[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku

  Náhodou jsem se na internetu dočetla, že podle vyhl. 190/1996 Sb. §. 77 mají být všichni sousedé přizváni k vyměřování pozemku, který s nimi sousedí. Mám podobný problém na chatě. Soused, jehož pozemek je od mého oddělen cestou, si odkoupil od obecního úřadu ještě kousek parcely, která s ním sousedí. Při vyměření byla zúžena cesta na cca 4,3 m, což je méně než v jiných úsecích. Podle zobrazení na katastrální mapě má být tato cesta široká 5 m.

  Mohli byste mi, prosím, zodpovědět, jestli jsem měla být přizvána jako majitelka sousedního pozemku k vyměřování podle výše uvedené vyhlášky, i když můj pozemek přímo s tímto nesousedí? Nebo měl být přizván obecní úřad jako majitel cesty? Šířka této cesty se mě také dotýká.

  Lenka Nováková


  Vlastníci dotčených pozemků jsou pozváni k seznámení s průběhem vytyčované hranice a pokud se nedostaví, musí obdržet protokol o vytyčení např. poštou. Zváni jsou pouze vlastníci těch parcel, u kterých se vytyčuje společná hranice. Pokud vytyčovaná hranice není zároveň hranicí vaší parcely, jak píšete, pozvání neobdržíte. Pozvání se týká pouze vytyčování vlastnických hranic, nikoliv oddělování pozemků nebo zaměřování staveb. (vytyčování hranic upravuje § 77 vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění, dále jen »vyhláška«). Při oddělování části pozemku je nutné až k zápisu do katastru předložit územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem.

  Přesnost, s jakou je možné změřit šířku cesty z katastrální mapy je dána typem katastrální mapy. Např. u grafické mapy v měřítku 1 : 2 880, která pokrývá cca 70 % území naší republiky, je vyhovující, pokud rozdíl délky mezi dvěma body odečtený z mapy a zároveň změřený v terénu je menší než 2,66 m, bod 12.12 přílohy k vyhlášce. Z vašeho dotazu, bohužel, nevyplývá, o které katastrální území se jedná, takže nemůžeme zjistit, jaká je tam mapa. Při vytyčování hranic se vychází zejména z podkladů původního měření, údaje odečtené z grafické mapy se využijí pouze, nejsou-li k dispozici údaje přesnější.

  Milena Procházková (ČÚZK)

  Zdroj: Konference KATASTR, září 2004

  vyvěšeno: 15.12.2005
  ID článku: 1854              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Vševědna