblasti.

  Sledujte proto naše webové stránky www.kgk.cz a na nich naleznete informace o naší činnosti, příležitost a prostor vyjádřit se k některým problémům a v neposlední řadě kontakty na komoru a její funkcionáře.

  K problematice byla otevřena chatová diskuze na adrese www.zememeric.cz/chat/ceny.php

  Z pověření představenstva KGK ing. Jiří Plavec a ing. Jan Fafejta.
  Za časopis Zeměměřič ing. Radek Petr.

  vyvěšeno: 08.06.2005
  poslední aktualizace: 11.07.2005
  ID článku: 1777              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku