[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2005

Resort ČÚZK

 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče

  Katastr nemovitostí

 • SW Mezní odchylka

  Geodézie

 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Kartografie

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • Inspirace z východu: Další nový ruský autoatlas
 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Mapové služby Zeměměřického úřadu
 • GIS Visions 2025
 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • Hledá se technik
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • SW Mezní odchylka
 • GPS není jen o měření
 • Inženýrský software pro stavební práce: ISTRAM

  Různé

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Hledá se technik
 • Lišky na Ještědu
 • Co je scifi v zeměměřictví?
 • 2025-06-16-08:30 – Pravidelná pondělní porada šéfů firmy G-Man Jihlava
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Školství

 • GIS Visions 2025
 • Hledá se technik

  Internet

 • ČÚZK nepodporuje alternativní prohlížeče
 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  Historie

 • Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území ČR a SR
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 9.) - Zlínský kraj

  Z domova

 • Propagace vývoje oboru zeměměřictví a mapové tvorby
 • GIS Visions 2025
 • 14. konference GIS ESRI a Leica Geosystems se blíží!
 • Otázky zatím bez odpovědí
 • Na stavebním veletrhu se nudit nebudete

  Ze zahraničí

 • 5 - 10 dobrovolníků pro sběr dat v New Orleans

  ČSGK

 • Odborná práce v ČSGK
 • Otázky zatím bez odpovědí

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Otázky zatím bez odpovědí

  Na webu časopisu Zeměměřič jsem si přečetl dva zajímavé příspěvky. Jeden je k podbízivým cenám a související nekvalitě zeměměřických činností, autorem příspěvku je Ing. Vilém Bojda z Opavy, a jeden je o Scifi v zeměměřictví (a nejen zeměměřictví) od Ing. Františka Janovského z Litoměřic.
  Doporučuji každému, komu nejsou zájem o naši profesi případně její budoucnost úplně lhostejné, aby si je přečetl. Menší cvičení v etice a filozofii nám technokratům snad nezaškodí. Ale pozor: Lhostejnost chápu za zcela legitimní odpověď na poslední níže uvedenou šestou otázku a jsem přesvědčen, že jsou mezi zeměměřiči stovky jedinců, kteří chtějí dělat a dělají svou práci s hrdostí a dobře, nepotřebují jakoukoliv podporu profesní organizace, sami nepotřebují takovou organizaci podporovat, nad budoucností oboru nekoumají a jsou připraveni profesi zeměměřiče přirozeně změnit, bude-li to v jejich schopnostech a jejich osobním a sociálním zájmu. Nevím, zda se dokáži zeměměřičů dobře ptát, ale podstoupím riziko kritiky a pokusím se o to. A budu vděčen za odpovědi, i když si nejsem jist, zda tato anketa není zcela „mimo mísu“, což se zajisté v odpovědích nebo ve většinovém mlčení pozná. Předem ale prosím v odpovědích vyloučit nebo omezit na minimum obraty ve smyslu „mělo by se“, „měl by ....“ a zamezit tak úkolování někoho anonymního, koho nejsem ochoten podporovat, nejlépe na úrovni v místě svého působení.
  O pohrdlivém mlčení producentů zeměměřických zmetků (včetně těch, co jim tuto „činnost“ umožňují), kteří bez hrdosti na své jméno a svou práci, a za směšnou cenu (nebo se „zavřenýma očima“ kontrolorů), ničí sami sebe i vážnost zeměměřictví a katastru nemovitostí, se mi teď psát nechce. Ostatně to umí František Janovský vylíčit mnohem působivěji. Odhaduji však, abych podnítil na toto tema případnou diskusi, že takových je nejméně jedna pětina z nás. Pokud se mýlím je to dobře.
  Mé otázky zní takto:
  1) Existuje opravdu nějaký společný zájem zeměměřičů, mající současně vlastnost veřejností ocenitelné prospěšnosti, který chceme a také pravděpodobně alespoň částečně dokážeme (to zdůrazňuji) převážně samostatně bez rozhodující pomoci státní správy prosazovat ?
  2) Je-li odpověď na první otázku kladná, proč jsme zatím svůj zájem nedokázali nalézt a alespoň částečně prosazovat ? Kdo a kde udělal chybu ?
  3) Před kým (osobou, osobami) nebo čím (profesí, profesemi) máme svůj zájem hájit, vůči komu nebo čemu se mají zeměměřiči vymezit ? A je ten „někdo“ nebo „něco“ v nás nebo mimo nás ?
  4) Kdo (které osoby a kde je najít) by měl náš zájem hájit a prosazovat ?
  5) Jak by měli představitelé naší profese postupovat, kdo a jak by měl jejich práci časově, finančně a jinak podporovat a na základě principů zastupitelské demokracie kontrolovat ?
  6) A na závěr velmi podstatný dotaz: Mají uvedené otázky vůbec smysl, nebo je zeměměřictví profese a služba jako jiné (mnohé ?) a organizovat cokoliv v náš a veřejný prospěch je jen slepou vírou, že jsme stejně výlučnými jako například právníci notáři a advokáti, lékaři, veterináři, stavaři, auditoři, daňoví poradci, atd., nebo jsme výlučnějšími než například zemědělci, lesní a vodní hospodáři, úředníci samosprávy krajů a obcí atd. ?
  Členům ČSGK bych chtěl touto cestou vzkázat, že zvolna končí tříleté volební období Rady a Revizní komise ČSGK, v prvním čtvrtletí roku 2006 se musí podle stanov uskutečnit 8. sjezd ČSGK, který zhodnotí uplynulou činnost ČSGK a zadá úkoly novým funkcionářům. Chcete-li být mezi nimi, pak kandidovat můžete již nyní na známé adrese sekretariátu ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax. 221 082 374, elektronická adresa geodeti@csvts.cz. I to, kolik se nás na sjezdu sejde, a z jak široké kandidátky budeme funkcionáře volit, bude příspěvkem k výše uvedeným otázkám.

  Petr Polák

  vyvěšeno: 18.09.2005
  ID článku: 1812              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK