[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems

  Letošní uživatelská konference GIS ESRI a Leica Geosystems proběhla na území České republiky již tradičně v prostorách Kongresového centra v Praze. Pěkným dárkem k blížícím se patnáctým narozeninám společnosti ARCDATA PRAHA byla určitě vysoká účast návštevníků konference.

  Pro více než 500 účastníků byl připraven pestrý a do tří paralelně běžících sekcí rozdělený program. Ten letos prvně započal již o den dříve a to předkonferenčním seminářem na téma Tvorba skriptů v jazyce Python.

  Slogan letošní konference Helping manage our world se stal velice výstižným. Hned na úvodním přívítání účastníků připomněl ing. Petr Seidl, ředitel společnosti ARCDATA PRAHA, situaci mapující vztah mezi geoinformačními systémy (GIS) a Českou republikou v průběhu posledních dvaceti let. Příjemným konstatováním v nynější době je, že využití GIS technologie se stává naprosto přirozeným a to i v laické veřejnosti.

  Loni Jack Dangermond, letos Rich Turner

  Firma ARCDATA si na své konference pravidelně zvé významné hosty přímo z ESRI. Loni byl hostem přímo majitel firmy ESRI Jack Dangermond (rozhovor s ním najdete v GEOinformaci 4/2004), letos byl hlavním hostem setkání Rich Turner, produktový ředitel firmy ESRI.

  Posluchače ve své přednášce seznámil s dosavadními produkty firmy a nastínil i jaké novinky a změny (ve verzích 9.2) se chystají pro následující rok. Na všechny novinky v produktové řadě ArcGIS Serveru nebyl v plenární sekci čas, proto se s jejich představováním pokračovalo v rámci workshopu.

  Velký zájem na sebe rovněž upoutaly osobité ukázky záchranného hasičského sboru Moravskoslezského kraje v podání ing. Petra Berglowiece, který s krizovým štábem složeným z posluchačů konference operativně řídil záchranný tým sídlící v Ostravě přes videodataprojekci.

  Následující příspěvek na téma Atlas podnebí ČR uvedla RNDr. Taťána Míková z Českého hydrometeorologického ústavu spolu s doc. Vítem Voženílkem z Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci referátu byli posluchači seznámeni i se speciální předpovědí počasí pro dobu konání konference. Hlavním důvodem vzniku Atlasu podnebí ČR je neaktuálnost hodnot současně používaného atlasu a to nejenom proto, že klima není stabilní a neustále se mění, ale také z důvodu doby měřených hodnot podle kterých byl atlas podnebí v roce 1958 vytvořen. V současné době probíhají pod Voženílkovým vedením na atlasu finální úpravy a pravděpodobný výskyt v tištěné i digitální podobě na trh je plánován na polovinu roku 2006.

  Jako poslední v plenární sekci přednášek vystoupil náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a současně hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít. Vzhledem k celosvětové problematice šíření ptačí chřipky bylo téma jeho přednášky velice aktuální. Vít ukázal, jak se geoinformační systémy dají vhodně využívat pro analýzy šíření infekčních nemocí.

  Celkem bylo…

  Celkově bylo možné zúčastnit se během dvou dnů 25 hodin přednášek, přičemž 12 hodin z nich bylo o technologii a o zbylých 13 hodin přednášek se postarali uživatelé z celé řady oblastí, kde se gis technologie využívají. Součástí konference byla jako již tradičně soutěž o nejlepší poster. Z 36 přihlášených prací vybírala nejlepší poster jak odborná porota tak i účastníci konference.

  Výsledky soutěží

  Vedle hodnocení nejlepšího posteru byly na konferenci dále představeny výsledky dalších letošních soutěží s GIS tématikou. Prvenství posterové soutěže Student GIS Projektu v kategorii seminárních a bakalářských prací dosáhl a absolutním vítězem této studentské soutěže se stal Lukáš Krejčí z Univerzity Palackého v Olomouci. Prezentaci jeho práce "Analýza míry oblužnosti sítě bankomatů v Olomouci pomocí GIS" bylo rovněž možné shlédnout na konferenci.

  Nejlepší postery podle odborné poroty Nejlepší postery podle účastníků konference
  1. místo Úskalí modelování terénu, model terénu ČR po 10 m Informační systém ŽP Libereckého kraje: Větrné elektrárny, Mapový server
  Ing. Vladimír Plšek, Ph.D., GEODIS BRNO Ing. Irena Košková, Krajský úřad Libereckého kraje
  2. místo Navrhování ekologických sítí + Informační systém ekologických sítí Úskalí modelování terénu, model terénu ČR po 10 m
  RNDr. Josef Glos, AGERIS, s.r.o. Ing. Vladimír Plšek, Ph.D., GEODIS BRNO
  3. místo Informační systém ŽP Libereckého kraje: Větrné elektrárny, Mapový server Územní identifikace na mapovém serveru Libereckého kraje
  Ing. Irena Košková, Krajský úřad Libereckého kraje Mgr. Zuzana Slowíková, Krajský úřad Libereckého kraje

  Jak je vidět, názor na postery pro stupně vítězů byl mezi účastníky i odbornou porotou téměř shodný. Již jeden poster ing. Koškové získal první místo, a to na konferenci Geoinformatika ve veřejné správě. Poster jsme vám ve zmenšené podobě přinesli i v aktuálním čísle GEOinformace (3/2005). Vítězné postery pro vás přineseme v dalších číslech GEOinformace.

  Objevily se rovněž práce z ostravské studentské konference GISáček (více viz tištěná GEOinformace 1/2005) a práce ze Zeměpisné olympiády v Kadani, pořádané katedrou geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem. Tato soutěž je určena pro studenty středních škol.

  Postery v konírně

  Slavnostní předávání cen ze soutěží proběhne 15. listopadu 2005 na vernisáži výstavy Mapy z počítače – GIS v praxi, kterou společně pořádají ARCDATA PRAHA a Útvar rozvoje hlavního města Prahy v Konírně Martinického paláce na Hradčanském náměstí v Praze od 16. 11. – 4. 12. 2005 (vstup zdarma).

  Bude zde k vidění všech 36 soutěžních posterů ze 14. uživatelské konference a rovněž postery vítězných studentských prací ze soutěže Student GIS Projekt.

  Další zpravodajství z konference vám přineseme v tištěné GEOinformaci 4/2005, která bude k dispozici předplatitelům poslední týden listopadu.

  Termín příštího ročníku konference

  Jak jsme se od organizátorů dozvěděli, každoročně počet účastníků setkání roste přibližně o 10 procent. Konference se před lety konala v přednáškových sálech Městské knihovny na Mariánském náměstí. Vzrůstající počet účastníků a povodně v roce 2002 donutily pořadatele akci přesunout do větších prostor Kongresového centra.

  Datum přístího ročníku konference si do svých kalendářů můžete zapsat již dnes. Patnáctý ročník konference se bude konat ve dnech 1. - 2. 11. 2006.

  Alexandra Macháčová

  vyvěšeno: 05.11.2005
  ID článku: 1859              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů