[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2005

Resort ČÚZK

 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče

  Katastr nemovitostí

 • SW Mezní odchylka

  Geodézie

 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Kartografie

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • GIS Visions 2025
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • Hledá se technik
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • SW Mezní odchylka
 • GPS není jen o měření
 • Inženýrský software pro stavební práce: ISTRAM

  Různé

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Hledá se technik
 • Lišky na Ještědu
 • Co je scifi v zeměměřictví?
 • 2025-06-16-08:30 – Pravidelná pondělní porada šéfů firmy G-Man Jihlava
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Školství

 • GIS Visions 2025
 • Hledá se technik

  Internet

 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Historie

 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Z domova

 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • GIS Visions 2025
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!
 • Otázky zatím bez odpovědí
 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Ze zahraničí

 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  ČSGK

 • Odborná práce v ČSGK
 • Otázky zatím bez odpovědí

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GPS není jen o měření

  Technologie GPS je v oblasti geodézie prakticky na domácí půdě. Řada geodetických firem využívá ve svých technologických postupech GPS přístroje a zeměměřiči se bez nich v mnoha případech jen stěží obejdou.

  Přesto jsou možnosti využití přístrojů využívajících GPS přijímače rozmanitější, než jen úzce specializované použití v oblasti geodézie. Zajímavým a současně velmi efektivním způsobem použití GPS, které ocení každá firma používající ke své činnosti vozidla, je monitorování a zabezpečení vozidel.

  Společnost GEPRO již několik let vyvíjí a u svých zákazníků implementuje komplexní systém ISD (Informační systém dopravy), který technologii GPS, doplněnou o technologii GSM, využívá. Zde je na místě zdůraznit, že systém ISD při svém provozu využívá další produkty a řešení, např. MISYS a MISYS-WEB.

  Off- i on-line

  V počátcích vývoje systému ISD šlo především o řešení off-line, které sloužilo nejprve k evidenci provozu vozidel v podobě elektronické knihy jízd se všemi náležitostmi. Jak již samotné označení off-line napovídá, v tomto případě není možné průběžné sledování aktuální polohy vozidla někde v centrále. Monitorovací jednotka ve vozidle registruje aktuální polohy a postupně je ukládá na datový nosič (paměťovou kartu), nemá ale možnost poslat je na dálku do centrály. Na druhou stranu uživatel ve vozidle však např. na displeji notebooku aktuální polohu sledovat může. Off-line řešení tak posádce vozidla v případě cesty do neznámého prostředí dokáže nabídnout základní navigační funkce.

  Rozšíření systémů pro on-line sledování polohy vozidel umožnil až rozvoj mobilní telefonie. Takové systémy oceňují především firmy s větším vozovým parkem, ale také firmy, které se už nespokojí s pouhou elektronickou knihou jízd automaticky zpracovanou třeba jen jednou měsíčně, ale vyžadují přehled o aktuálním pohybu vozidel. V každém řešení lze pouhým stisknutím přepínače na palubní desce vozidla rozlišit služební a soukromou jízdu.

  Složení systému ISD

  Celý systém ISD tvoří čtyři části: inteligentní mobilní jednotka, komunikační server řídící tok dat mezi on-line jednotkou a aplikací ISD (v případě použití on-line jednotek), vlastní aplikace ISD, mapová data.

  Geodety by určitě mohlo zajímat, že řada inteligentních mobilních jednotek pro on-line i off-line monitoring vozidel je vyráběna nebo distribuována v České republice hned několika firmami. Patří mezi ně např. společnosti PRINCIP (jádrem jejich jednotek jsou OEM přijímače GPS Trimble), SECAR Bohemia se zařízením SHERLOG Trace a některé další. Přesnost v určení polohy těmito typy jednotek je v zásadě stejná, charakterizuje ji střední polohová chyba dosahující 10 metrů.

  K základním mapovým datům využívaným v systému ISD patří digitální Autoatlas Evropy 1 : 1 000 000, Autoatlas ČR 1 : 100 000 a orientační plány více než 70 českých měst 1 : 10 000. Mezi hlavní poskytovatele mapových dat používaných v systému ISD patří společnosti Geodézie CS, CEDA, Kartografie Praha, CGS Bratislava a další. Uživatelé systému ISD mohou využívat mapová data i z dalších zdrojů. Do systému ISD, komplexního informačního systému dopravy, je možné zařadit vozidla vybavená jednotkami pro off-line a současně i on-line monitoring.

  Rozvoj on-line sledování

  Výrazným impulsem vedoucím k rozmachu on-line monitoringu bylo zavedení datového přenosu GPRS. Počátky on-line sledování s přenosem dat pomocí rádiového spojení nebo telefonních sítí GSM (údaje o poloze se posílaly pomocí SMS), sice přinesly jednoduché a účinné řešení, bylo však provozně velmi nákladné.
  Vzhledem k tomu, že údaj o poloze vozidla obsahuje velmi malé množství přenesených dat (a právě podle objemu přenesených dat je přenos GPRS účtován), jsou nyní náklady na on-line monitoring s využitím služby GPRS pro přenos dat řádově nižší a dosahují u jednoho vozidla několika korun denně. Také rychlost odezvy je výrazně větší (zvýšila se prostupnost sítí tuzemských operátorů) a tak není problém sledovat skutečně v reálném čase desítky i stovky vozidel současně.

  Dohled nad dalšími parametry

  Sledování vozidel není jen o určování polohy. Velmi užitečné mohou být i evidence stavů zařízení ve vozidle. On-line jednotky umožňují přenášet údaje z řídící jednotky vozidla, tj. údaje z tachometru, o teplotě motoru, o spotřebě paliva, o stavu uzamčení vozidla a podobně. Kromě toho je možné na jednotku napojit další externí zařízení. Takové údaje dostupné on-line pak lze přímo v centrále využívat ke kvalitnímu rozhodování nebo následně hodnocení výkonů posádek vozidel a jejich pracovní kázně.

  Brání krádežím

  Možnost kontroly okamžité polohy vozidla výrazně přispívá k většímu zabezpečení vozidla před odcizením. Dokonalosti se samozřejmě dosáhne až s využitím služeb bezpečnostní agentury, která zaručí střežení tímto způsobem 24 hodin denně z centrálního pultu, nicméně i tato možnost přispívá k vyššímu stupni ochrany vozidla před odcizením. Bezpečnostní funkce navíc umožňují získat slevu na pojistném.  Pohodlnější práce

  Nejen centrála potřebuje správné údaje. Také posádka vozidla – měřická skupina – ocení zobrazení aktuální polohy na mapě. V případě komunikace s centrálou také může přijímat informace (například chybějící databázový soubor se seznamem souřadnic). Displej sice není standardní součástí výbavy vozidel, v případě posádek – geodetů – se však notebook stává poměrně běžným zařízením, které v terénu nachází uplatnění. Systém ISD s touto možností plně počítá a využívá přitom internetové technologie, jejíž výhodou je jistá platformová nezávislost. Jednoduše řečeno: notebook (případně jiné mobilní zařízení) využívá internetový prohlížeč. Základem komunikace a poskytování mapových podkladů je grafický prezentační webový server MISYS-WEB, ke kterému se centrála připojuje standardně po internetové síti a notebook nebo jiné zařízení s displejem ve vozidle pomocí GPRS spojení s využitím GSM modulu mobilní on-line jednotky. Ve spojení s dalšími datovými podklady, například registrem adres, je možné využít aplikaci, která umožní poslat z centrály do vozidla cílovou adresu a zároveň ji zobrazit na mapě spolu s aktuální polohou vozidla. Aplikace je konfigurovatelná tak, aby se spolu s přibližováním k cíli zobrazilo detailně jeho okolí pro snazší dohledání adresy.

  Takový systém s možností výměny dat pomocí GPRS a monitoringu pohybu vozidel umožňuje například dlouhodobější práci v terénu bez nutnosti návratů.

  Možnosti využití systému GPS jsou opravdu rozmanité a mohou přinést geodetickým firmám, ale také orgánům veřejné správy v resortu geodézie a kartografie, hmatatelné úspory nejen v oblasti měření.

  Ivo Lindovský, GEPRO, spol. s r.o.

  vyvěšeno: 23.09.2005
  poslední aktualizace: 09.02.2006
  ID článku: 1807              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software