[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči

  TŘEBÍČ (18.10.2005) - Tradiční třebíčský seminář o katastru nemovitostí, který byl letos zaměřený na právní i technickou praxi, se letos uskutečnil třetí říjnové úterý v útulném prostředí kinosálu nového třebíčského divadla Pasáž. Přestože zde už byl jeden ze seminářů uspořádán před několika lety Ing. Kolmanem, nejeden posluchač popaměti směřoval do vedlejšího Fóra,kde se konají akce k pozemkovým úpravám. Nakonec se na správném místě téměř dvě stovky účastníků semináře usadily v pohodlných polstrovaných křeslech.
  V Třebíčské Pasáži je přivítal a úvodem provedl ředitel Katastrálního úřadu pro Vysočinu Ing. Miloslav Kaválek, který také nastínil téma letošního dějství. Byty, smlouvy o výstavbě a řízení o záznamech v KN byly v právní části semináře a obnova operátu zase v technické části.
  Kolize termínů bohužel způsobila, že po letech za řečnickým pultem absentoval nestor třebíčských akcí docent Josef Fiala z brněnské právnické fakulty. I přesto si rezortní i komerční právníci přišli na své. neboť problematikou bytů v katastru nemovitostí a souvisejícími smlouvami o výstavbě je provedla Ing. Květa Olivová z ČÚZK. Autorka či spoluautorka nemála odborných publikací, které jsou nedílnou součástí knihoven široké právnické veřejnosti, Květa Olivová díky přehledné prezentaci a přednesu a poté i v následné diskusi odpověděla na mnohé otázky. Jedná se totiž o téma poměrně nové a složité, navíc v mnoha městech se bytový fond stále privatizuje, anebo už funguje tržní prostředí. Stejně tak se čile staví byty nové. Tyto aspekty s sebou přinášejí poptávku po erudovaných a nejnovějších informacích, a proto se téma přenášky Ing. Olivové těšilo velké pozornosti.
  V dalším referátu podala Ing. Naděžda Vitulová, ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město, veškeré informace ohledně zápisů do katastru záznamem. Zde se již právní téma prolínalo s technickým, neboť podstatná část referátu se týkala tzv. zetek s geometrickými plány.
  Po přestávce, která byla vítanou příležitostí k mnoha diskusím, se řízení semináře ujal dlouholetý vedoucí pracovník třebíčského KÚ Michael Frýbort. Nejen jemu, ale i technické části posluchačstva byla velmi blízká nadcházející témata. Brněnští odborníci Ing. Tomáš Kodýtek a Ing. Jiří Káčerek totiž přednášeli o obnově katastrálního operátu novým mapováním. To se v současnosti skutečně rozjíždí na plné obrátky, zejména v návaznosti na dokončované komplexní pozemkové úpravy, kdy je ze strany resortu nutno promptně domapovat vyloučené části. Oba lektoři se zaměřili na stěžejní část celého procesu – zjišťování průběhu hranic.
  Ing. Kodýtek z pohledu vedoucího odboru mapování detailně a konkrétně popsal jednotlivé kroky a úkony tohoto složitého řízení, Ing. Káčerek rozvinul a doplnil mnohé poznatky nejen z pohledu dlouholetého praktika, ale v současnosti i inspektora ZKI. Bezprostředně na oba muže navázala Ing. Ivana Valdová z VÚGTK, která představila nyní již nepostradatelný produkt z dílny řešitelského týmu vedeného Ing. Milanem Kocábem: programové vybavení MicroGeos. Právě tento produkt je díky aplikaci Nautil navázán na ISKN a představuje jakousi výrobní linku pro obnovu operátu ve všech podobách od A do Z. Uživatelům na katastrálních pracovištích poskytuje veškerý komfort, pracuje s novým výměnným formátem a jako novinka je nyní vyvíjen produkt MicroGeos Draw pro práce přímo v terénu.
  Ředitel brněnského ZKI Ing. Bohuslav Volný na závěr řídil hodinovou diskusi o všech probíraných tématech.
  Neutuchající a aktivní zájem účastníků o další, tentokrát již jedenáctý ročník třebíčských seminářů tak dokazuje, že se do města památek UNESCO na Vysočině nezajíždí jen z nostalgie. Vždyť stejně jako v jiných letech bylo i letos o čem hovořit a debatovat. Pořadatele potěšila i skutečnost, že to nebyla akce jen pro Moravany, ale i pochluchače z Čech, kteří vážili delší cestu a ti nejvzdálenější posluchači přijeli až z Liberce.

  Ivo Krčmář

  vyvěšeno: 08.11.2005
  poslední aktualizace: 12.10.2006
  ID článku: 1861              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK