[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pomník by si to opravdu zasloužilo

  Je pondělí 17. 10., ¾ na 7 večer a právě opouštím ing. Nedvídka na ČÚZK (pro zajímavost ještě 4 pracovnice jeho odboru dále cosi řeší u PC). Ve výtahu se dívám na své podrážky, kterou to nohou jsem do „toho“ v úvodníku minulého čísla šlápl.

  Odnáším si smíšené pocity, neboť některé věci jsou ještě komplikovanější, než se zdálo z příspěvku ing. Rouleho. Lumír Nedvídek mi postupně rozebíral a dokazoval nepřesnosti v jeho článku, ale to vše byla spíše obrana toho, že v Kolíně na katastru mají ve věcech pořádek. Věřím, že pokud ing. Roule bude trvat na svém, poskytne odboru dohledu důkazní materiály, případně podá trestní oznámení, jak ve svém článku naznačuje.

  Mé rozčarování pramení z jiného poznání - že veřejný zájem (tj. nepochybně i věda a výzkum) nepatří mezi důvody, pro které by nemovitosti nemohly být vydány v restitučním řízení ve smyslu §11 zákona č. 229/1991 Sb. Ledaby se prokázalo, že základna Skalka je určena k obraně státu. Škoda, že místo observačních domků a komparačních základen nezřídil na Skalce výzkumák třeba hřbitov. Kdyby byl celý areál vyjmut ze zemědělské půdy, tak by se na něj restituce podle zákona č. 229/1991 Sb., zřejmě také nevztahovala, ale podle dokumentu z 4. července 1966 bylo vyňato pouze 0,9 ha – tedy pozemky jen pod stavbami.

  To ale stále ještě nejsou ty pravé důvody k „otvírání kudly“ v mé kapse. Úplně šílené je to, že náhradní pozemek byl původním majitelům za pozemek na Skalce sice přidělen, ale hned byl určen na stavbu nějakých chatek a byla nařízena další směna za jiný pozemek, avšak liknavostí MNV (ale i majitelů!) nebyla tato směnná smlouva zaregistrována. Takže vlastníci určitých pozemků pod observatoří Skalka vlastně nedostali nic. Otázkou je, zda by měli dostat zpět původní pozemky pod Skalkou, nebo ty nové s chatkami. Podle nálezu ústavního soudu ČR v jiné záležitosti je nutno preferovat vydání původního pozemku, pokud nedošlo k vypořádání – k tomuto názoru dospěl kompetentní pozemkový úřad.

  Takže – výzkumáku, dokaž, že každý z původních majitelů dostal, fakticky dostal!, náhradní pozemek, který převzal a byl za minulého režimu zapsán! Takováto dokazování nikomu nezávidím. Analogicky vzato - výzkumáku, dokaž i to, že finanční náhradu od státu za vykoupené pozemky původní majitelé převzali, samozřejmě fakticky převzali. Pomník by si to opravdu zasloužilo. Pokud ing. Roule nedokáže, že by to mělo být v budově ČÚZK (tam už teda šikovné atrium stojí, takže by to neznamenalo ani velké bourání :- ), asi se k pomníku nebude hlásit ani pozemkový úřad. Kam ho tedy dáme? Poraďte. Že by si ho zasloužil minulý režim, který devalvoval soukromé vlastnictví pozemků a mocensky se montoval do všeho? Bezpochyby ano. Pokud VÚGTK ve věci nevytáhne nějaké trumfy a nenapře do záchrany státní půdy všechny síly, bude tímto pomníkem asi právě Skalka. Já se tam ale chodit klanět nebudu, už jsem do toho šlápl a jestli se po volbách budeme vracet ke starým pořádkům, budeme mít podrážky plné zase až po uši.

  Radek PETR


  Dodatečná poznámka Lumíra Nedvídka:

  Účelem článku, který jsem redakci Zeměměřiče poslal, bylo přesvědčit čtenáře především o jednom. Není pravda, že by díky chybám a nepořádku v evidenci katastru, vedeného Katastrálním pracovištěm Kolín, bylo umožněno vznášení neoprávněných restitučních nároků vůči VÚGTK. Nabyl jsem totiž dojem, že právě z tohoto úhlu pohledu (a tudíž zřejmě z takového svého přesvědčení), koncipoval redaktor Radek Petr svůj úvodník.

  Zbývá však ještě dodat, kde se tedy stala chyba, budou-li restituční nároky vůči VÚGTK kompetentními úřady a soudy shledány jako oprávněné.

  Dotčené pozemky pod gedetickou observatoří Skalka nevyvlastňoval VÚGTK, ale tehdejší Okresní národní výbor (ONV). Vyjde-li v restitučním řízení najevo, že původní vlastníci pozemků nikdy od ONV (který samotné vyvlastnění právně realizoval) neobdrželi za vyvlastněné pozemky žádnou náhradu, a to ani v penězích, a ani v žádném jiném přiděleném náhradním pozemku, lze jen těžko čelit závěru, že dnešní restituční požadavek je oprávněný. V takové situaci by však nebylo možné obviňovat z nějaké chyby ani současný, ani žádný z předcházejících managementů VÚGTK. Pokud bývalý ONV vyvlastněné žádnou náhradou fakticky nikdy neodškodnil (ač na ni měli i podle dobových právních předpisů nárok), byla to jeho vážná chyba. A za tuto dávnou chybu bývalého ONV, bude dnes naprosto nezaviněně "pykat" současný management VÚGTK, neboť VÚGTK je současným držitelem dotčených státních pozemků a z pohledu restitučních předpisů tedy tzv. povinnou osobou.

  L.N., 18.10.2005

  další diskuze k tomuto tématu přesouváme na adresu:
  www.zememeric.cz/chat/skalka.php

  Radek PETR

  vyvěšeno: 02.11.2005
  ID článku: 1835              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1833
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1822
  www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1834
  www.zememeric.cz/chat/skalka.php


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí