[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06+07/2005

Resort ČÚZK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Katastr nemovitostí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • ÚOZI a poskytování informací z KN
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá

  Geodézie

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Kartografie

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Hůře dostupné mapy na webu
 • Svět knihy 2005 – "Český veletrh map a průvodců"
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  GIS

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Valná hromada CAGI
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Místopředseda ČÚZK odpovídá
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geometrické plány a výmenný formát katastra nehnuteľností na Slovensku
 • Georeferencování snímků pro AutoCAD

  Různé

 • Kolmanova diskotéka: CD 6 – 40. Geodetické informační dny, 9. – 10. 11. 2004, Brno
 • Kolmanova diskotéka: CD 7 – Seminář KN v právní a technické praxi X, 2. 12. 2004, Třebíč
 • Ještě k seznamu zkratek a zkratkových slov užívaných v zeměměřictví a KN
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Jaká má být 41. GEODESIA RALLYE?
 • Nově otevřené democentrum Hewlett-Packard

  Školství

 • Olomoucká univerzita hledá kartografy a geoinformatiky (výběrové řízení)
 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • Návrh datové struktury pro tvorbu obecně zeměpisných map
 • Volná místa v Pardubicích
 • Svět za 20 let - prognostická konference v září v Ostravě

  Internet

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Hůře sehnatelné mapy na webu

  Historie

 • Web Klubu přátel VZÚ
 • Reprint Matouschkovy mapy z roku 1927
 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Exkurze do předlistopadové geodézie
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 8.) - Olomoucký kraj
 • Tam u Královýho Hradce měření šlo hladce…
 • Struveho oblouk v seznamu UNESCO

  Z domova

 • CACIO vyhlásilo výsledky druhého ročníku soutěže IT projekt roku 2004
 • Územní plánování a GIS opět na Vranově
 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Obhajoby ročníkových prací na Univerzitě Karlově
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Křest nových titulů společnosti Kartogafie Praha
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  Ze zahraničí

 • Hůře sehnatelné mapy na webu
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků

  ČSGK

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Mezinárodní dny v Polsku očima tří českých účastníků
 • Pozvánka na semináře ČSGK

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2005
 • Ceny za zeměměřické činnosti

  NZK

 • Eratosthenes nebo Egypťané? Kdo první změřil zemský obvod?
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2004 obsahují:

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Výroční zasedání Spolku zeměměřičů Brno
 • Valná hromada CAGI
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid
 • 9. mezinárodní konference v Trenčíně – 5. a 6. září 2005: Geodézie a kartografie v dopravě

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  (Dokončení z minulého čísla)

  Vischer – Čechy (1692)

  Tyrolský zeměměřič a kartograf Jiří Matouš Vischer vydal v roce 1692 mapu, která byla považována za mladší kopii mapy Komenského. Pohledy hradů, zámků a klášterů nejsou vyjádřeny smluvenými značkami, ale jsou miniaturními obrázky těchto objektů. Mapa sama obsahuje 2 460 míst popsaných nebo jen označených kroužkem. Při mapování Vischer použil počitadla otáček cestovního vozu. Mapa má přibližné měřítko 1 : 187 660.

  Vogt – Čechy (1712)

  Jan Jiří Vogt (1669 – 1730), řeholním jménem Mořic (Mauritius) je autorem mapy Čech Noua totius regni Bohemia tabula z počátku 18. století. Po vzoru svého otce, zeměměřiče ve službách plaského kláštera, získal měřické znalosti. Posléze studoval teologii a toto studium ho přivedlo k zálibě v historii a zeměpise Čech. V roce 1712 vyšla ve Frankfurtu a Lipsku jeho práce o historii Čech jejíž součástí byla i mapa Čech. Měřítko mapy bylo přibližně 1 : 400 000 s rozměry 656 x 853 mm. Vogt na mapě znázornil kulturní, hospodářské a zeměpisné zajímavosti (města a městečka, kláštery, hrady, naleziště zlata, stříbra i perlorodek, silniční síť, poštovní a celní stanice). Podobně jako Helwig na mapě Slezska zvýraznil oblast Krkonoš s Krakonošovým revírem (Ruezahl Revire).

  Cóvens a Mortier – Morava (1742)

  Podkladem pro kartografické zpracování mapy Moravského markrabství je Müllerova mapa Moravy z roku 1716. Mapa vyšla v amsterodamském nakladatelství Cóvens a Mortier. Měřítko mapy cca 1 : 500 000 s rozměry 485 x 635 mm. Zobrazuje zemi rozdělenou do šesti krajů (Brněnský, Hradišťský, Jihlavský, Olomoucký, Přerovský a Znojemský), městečka i menší obce, vodstvo a schematicky zeleň a reliéf. Mapu zdobí moravský znak a alegorie lovu a hojnosti.

  Müller – Uhry, Morava a Čechy (1709, 1716 a 1744)

  Vojenský císařský inženýr Jan Kryštof Müller (1673 – 1721) započal svoji profesionální dráhu mapéra kvalitní mapou Uher, která vyšla v roce 1709 v měřítku cca 1 : 550 000. Plynule počal mapovat Moravu a to od roku 1708. Při mapování zde využil tzv. viatorium, což byl měřící kočár opatřený počitadlem otáček kol, směry určoval buzolním měřením. Mapa obsahuje všechna místa obydlená i neobydlená, města královská, biskupská, panská sídla, mýta, sklárny, doly, poštovní i jiné silnice a cesty se stanicemi a hostinci. Pohoří uvádí se svými jmény, na vodních tocích zachycuje mlýny a převozy, zaznamenává rybníky. Větší města a zámky jsou znázorněny svým půdorysem. Horstva a pohoří jsou znázorněna kopečkovou metodou se správným výškovým odstupňováním. Mapa byla vydána v roce 1720 a byla vyhotovena v měřítku cca 1 : 180 000. V letech 1712 – 1720 prováděl Müller mapování Čech. V mapě, která se skládá celkem z 25 listů vyznačil nové správní rozdělení Čech na 12 krajů. Rohové listy jsou vyplněny kresbami velké umělecké hodnoty vytvořené Václavem Vavřincem Reinerem. Rámec obsahuje dílky sítě zeměpisných souřadnic a má rozměry 282 x 240 cm. Mapa je doplněna značkovým klíčem obsahující přes 50 mapových značek. Měřítko mapy je cca 1 : 132 000. Müllerova mapování jsou velmi kvalitním mapovým dílem své doby. Tyto mapy sloužily jako mapovací podklad po řadu let. Vojenský císařský inženýr Jan Kryštof Müller zemřel předčasně ve věku 48 let na následky četných neduhů získaných svojí enormní prací v terénu a díky nepřetržitému pracovnímu vypětí (pozn. red.: pozor na to, kolegové!).

  Majer – české země (1748)

  Jan Tobiáš Majer (1723 – 1762), astronom, matematik a kartograf, pracoval v letech 1746 – 1751 v kartografické dílně v Norimberku, později působil jako profesor matematiky a ředitel astronomické observatoře v Góttingenu. V roce 1750 vytvořil první glóbus Měsíce. Podle geodetických měření Jana Kryštofa Müllera a Jana Wolfganga Wielanda sestavil mapu Českých zemí. Tehdy pokládal za země Koruny české Čechy, Moravu, Slezsko s Kladskem a Horní i Dolní Lužici. Znaky, umístěné pod latinským titulem mapy, jsou čtyři (pro Čechy, Moravu, Slezsko a Lužici), ve francouzském názvu je zmíněn stát český a Slezské vévodství. Ve skutečnosti již od roku 1747 Slezsko ani Lužice k českým zemím, a tím ani k monarchii, nepatřily. Mapa o rozměrech 475 x 540 mm v měřítku cca 1 : 981 000. Mapa byla vydána v Norimberku.

  V Brně 14. 8. 2004

  Základní literatura:

  • 1] J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce. Praha, Odeon 1970.
  • 2] J. A. Komenský: Opera omnia 1, s. 223-232.
  • 3] Jan Kumpera: Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků. Ostrava, Amosium servis a Nakladatelství Svoboda 1992, ISBN 80-85498-03-0.
  • 4] Milan V. Drápela: Delineatio Moraviae auctore I. A. Comenio. Brno, Masarykova univerzita 1992, ISBN 80-210-0347-2.
  • 5] Kučera F., Kuchař K., Paxa J.: První mapy Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, vydáno k 50. výročí vzniku Vojenské topografické služby ČSLA 27. 11. 1918 – 27. 11. 1968, Vojenský zeměpisný ústav Praha, 1968
  • 6] Mašek F.: Pozemkový katastr, soupis, popis a geometrické zobrazení pozemků ČSR, Ministerstvo financí, 1948
  • 7] Huml M., Michal J.: Mapování 10, skriptum ČVUT Praha, 2001
  • 8] Potužák P., Váňa M.: Topografické mapování, SNTL Praha, 1965
  • 9] Hánek P.: 250 století zeměměřictví, Klaudian Praha, s.r.o., 2000
  • 10] Podzimková J.: Historické mapy obcí a pozemkové úpravy v Českých zemích, Ministerstvo zemědělství ČR, 1994
  • 11] Boguszak F., Šlitr J.: Topografie, SNTL, 1962
  • 12] Sulo J.: Topografické mapovánie, Edičné stredisko SVŠT v Bratislavě, 1980
  • 13] Hons J., Šimák B.: Pojďte s námi měřit zeměkouli, Orbis, 1959
  • 14] Fišer Z., Vondrák J.: Mapování, Cerm, s.r.o. Brno, 2003
  • 15] Pravda J.: Najstaršia mapa, Geodetický a kartografický obzor, č. 3/1992, str. 56 – 61
  • 16] Bumba J.: Geometrický plán, Linde Praha, a.s., 1999
  • 17] Bumba J.: Mapy velkých měřítek v České republice, Geodetický a kartografický obzor, č. 12/1992, str. 253 – 259
  • 18] Kolektiv autorů: Historie Topografické služby Československé armády 1918 – 1992, VZÚ Praha, 1993
  • 19] http://mujveb.atlas.cz/WWW/mapy/, burda.vladimir@atlas.cz, 2000

  Autorský kolektiv:

  • Ing. Zdeněk Fišer, odborný asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Přednášející předmětu Mapování, vyučující předmětů Katastr nemovitostí, Geodézie.
  • prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc., vedoucí katedry filozofie Filozofické fakulty Masarykovi univerzity Brno, člen vědecké rady Filozofické fakulty.
  • Ing. Jiří Vondrák, Ph.D., odborný asistent ústavu geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Vyučující předmětů Mapování, Geodézie, Aplikovaná optika.

  Ukázka Müllerovy mapy

  Zdeněk Fišer, Jan Zouhar a Jiří Vondrák

  vyvěšeno: 08.06.2005
  poslední aktualizace: 11.07.2005
  ID článku: 1783              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-06+07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů