[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07+08/2005

Resort ČÚZK

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního pracoviště Kyjov

  Katastr nemovitostí

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Geodézie

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Kartografie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...

  GPS

 • Předpis pro měření s GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Školství

 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Internet

 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou

  Historie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Z domova

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Ze zahraničí

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie

  ČSGK

 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Předpis pro měření s GPS

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kartografická konference již počátkem září

  Ústředním tématem 16. kartografické konference v Brně je „Mapa v informační společnosti“. Tímto mottem chtějí organizátoři vyjádřit jak vztah moderní kartografie a soudobých trendů komunikačních a informačních systémů, tak i vztah obyčejných uživatelů těchto technologií ke kartografickému vyjádření krajiny a jejích objektů a dějů, které se na ní odehrávají.

  TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE
  1. Vizualizace prostorových dat
  2. Kartografické technologie (včetně metod sběru dat)
  3. Standardizace a legislativa v kartografii
  4. Teoretická kartografie
  5. Výchova v kartografii (včetně středoškolské výuky a celoživotního vzdělávání)
  6. Tématická kartografie a její uživatelské aspekty

  PŘIJATÉ REFERÁTY
  Výchova v kartografii (včetně středoškolské výuky a celoživotního vzdělávání)


  AZZANI Abdulla: Kartografie jako vědecký obor na českých a světových univerzitách
  BARÁNYOVÁ Simona, NOVÁK Svatopluk: Objektivizace kritérií kartografického vyjadřování obsahu školních zeměpisných map
  DUŠEK Radek: Referenční tělesa v učebnicích geografie
  Kartografické technologie (včetně metod sběru dat)
  BĚLKA Luboš: Využití stereoskopického pozorování pro geomorfologické mapování
  CAJTHAML Jiří: Využití webových mapových serverů
  ČERŇANSKÝ Jozef, KOŽUCH Miroslav, STANKOVÁ Hana: Automatizovaný zber údajov z digitálnych ortofotomáp vo vysokohorskej krajine
  FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ Jana, GALLO Ján: Temporálne databázy
  FRIEDMANNOVÁ Lucie, KONEČNÝ Milan, STANĚK Karel: Tvorba otevřeného regionálního atlasu
  JEŽEK Jan, SKLENIČKA Radek: Transformace souřadnicových systémů ve vybraných gis aplikacích
  JINDRÁK Přemysl: Tvorba digitálně zpracovaných Základních map ČR 1 : 25 000 a 1 : 100 000 na základě dat ZABAGED
  MEŇKYOVÁ Lenka: Optimalizácia konfigurácie uzlových bodov trojuholníkovej siete ako reprezentácie digitálneho modelu georeliéfu
  NIKŠOVÁ Nadežda: Aktivity Slovenskej republiky v projektoch EuroGeographics – SABE, EuroGlobalMap a EuroRegionalMap
  NIŽNANSKÝ Branislav: Teoretický základ mapového editora
  RŮŽIČKA Jan: Pomohou webové služby odstranit noční můru kartografů?
  SOUKUP Petr, VOTOČEK Michal: Automatické umísťování popisů plošných elementů mapy
  STANĚK Karel: Tvorba generalizačních schémat pomocí reverzní identifikace generalizačních pravidel
  VÁŇA Pavel: Analýza metod tvorby a využití map v síti Internet
  VOJTIČKO Andrej: Realizácia koncepcie tvorby základnej bázy údajov pre geografický informačný systém v rezorte úgkk sr za obdobie 2001 - 2005

  Tematická kartografie a její uživatelské aspekty
  BRŮNA Vladimír, KŘOVÁKOVÁ Kateřina: Interpretace map stabilního katastru pro potřeby krajinné ekologie
  ČULÁKOVÁ: Určenie eróznej ohrozenosti pôdy s využitím digitálneho modelu reliéfu
  DOBROVOLNÝ Petr: Mapování historických zpráv o počasí
  FENCÍK, VAJSÁBLOVÁ: Porovnanie interpolačných metód tvorby DMR
  HRUŠTINCOVÁ Gabriela: Tyflografické mapy
  KOLEJKA Jaromír, LANGAR Filip, MAREK Daniel, HUDEČKOVÁ Zuzana: Tématická kartografická data česko-bavorského pomezí: Sběr, interpretace, unifikace, integrace, vyhodnocení a vizualizace
  KOZÁKOVÁ Magdaléna: Současné proměny atlasové kartografie
  KOŽUCH Miroslav, SCHOLTZ Peter: Spracovanie obrazových záznamov s vysokým rozlíšením pre kontrolu dotácií viazaných na poľnohospodársku pôdu
  PEŠŤÁK Jaroslav, ZIMOVÁ Růžena: Polohová přesnost objektů na mapách i. a ii. vojenského mapování
  PLÁNKA Ladislav: Klimatické mapy a jejich užitná hodnota v historických souvislostech
  PRAVDA Ján, FERANEC Ján, MACHKOVÁ Naďa: Zmeny krajinnej pokrývky v administratívnych jednotkách Slovenska za obdobie 1990-2000
  STACHOŇ Zdeněk, TAJOVSKÁ Kateřina: Multimediální učebnice dějiny kartografie
  VEVERKA Bohuslav, ČADA Václav, BRŮNA Vladimír: Kartografická analýza polohové přesnosti map I. a II. historického vojenského mapování

  Standardizace a legislativa v kartografii
  ČADA Václav: Digitální katastrální mapy z pohledu funkce státního mapového díla
  ČERBA Otakar, JEDLIČKA Karel, ZÍCHA Zdeněk: Generalizace geoprostorových modelů velkých měřítek
  FIČOR Dušan: Koexistencia štátnej a komerčnej kartografie v podmienkach Slovenskej republiky
  IVÁNOVÁ Ivana: CEN/TC 287 – Geografická informácia – správa o činnosti a aktivitách v nasledujúcom období
  OFÚKANÝ Miloslav: Publikovanie štátnych mapových diel na Geoportáli ÚGKK SR
  WILDMANN Radek: Mapová tvorba a proces její standardizace v GeoSl AČR

  Teoretická kartografie
  ADAMEC Martin, DUŠEK Radek: 2 x 2 pohledy na měřítko mapy
  BLÁHA Jan D.: Hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky, resp. uživatelské vstřícnosti
  BUCHAR Petr: Křovákovo zobrazení a mapa Evropy
  ČIŽMÁR Jozef: Kartografické modelovanie geoobjektov v prostredí GIS
  VOŽENÍLEK Vít: DLM/DCM - dva různé modely reprezentace reality v kartografii

  Vizualizace prostorových dat
  CEBECAUER Tomáš: Porovanie vybraných metód tvorby tieňovaných vizualizácií areálových tematických dát
  CEBECAUEROVÁ Martina, CEBECAUER Tomáš: Zmeny krajinnej pokrývky a jej špecifické vizualizácie ako nástroj poznávania krajiny
  ČERBA Otakar: Kaskádové styly v digitální kartografii
  FERANEC Ján, PRAVDA Ján: Mapová prezentácia dátových vrstiev CORINE land cover Slovenska
  HAVRLANT Jan: Pseudorealistické modely terénu
  KAŇOK Jaromír: Dynamické jevy a jejich znázorňování na mapách
  KLIMÁNEK Martin: Prezentace digitálních prostorových dat ŠLP Křtiny na mapovém serveru
  ORŠULÁK Tomáš: Problémy a limity vizualizace prostorových dat na Internetu z pohledu českého uživatele
  POLÁČEK Petr, IVICA Peter: Internetový zobrazovač geografických armádních dat IZGARD
  SVATOŇOVÁ Hana: Zpracování a vizualizace archivních leteckých snímků
  TRYHUBOVÁ Pavla: Návrh koncepce webového portálu s informacemi o zdrojích geodat na Internetu

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 20.07.2005
  ID článku: 1785              Používané zkratky
  další informace: www.kk-brno2005.geogr.muni.cz/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů