[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2005

Resort ČÚZK

 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče

  Katastr nemovitostí

 • SW Mezní odchylka

  Geodézie

 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Kartografie

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • GIS Visions 2025
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • Hledá se technik
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • SW Mezní odchylka
 • GPS není jen o měření
 • Inženýrský software pro stavební práce: ISTRAM

  Různé

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Hledá se technik
 • Lišky na Ještědu
 • Co je scifi v zeměměřictví?
 • 2025-06-16-08:30 – Pravidelná pondělní porada šéfů firmy G-Man Jihlava
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Školství

 • GIS Visions 2025
 • Hledá se technik

  Internet

 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Historie

 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Z domova

 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • GIS Visions 2025
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!
 • Otázky zatím bez odpovědí
 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Ze zahraničí

 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  ČSGK

 • Odborná práce v ČSGK
 • Otázky zatím bez odpovědí

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co je scifi v zeměměřictví?

  Dostal jsem od redakce úkol poohlédnout se po SCIFI v našem oboru. Já už ale jako scifi beru třeba to, co předvádějí v našem oboru výrobci techniky, programátoři a výkonní geodeti v naší současnosti.

  Za scifi považuji plíživé a soustavné omezování osobních svobod jedince v důsledku rozvoje informačních technologií. Jak snadné je zneužití těchto technologií nějakou, třeba samozvanou centrálou lidstva. Vždycky v ušlechtilém jménu boje za něco či proti něčemu (x-ismu, y-ismu, z-ismu). Přičemž protivníka lze vybrat podle libosti.

  Do kategorie scifi patří skutečnost, že třetina lidstva trpí nadváhou a další třetina lidstva trvale hladoví anebo že ani nejvyspělejší země nestačí dofinancovat zdravotnictví a důchodové systémy.

  Scifi je počítačová gramotnost současné mládeže. Tato mládež je až na výjimky myšlenkově jednodušší a má obvykle obecné vzdělání děravější než její rodiče neřkuli prarodiče. Je však přehlcena informacemi. Jak snadné je použít kouzlo vyhledávačů! Tato mládež má zároveň problém z takto vyhledaných atomizovaných útržků sestavit souvislé celky a systémy. To nelze bez komplexní vědomostní výbavy dané školou, rodinou a celospolečenským klimatem.

  Tak co s tím scifi z pohledu totálního prognostického laika? Vždyť v roce 2025 je už i můj věk dostatečné scifi!

  Je tu jeden trvalý paradox, který pronásleduje lidstvo po celou jeho popsanou historii: stále rychleji se mění celý svět, ale lidé se v podstatě nemění. Proto je stále aktuální Bible, historické analogie i Shakespeare!

  Velmoci dále týrá vědomí okolností zániku Říše římské, bohaté dále straší chudí, chudé dále straší bohatí. Grázlové dále vítězí nad idealisty. (Z idealistů však vždycky zbudou střípky čehosi k zušlechtění lidstva.)

  Pokusil jsem se tedy alespoň rozšifrovat pohled, jak realitu roku 2025 popsali klasikové české literatury.

  Petr Bezruč:
  Sto roků geodet žil.
  Sto roků měřil úhly.
  Za sto let v mozku změkčelém
  zbyly mu samé nuly.
  (dluhy???)
  (Portrét barda nenalezen, tedy alespoň dobový dokument »Důl Petr Bezruč«.)


  Božena Němcová:
  V podzámčí žije zeměměřič. Každý den se vydává ze své chudé, ale uklizené chatrče, záplatovaný, ale čistý, na cestu k vrchnosti. Jde nesměle připomenout svoji žádost o proplacení drobných účtů, jejichž výši mu nadiktovala osvícená vrchnost v rámci výběrového řízení. Plíží se shrbený, na sebe nemyslí, vždyť brambory se letos urodily, musí však vyplatit svoji chasu…

  Jan Neruda:
  … viz, jsou i malé družice,
  kol nichž se GPS točí …


  Alois Jirásek:
  Toto je ta zem mlékem a strdím … eh, co to kecám … toto je ten bod polohovým určením oplývající!

  Marie Pujmanová:
  Přimkla svá malá, avšak pevná a hrotitá ňadra, skrytá v modré plátěné košili Svazu nové komunistické mládeže ke stativu. Rozhodným a plně odhodlaným hlasem ne řekla, ale prohlásila: »Tuto cizáckou šlechtickou restituci nevytyčím!«

  Franz Kafka:
  Zu meinem Werke möchte ich nur folgendes erwähnen: in meiner Kurzsichtigkeit habe ich zur Hauptgestalt meines »Schlosses« einen Landmesser auserwählt. Heute weiß ich schon, daß er kein Landmesser sondern Geoinformatiker war.
  (K mému dílu mohu doplnit jen toto: ve své krátkozrakosti jsem udělal z hlavního hrdiny mého »Zámku« zeměměřiče. Dnes vím, že nebyl zeměměřičem, ale geoinformatikem.)


  Karel Čapek:
  Starý Povondra sedí na pramici pod Mánesem. Popukává z fajfky, dnes nějak neberou. Náhle bystří. Na Vltavě jakoby zahlédl periskop ponorky, odlesky brýlí žabích mužů. Na nábřeží před Tančícím domem stojí něco jako obrněný transportér. To samé se žene po Palackého mostu směrem ke Smíchovu. »Tak už je to tady. Čipování všeho a totální sběr informací začíná,« povzdechl a začal v kapse hledat občanský průkaz. Propadlý. Chybí mu na něm otisk palce pravé ruky a sken oční duhovky.

  Bohumil Hrabal:
  … a tak tady sedím na hilzně od hasičáku Minimax a vyprávím vám slečny jak šel život před informačními systémy my jsme byli sečtělý jen spiskem páně Batisty o pohlavní zdravovědě ale ten katastr jsme měli taky sem tam někdy někde v pořádku …

  A pro úplnost ještě dva dobové dokumenty ze 17. července 2025:

  Prohlášení Zelené sekce Svazu geoinformatiků a geodetů:

  Země není na jedno použití. Pokud toto nepochopíme, nebude vbrzku co měřit a o čem informovat!!!

  Čestná předsedkyně Úřadu katastrálního:

  Praha (čtk): Vzhledem k dlouhodobým a stále trvajícím zásluhám o katastr nemovitostí byla dnes na návrh ministra geoinformatiky ČR, po schválení vládou a poslaneckou sněmovnou ČR, jmenována prezidentem republiky Václavem V. Její Veličenstvo císařovna Marie Terezie čestnou předsedkyní Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze (in memoriam). Prezident republiky Václav V. při jmenování čestné předsedkyně odvážně zmínil konsensuální snahu všech stran napříč politickým spektrem nahradit mapy vycházející z tzv. tereziánského katastru mapami digitálními, a to na celém území státu v horizontu do roku 2300. O finanční podporu tohoto záměru zároveň požádal bruselskou administrativu. Brusel vzápětí odpověděl vyhýbavě, jako prioritu si dal záchranu jeseterů v Bajkalu.

  Kontrolní otázka pro naše čtenáře: Václav V. je původem zeměměřič. Občanským jménem se jmenuje a) Čada, b) Slaboch, c) Talhofer? Odpovědi pošlete po 17. 10. 2025 do redakce.

  Ferry Janovský

  vyvěšeno: 17.09.2005
  poslední aktualizace: 19.09.2005
  ID článku: 1804              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé