[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti

  Ve dnech 4. a 5. října 2005 se v budově ČÚZK a pražských úřadů resortu zeměměřictví a katastru v Praze – Kobylisích uskutečnily zkoušky odborné způsobilosti podle zákona o zeměměřictví. Ke zkouškám se tentokrát přihlásilo celkem 24 uchazečů o úřední oprávnění, což je přibližně maximum, které dokáží 3 trojčlenné komise vyzkoušet. Zkoušku nakonec vykonalo – po několika omluvách – 19 uchazečů, z nichž 16 bylo úspěšných a 3 zbylí adepti úředního oprávnění mohou v zákonné lhůtě zkoušku opakovat. Noví ÚOZI (dámám se za zkrácené používání pouze mužského rodu omlouvám) vesměs prokázali solidní odborné znalosti a někteří dosáhli vynikajícího desetibodového hodnocení nejméně jedné ze tří trojčlenných zkušebních komisí. Zkoušené k úspěchu motivovala i redakce časopis Zeměměřič tím, že za úspěch nabídla zdarma zasílat časopis v roce 2006.

  Úspěšnost uchazečů o úřední oprávnění nevybočila z několikaletého standardu »normálního rozdělení pravděpodobnosti«. Přesto je třeba připojit jménem zkušební komise (takto jsem to členům slíbil) několik poznámek.

  K povinné obhajobě byly předloženy (a to i dříve) i takové geometrické plány a ZPMZ, jejichž věcná i formální úroveň členy zkušební komise velmi mírně řečeno rozladila a komise požádala uchazeče o doplnění dalšího díla. Tyto geometrické plány a ZPMZ obsahovaly na první pohled zjevné závady, přestože byly potvrzeny územně příslušnými katastrálními pracovišti. To není dobrou značkou kvality činnosti některých geodetů a také zaměstnanců katastrálních pracovišť. Z některých prací nebylo ani zřejmé, že adept úředního oprávnění vůbec některou část samostatně zhotovil nebo se na ní prokazatelně podílel.

  Část obhajoby jednoho nekvalitního díla dokonce spočívala v tom, že uchazeč úspěšně prokázal, že o závadách ví a správnost řešení zná, ale bránil se tím, že tyto závady jsou údajně v souladu se specifickými požadavky příslušného katastrálního pracoviště. Zpochybnit u zkoušky razítko katastrální pracoviště nelze.

  Zkušební řád podrobněji neurčuje obtížnost k obhajobě předkládaných geometrických plánů a ZPMZ, ale předloží-li uchazeč o oprávnění ÚOZI pouze jedno dílo a jeho náplní je pouze několikametrová změna hranice pozemku, pak trochu překvapí, co hodlá tento geodet u zkoušky obhajovat.

  Zkušební komise je na základě těchto poznatků donucena k přísnějšímu hodnocení předkládaných výsledků pětileté činnosti budoucích ÚOZI a sluší se na to geodety touto cestou upozornit. Zkušební řád neopravňuje komisi jakkoliv tuto informaci směřovat inspektorátům a katastrálním pracovištím. Při dobré vůli však lze kvalitu děl geodetů a ověřujících ÚOZI zákonným způsobem zkoumat, protože inspektorátům a personálnímu odboru ČÚZK jsou uchazeči každé nadcházející zkoušky odborné způsobilosti (a doporučujících ÚOZI) včas známi. Mohlo by to do budoucna prospět ÚOZI i katastrálním pracovištím, ale hlavně objednatelům a uživatelům geometrických plánů.

  (pp)

  vyvěšeno: 20.11.2005
  ID článku: 1852              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK