[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2005

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Katastr nemovitostí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Geodézie

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Kartografie

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Hůře dostupné mapy na webu
 • Svět knihy 2005 – "Český veletrh map a průvodců"
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  GIS

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Valná hromada CAGI
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geometrické plány a výmenný formát katastra nehnuteľností na Slovensku
 • Georeferencování snímků pro AutoCAD

  Různé

 • Kolmanova diskotéka: CD 6 – 40. Geodetické informační dny, 9. – 10. 11. 2004, Brno
 • Kolmanova diskotéka: CD 7 – Seminář KN v právní a technické praxi X, 2. 12. 2004, Třebíč
 • Ještě k seznamu zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a KN
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Nově otevřené democentrum Hewlett-Packard

  Školství

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • Návrh datové struktury pro tvorbu obecně zeměpisných map
 • Volná místa v Pardubicích
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  Internet

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Hůře sehnatelné mapy na webu

  Historie

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Z domova

 • CACIO vyhlásilo výsledky druhého ročníku soutěže IT projekt roku 2004
 • Územní plánování a GIS opět na Vranově
 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Ze zahraničí

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  ČSGK

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Ceny za zeměměřické činnosti

  NZK

 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2004 obsahují:

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • 9. mezinárodní konference v Trenčíně – 5. a 6. září 2005: Geodézie a kartografie v dopravě

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 9. mezinárodní konference v Trenčíně – 5. a 6. září 2005: Geodézie a kartografie v dopravě

  Cílem konference bude prezentovat aktuální stav, rozvoj, přínos a trendy geodézie a kartografie v železniční, silniční, letecké a vodní dopravě a v telekomunikacích, včetně dokumentace uplatnění geodetů a kartografů v dopravní investiční činnosti, ve speciální projekční činnosti, v různorodých stavebních činnostech – vše za podpory nových technických a informačních technologií.

  Pořadatelé: Slovenský zväz geodetov, Český svaz geodetů a kartografů

  Organizace: Slovenský zväz geodetov, Stavební fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava

  Místo konání: Kulturní a metodické centrum, Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín

  Termín přihlášek: do 5. 7. 2005 na adresu Slovenského zväzu geodetov

  Termín odevzdání referátů: do 1. 7. 2005

  Účastnické poplatky: 1300 SK pro členy SZG a ČSGK (vložné, sborník, občerstvení)

  1500 SK SK pro nečleny SZG a ČSGK (vložné, sborník, občerstvení)

  Obědy 5. 9. a 6. 9. 2005: 300 SK

  Společenský večer: 400 SK

  Úhrada na bankovní účet: TATRA BANKA a.s., č.ú. 2627862279 nebo IBAN Guarant SK 35 1100 0000 0026 27862279, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 20055

  Program: 6 tematických bloků (vždy 1,5 hod.), celkem 9 hod. referátů (ozvučení, zpětný projektor, počítačový projektor)

  Pondělí 5. 9. 2005

  08:00 – 09:00 Registrace

  09:00 – 17:00 Zahájení, odborný program, přestávky, oběd

  19:00 – 23:00 Společenský večer

  Úterý 6. 9. 2005

  08:00 – 13:30 Odborný program, přestávky, ukončení

  13:30 Oběd

  Možnosti ubytování:

  Penzion Svorad

  1200 SK za dvojlůžko a noc bez snídaně

  Penzion Pod hradom

  1800 SK za dvojlůžko a noc se snídaní, saunou a parkováním; 1400 SK za jednolůžko a noc se snídaní; 1800 SK apartmán na noc se snídaní, saunou a parkováním

  Penzion Artur

  1500 SK za dvojlůžko na noc

  Penzion Excluzive

  1300 SK za dvojlůžko a noc se snídaní; 980 SK za jednolůžko a noc se snídaní.

  Sekretariát a rezervace: Guarant International Tel./fax: +421 254 430 206; guarant@stonline.sk

  Poznámky ČSGK:

  1. Pozvánky v ČR rozesílá sekretariát ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, geodeti@csvts.cz; tel. 221 082 374 (v pondělí 10:00 – 15:00), a to úřadům resortu ČÚZK, odborným společnostem, vysokým školám, významným firmám.
  2. Žádám o odbornou účast prostřednictvím referátů zástupce vysokých škol, Českých drah, Ředitelství silnic a dálnic, České správy letišť, zeměměřických společností činných na dopravních stavbách a další zájemce. Pokyny pro autory předá sekretariát ČSGK. Lze využít i zajímavé referáty, které byly v programu semináře "Aktuální problémy inženýrské geodézie" v Brně 21. dubna 2005.
  3. Tiskopis závazné přihlášky lze získat od sekretariátu ČSGK nebo zaslat na výše uvedenou adresu Slovenského zväzu geodetov a kartografov (Stavební fakulta Slovenské technické univerzity, Radlinského 11, 813 68 Bratislava) s uvedením příjmení, jména a titulu, jména organizace, úplné adresy, IČ/DIĆ, telefonického spojení, faxu, e-mailu a poplatků výše uvedených (vložné, oběd, společenský večer).

  Ing. Petr Polák, předseda ČSGK

  vyvěšeno: 08.06.2005
  poslední aktualizace: 10.07.2005
  ID článku: 1781              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník