[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07+08/2005

Resort ČÚZK

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního pracoviště Kyjov

  Katastr nemovitostí

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Geodézie

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Kartografie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...

  GPS

 • Předpis pro měření s GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Školství

 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Internet

 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou

  Historie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Z domova

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Ze zahraničí

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie

  ČSGK

 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Předpis pro měření s GPS

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního pracoviště Kyjov

  Pokud máte:
  - vysokoškolské vzdělání se zaměřením na právo, zeměměřictví nebo informatiku,
  - odbornou praxi v katastru nemovitostí, v evidenci nemovitostí nebo v právních vztazích k nemovitostem,
  - vysoké pracovní nasazení, samostatnost, spolehlivost a odpovědnost,
  - komunikační schopnosti, schopnost řídit kolektiv,
  - znalost práce na PC,
  - občanskou bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů),
  - splnění podmínek zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon),
  tak vám nabízíme:
  - odměňování v souladu s nařízením vlády č. 330/2003 Sb., v závislosti na délce dosažené praxe a vzdělání,
  - příjemné pracovní prostředí,
  - možnost dalšího profesního rozvoje.

  Písemné přihlášky včetně:
  - profesního životopisu s popisem dosavadní praxe,
  - rámcové představy o principech řízení pracoviště,
  - ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně i kopie oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb.,
  - výpisu z rejstříku trestů,
  - lustračního osvědčení
  zašlete do 15. září 2005 vedoucímu kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj Ing. Josefu Kamerovi.

  Celé znění inzerátu výběrového řízení viz další informace dole.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 10.08.2005
  ID článku: 1796              Používané zkratky
  další informace: www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=700&AKCE=GEN:UVOD...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK