[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2005

Resort ČÚZK

 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče

  Katastr nemovitostí

 • SW Mezní odchylka

  Geodézie

 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Kartografie

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • GIS Visions 2025
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • Hledá se technik
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • SW Mezní odchylka
 • GPS není jen o měření
 • Inženýrský software pro stavební práce: ISTRAM

  Různé

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Hledá se technik
 • Lišky na Ještědu
 • Co je scifi v zeměměřictví?
 • 2025-06-16-08:30 – Pravidelná pondělní porada šéfů firmy G-Man Jihlava
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Školství

 • GIS Visions 2025
 • Hledá se technik

  Internet

 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Historie

 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Z domova

 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • GIS Visions 2025
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!
 • Otázky zatím bez odpovědí
 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Ze zahraničí

 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  ČSGK

 • Odborná práce v ČSGK
 • Otázky zatím bez odpovědí

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Inženýrský software pro stavební práce: ISTRAM

  ISTRAM je moderní aplikace kartografického systému CAD 3D, na kterou lze navázat mezi sebou propojené moduly k vytvoření kompletní aplikace, kompletního nástroje, využitelného pro nejrůznější základní inženýrské práce tj. topografie, kartografie a zemní práce. Používá se především při projektování liniových staveb (silnic, dálnic, železnic, kanalizací a vodovodů).


  ISTRAM je integrovaný soubor aplikací specificky vyvinutých tak, aby mohly být použity jako základní nástroj při vypracování projektů a studií, které vyžadují intenzivní využití kartografie a komplexních geometrických výpočtů vzájemně působících v závislosti na terénu.

  Z velkého množství různých projektů zahrnujících výše zmíněné operace upozorníme na oblasti, v nichž se nejproduktivněji uplatní novátorská koncepce ISTRAM.
  • Topografie, měření, vytváření map. DMT (Digitální model terénu)
  • Nárys liniových staveb (silnic, železnic, kanalizací a vodovodů).
  • Kontrola a plán dalšího rozvoje liniových staveb.
  • Návrh a follow-up povrchových dolů a kamenolomů.
  • Návrh skládek odpadů a suti.
  • Kontrola realizace a následné plánování zemních prací.
  • Modelování, kontrola a nárys podzemních dolů. Průzkumy a profily.
  • Modelování a současný management reliéfu.
  • Výpočet povrchů a rozsahu areálů.
  • Využití a výstavba tematického GISU při záborech půdy, zjišťování průběhu sítí vodovodů, ulic, elektrických sítí...

  Hlavní moduly ISTRAM jsou:

  1. Modul pro zprovoznění, editování a spravování digitální kartografie 3D.
  Zahrnuje: rozhraní uživatele, správce externích aplikací, kalkulátor tzv. topografických knížek, generátor isolínií, konvertory E/S kartografických krytí, editory digitální kartografie 3D a geometrických konstrukcí, správce kartografických databází a vykreslování rovin a map. Tento modul je nutný pro další moduly.  2. Modul pro výkres liniových staveb
  Tento modul obsahuje všechny funkce k interaktivnímu projektování lineárních staveb (silnic, dálnic, železnic, kanalizací a vodovodů); pro definování osy v půdorysu i nárysu na digitálních modelech terénu, pro obecné a specifické zpracování všech parametrů příčného průřezu, výpočet objemu odstraněné zeminy, automatické i řízené generování půdorysů a seznam parametrů nutných k projektování a konstrukci.  3. Modul pro modelování povrchů a dolů
  Tento modul obsahuje dokonalé funkce pro simultánní management velkého počtu zájmových území a jejich profilů a následně generuje jejich 3D modely pomocí geometrických operací. Má mnohočetné funkce na projektování a sledování průniků povrchů.

  4. Modul pro generování virtuálních modelů.
  Pomocí tohoto modulu může uživatel vytvářet perspektivní pohledy celku blížící se realitě navrhovaných staveb a úprav terénu. Dále tento model umožňuje měnit úhel pohledu na daný objekt při současné změně světelných poměrů. Rovněž může realizovat kombinaci modelů návrhů spolu s reálným zobrazením. Úprava modulů 3D a zrnitosti. Vytváření animací.

  5. Modul pro tvorbu GIS.
  Jedná se o tvorbu 3D GISu, umožňujícího vytváření areálů a sítí s využitím jejich topologie. Současně dovoluje propojení databází prvků a jejich topologických parametrů. Následně jsou tyto prvky strukturovány do tematických vrstev i v hodnotovém pořadí. Výsledkem je možnost současného zjišťování různých dat v dané zeměpisné oblasti.

  Kartografická editace

  • Samozavádění všech typů kartografických formátů a terénních dat.
  • Kalkulátor tzv. topografické knížky.
  • Vytváření a měření digitálních modelů terénů pomocí bodových, síťových, trojúhelníkových transformací, případně přenesení isolinií a profilů.
  • Transformace souřadnic z DMT do zeměpisných souřadnic (a naopak) umožňuje práce s elipsoidy.
  • Superpozice digitální kartografíe 3D a georeferenční zobrazení.
  • Vytváření legendy mapy, typů čar... Vytváření plánů.
  • Zpracování map velkých měřítek. Kontinuální změna měřítka map.

  Návrhy liniových staveb

  • Interaktivní projektování liniových staveb. Integrované plány silnic, a dálnic, železnic, kanalizací a vodovodů.
  • Definice mnohonásobných os vzájemně souvisejících v půdorysu a bokorysu. Automatické nastavení různých os před úpravou jedné z nich.
  • Pomoc a diagnostikování normy nárysu.
  • Zpracování všech detailů příčného průřezu.
  • Návrhy na rozšíření a zlepšení stavu silnic s využitím databáze železniční sítě.
  • Sledování výstavby liniových staveb pomocí projektovaných, geometrických a objemových dat. Sledování výstavby tunelů.
  • Studie ztrát při vytyčování trasy. Viditelnost při zastavení a křížení.

  Modelování reality

  • Vytváření virtuální reality na základě geometrických modelů vytvořených tímto nebo dalšími moduly ISTRAM (Ukázka stavby v modulu lineární stavby; okolní terén v kartografickém modulu).
  • Vytváření realistických náhledů na projektované objekty s možností změny osvětlení, úhlu pohledu a úpravy rozlišení obrazu; snadná orientace.
  • Interaktivní model prostoru založeném na OpenGI.
  • Vytváření hybridního zobrazení pomocí potažení vytvořeného modelu projektu leteckými snímky pro zvýšení reálné představy
  • Vytváření fly-view animací umožňujících letecký pohled na území projektu.
  • Exportování modelů v různých formátech.  Přidaná hodnota:

  ISTRAM nabízí řadu dalších produktů, schopných pokrýt další inženýrské oblastí: např. ISCEO na provádění kontroly kvality stavby, ISLAB na řízení a kontrolu zkoušek ve stavebních laboratořích, ISDIM na řízení a plánování zemních prací.
  Kromě toho se ke zmíněným produktům poskytuje uživatelům školení, technická pomoc a údržba a účinné a aktualizované nástroje.

  Reklamní článek firmy Buhodra Ingeniería, Španělsko (www.istram.net)

  vyvěšeno: 25.09.2005
  poslední aktualizace: 10.02.2006
  ID článku: 1808              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software