[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2005

Resort ČÚZK

 • Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)

  Katastr nemovitostí

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze
 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)
 • 41. geodetické informační dny
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  Geodézie

 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • 41. geodetické informační dny

  Kartografie

 • Křest publikací Kartografie Praha
 • Mezinárodní kartografická konference ICC2005
 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • 41. geodetické informační dny
 • Zeměměřiči na YouTube - Land Surveyor Chorus

  Školství

 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  Internet

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Zeměměřiči na YouTube - Land Surveyor Chorus

  Z domova

 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • Křest publikací Kartografie Praha
 • 41. geodetické informační dny
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  Ze zahraničí

 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid - druhé pokračování
 • Mezinárodní kartografická konference ICC2005
 • Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

  ČSGK

 • Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
 • Byli jsme na konferenci FIG v zemi pyramid - druhé pokračování
 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě
 • Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze

  KGK

 • Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze

  NZK

  Úvodník

 • Je poselství oselství?

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Šest přednášek o zeměměřických činnostech ve výstavbě

  PRAHA ( 26. 9. 2005 ) - Pokud jste nebyli na zářijovém semináři pořádaném Českým svazem geodetů a kartografů, který se zabýval zeměměřickou činností ve stavebnictví, tak jste přišli nejenom o šest přednášek, ale také o neobvyklý výhled na Karlův most, který jste mohli pozorovat o přestávce mezi přednáškami. Seminář se totiž konal v budově ČSVTS na Novotného Lávce v Praze, ale kvůli prohlížení proslulého mostu se na semináře nechodí.

  První příspěvkem nazvaným - Prostorová poloha staveb podle stavebního zákona, zákona o zeměměřictví a standardů ČKAIT přednášející předseda ČSGK Petr Polák zavedl posluchače do světa paragrafů, čísel a dokumentů. Ve stejném duchu pokračoval Jiří Lechner z VÚGTK Zdiby, když vysvětloval, co to je geometrická přesnost ve výstavbě, která je uváděna v technických normách. O přesnosti ve výstavbě a praxi na stavbách měl hovořit Václav Šanda z GEFOSu Praha, ale muž uvedený na programu semináře nečekaně vycestoval služebně do Bulharska, leč přednášky se zhostil neméně do problematiky zasvěcený Jiří Lechner.
  Trochu jasno v oblasti inženýrské geodézie a katastru nemovitostí ve výstavbě se pokusil učinit Petr Polák v dalším příspěvku, ve kterém pohovořil rovněž o právních předpisech a praxi, kterou autor má více než bohatou.

  „Geodetické práce považujeme za služby a ty mohou být pouze kvalitní. Je vyloučeno, aby zeměměřiči poskytovali v tomto oboru druhořadé služby,“ tak nějak a v tomto duchu zahájil pedagog z Fakulty stavební ČVUT v Praze Vladimír Vorel svoji přednášku zabývající se statistickým řízením procesů inženýrské geodézie podle ISO norem. O cenách zeměměřických výkonů hovořil Jan Fafejta, jehož zeměměřiči znají jako předsedu Komory geodetů a kartografů. K tomuto tématu se také nejvíce diskutovalo v řízené diskusi.

  Skutečnost, že asi 70 účastníků semináře převážně z řad úředně oprávněným zeměměřických inženýrů vydrželo až do konce, jenom potvrzuje, že téma semináře bylo vybráno zajímavé a navíc bylo poutavé.

  Petr Skála

  vyvěšeno: 16.10.2005
  poslední aktualizace: 26.10.2005
  ID článku: 1832              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=227...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK