[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2005

Resort ČÚZK

 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče

  Katastr nemovitostí

 • SW Mezní odchylka

  Geodézie

 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Kartografie

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • GIS Visions 2025
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • Hledá se technik
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • SW Mezní odchylka
 • GPS není jen o měření
 • Inženýrský software pro stavební práce: ISTRAM

  Různé

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Hledá se technik
 • Lišky na Ještědu
 • Co je scifi v zeměměřictví?
 • 2025-06-16-08:30 – Pravidelná pondělní porada šéfů firmy G-Man Jihlava
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Školství

 • GIS Visions 2025
 • Hledá se technik

  Internet

 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Historie

 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Z domova

 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • GIS Visions 2025
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!
 • Otázky zatím bez odpovědí
 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Ze zahraničí

 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  ČSGK

 • Odborná práce v ČSGK
 • Otázky zatím bez odpovědí

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Na celém území České republiky je vhodně rozmístěno dvanáct základních nivelačních bodů (ZNB). Body slouží k zajištění České státní nivelační sítě (ČSNS). Jsou stabilizovány ve vybraných lokalitách stanovených na základě geologických posudků. Stabilizace ZNB jsou provedeny v neporušených skalních výchozech a jsou chráněny pomníkem. V kraji Zlínském se jedná o Základní nivelační bod X. – Bojkovice.



  Jan Amos Komenský v Uherském Brodu

  Vstupní část expozice v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodu přibližuje návštěvníkovi Komenského dobu. Na velkém čelním segmentu jsou umístěny dva čtecí válce s hlavními daty ze života Komenského ve srovnání s důležitými letopočty evropských dějin. Ve středu segmentu stojí skleněná koule. V tomto symbolickém glóbu se pomalu otáčí kruhový obraz s 12 diapozitivy, znázorňujícími tematické oblasti Komenského působení: astronomii, diplomacii, filologii, filosofii, historii, kartografii, literaturu, přírodu, pedagogiku, techniku, teologii. Poslední oblast působení Komenského je nazvána Theatrum, což je možné chápat jako encyklopedie.

  Vedle mapy s místy pobytu Komenského je mezi 2 segmenty umístěn obraz v podobě oblaku, na který je promítán audiovizuální program Brána věcí, jež představuje divákovi život a dílo Komenského na pozadí historických souvislostí.

  Na Masarykově náměstí je pamětní deska na domě čp. 201, který kdysi patřil rodině Komenských a kde se snad mohl Komenský narodit, pakliže se narodil v Uherském Brodu. Otec Martin Komenský provozoval nákladnictví a patřil k bohatším měšťanům. Deska je dílem J. Laušmana a byla instalována 22. července 1920 péčí Církve československé husitské.


  Na náměstí se nachází ještě obelisk od Yvana Theimera (*1944). Na obelisku je znázorněna také Komenského mapa Moravy.

  Úmysl nakreslit mapu rodné Moravy pojal Komenský již za studií, když o prázdninách roku 1613 podnikl z Heidelbergu výlet k Severnímu moři. Začal na ní pracovat po svém návratu na Moravu (1614). Mapu odevzdal tiskařům v Amsterodamu, kde vyšlo první vydání v roce 1627. Komenského mapa je dílo na svou dobu obsahově i technicky velmi dokonalé a snese srovnání s mapou Mercartorovou z roku 1627.


  V městě se nachází několik dalších památek, např.: Komenského socha od Vincence Makovského (1956) před muzeem nebo plastika na škole.


  Jan Amos Komenský v Nivnici

  O rodišti Komenského se vedou spory. Na universitních studiích se Komenský několikrát (11) podepsal Nivnicensis, Nivnicenus nebo Nivanus. Protože v universitních matrikách se psalo místo rodiště, jsou pro některé badatele tyto podpisy důkazem pro Nivnici. Možné rodiště Komenského je v domě čp. 137, v tzv. Bártkově mlýnu, ve kterém je památník a pamětní deska, která byla odhalena k 350. výročí narození J. A. Komenského.





  PODLE NĚKTERÝCH ÚDAJŮ SE V TOMTO MLÝNĚ
  NARODIL A SVÉ MLÁDÍ PROŽIL
  VELKÝ UČITEL NÁRODŮ
  J. A. KOMENSKÝ
  * 28.III.1592, †15.XI.1670
  28.III.1942


  Od roku 1644 je Komenský na svých prvotinách vydaných v Sárospataku (v Maďarsku) označen Hunnobrodensis. Třetím možným, ale nejméně pravděpodobným rodným místem Komenského by mohla být Komňa, odkud pocházeli jeho předkové.

  Poděkování: Za nezištnou pomoc a za poskytnutí některých fotografií bych chtěl poděkovat paní Daně Večeřové z Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě.

  Pozn. šéfredaktora: Jan Amos Komenský se jako jediný expert z našeho oboru probojoval až do první desítky Největších Čechů v soutěži České televize v r. 2005. S připomínkami jeho osobnosti se můžeme setkat na mnoha místech ČR a právem je doceňován jeho význam jak celospolečenský, tak i kartografický.

  (joh)

  vyvěšeno: 21.09.2005
  poslední aktualizace: 08.02.2006
  ID článku: 1806              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti