[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2005

Resort ČÚZK

 • Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)

  Katastr nemovitostí

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze
 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)
 • 41. geodetické informační dny
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  Geodézie

 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • 41. geodetické informační dny

  Kartografie

 • Křest publikací Kartografie Praha
 • Mezinárodní kartografická konference ICC2005
 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • 41. geodetické informační dny
 • Zeměměřiči na YouTube - Land Surveyor Chorus

  Školství

 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  Internet

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Land Surveyor Chorus

  Z domova

 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • Křest publikací Kartografie Praha
 • 41. geodetické informační dny
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  Ze zahraničí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid - druhé pokračování
 • Mezinárodní kartografická konference ICC2005
 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  ČSGK

 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid - druhé pokračování
 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  KGK

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze

  NZK

  Úvodník

 • Je poselství oselství?

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce

  Nejprve se uskuteční v Třebíči již XI. ročník semináře Katastr nemovitostí v právní a technické praxi. Tentokrát jsou účastníci zváni nikoliv do kulturního domu Fórum, nýbrž do sousedního víceúčelového centra PASÁŽ – zde započne v úterý 18. října 2005 maratón přednášek renomovaných lektorů, kteří se budou věnovat například problematice smluv o výstavbě a bytům v KN (Ing. Květa Olivová) a zápisům do katastru (Ing. Vitulová). Technická část semináře pak bude věnována velmi aktuálnímu tématu – obnově katastrálního operátu novým mapováním.

  41. mezinárodní geodetické informační dny se snaží i letošní rok udržet standard širokého záběru problematiky dotýkající se zeměměřictví, katastru nemovitostí a informačních technologií. Tento rok budou témata obohacená o problematiku vedení firmy, práce s lidským potenciálem a vzdělávání. Ve velké míře bude udělen prostor prezentaci výsledků činnosti, tradiční doprovodnou výstavu doplní i referáty seznamující účastníky s nejnovějšími trendy v oblasti měřické techniky a zpracování dat. Nebude chybět ani společenský večer, kde si účastníci konference mohou vysvětlovat pojmy a sdělovat dojmy. 41. GID se budou konat ve dnech 2. - 3. listopadu 2005 v prostorách Spořitelní akademie v Brně.

  Další podrobnosti a elektronické přihlášky naleznou zájemci na stránkách ČSGK:
  41. MGID Brno: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A14/
  Seminář KN Třebíč: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A15/

  Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč

  vyvěšeno: 13.09.2005
  ID článku: 1811              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zeměměřičů Brno, Třebíč a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  ČSGK